سرتیتر

یادمان بیش از ۳۷۰۰۰ نفر از پناهجویانی که در مرزهای اروپا جان باخته اند

amar_margepanahjoyan
روز یکشنبه 11 – 06 – 2017 در میدان دام آمستردام از ساعت 17.00 تا 18.00 تظاهراتی سازماندهی شده است.
Ahmad_Pouri_K
این تظاهرات دو روز قبل از جشن سالانه نگهبانان مرزهای اروپا که توسط «فرونتکس» سازماندهی شده، برگزار می شود. پرواضح است که در این مراسم شرکتهایی که تکنولوژی مدرن خود را برای بستن مرزها ارائه می کنند، حضور دارند! سازماندهی جشن سالانه و دعوت از اینگونه شرکتها که سودشان از طریق کشته شدن انسانهای بیشتر تامین می شود، بغایت شرم آور است!… واژه شرم آور گویای ابعاد فاجعه نیست! ولی کل نظام سرمایه داری برپایه، ارزشها و پرنسیپ کسب حداکثرسود ممکن در حداقل زمان ممکن استوار است!…
بهتر است هر کسی یک ملافه سفید با خودش بیاورد تا لحظه ای همانند قربانیان مرزهای اروپا، در میدان دام خود را در ملافه به پیچد و روی زمین دراز بکشددر ماه های اولیه امسال بیش 1000 نفر در راه رسیدن به اروپا در مرزهای اروپا جان باخته اند! سال 2016 تعداد جانباختگان در دریای مدیترانه به رقمی بیش از 5000 نفر بالغ می شد! …
بخاک افتادن این قربانیان نتیجه مستقیم سیاستهای پناهندگی اروپاست! رل سازمان «فرونتکس» که مسئولیت نگهبانی از مرزهای اروپا را بعهده دارد، در فجایع حاکم و ریخته شدن خون پناهجویان بر مرزهای اروپا غیرقابل انکار است!

تلفات دیوار برلین
در زمان جنگ سرد تنها یک دیوار جدایی وجود داشت و در جهان به مثابه مظهر تمام زشتی ها، جنایات، پلیدیهای زمانه، سمبل جامعه بسته،دیکتاتوری، توتالیتاریسم،بود و پرده آهنین نامیده می شد.
دیواری به ارتفاع ۲ متر و به طول ۱۵۵ کیلومتر بود این دیوار در سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹ بهمدت ۲۸ سال شهر برلین را به دو منطقهٔ شرقی و غربی تقسیم کردهبود. در عرض 28 برپایی این دیوار در مجموع 71 نفر در حین فرار از آلمان شرقی به غربی جان باختند! بطور متوسط در هر سال 2.5 نفر می شود!
در دوران حاکمیت بلامنازع نئولیبرالیسم در مرزهای داخلی و خارجی اروپا دیوارهای مرئی و نامرئی مثل قارچ رشد می کند. این دیوارها دیگر مظهر جنایت و ارتجاع و توتالیتاریسم نیستند دیوارهایی برای دفاع از دمکراسی و تمدن نامیده می شوند! بعضی وقتها در عرض یک روز تنها در دریای مدیترانه بیش از 850 نفر می میرند! یعنی در دمکراسی اروپایی قرن بیست و یکم در عرض یک روز به اندازه 340 سال حاکمیت حکومت توتالیتاریستی آلمان شرقی پناهجو در پای دیوارهای دمکراسی می میرند!
رسانه های حاکم با توسل به آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک قربانیان دیوار برلین را در مغز میلیاردها انسان در کره زمین همچون سنگ نوشته ای بطور ابدی ثبت کرده اند تا هیچکس جنایات آلمان شرقی و کمونیستها را فراموش نکند! ده ها مجسمه و یادمان و فیلم وساخته اند و کتابها و مقالات بیشماری در این باره نوشته شده است! اما در مورد قربانیان اخیر که در پای دیوارهای اروپای دمکراتیک و متمدن جان می بازند حتی کسی تعداد قربانیان را نمی داند! دولتها و رهبران کشورهای اروپایی برای ارتقاء آگاهی توده ها هرگز بفکر ساختن یادمان و فیلم و کتاب نمی افتند!…

فرونتکس
فرونتکس سال 2005 بنیانگذاری شد. امسال فرونتکس مسئولیت نگهبانی از مرزهای زمینی و دریایی اروپال را بعهده می گیرد. بودجه فرونتکس بالغ بر 320 میلیون اورو می شود که 50 برابر بودجه 2005 در سال بنیانگذاری این سازمان است! فرونتکس دارای چنان اختیار «آزادی عمل » می شود که بدون اجازه از کشور عضو می تواند در مرزهای آنها عملیات انجام دهد!… و از هر شرکتی که صلاح می داند، سلاحهای خود را بخرد!…
آنها در کشورهای مختلف اروپا دیوارهایی برای سد کردن راه پناهجویان برپا می کنند، سربازانی را برای نگهبانی از این دیوارها استخدام می کنند، میلیتاریسم موجود را برای متوقف کردن پناهجویان تقویت می کنند!…
نتیجه این سیاستها این استکه پناهجویانی که از جنگ و قحطی و از دست دیکتاتورها می گریزند مجبور هستند خطرناکترین راه هایی را که هنوز موجود هستند، با تمام ریسکهایش انتخاب کنند

مرزهای اروپا تا اعماق کشورهای پناهنده خیز کش می یابد!
فرونتکس حتی در خارج از اروپا برای نگهبانی از مرزهای اروپا فعال است! فرونتکس با کشورهای افریقایی که زیر فشار شدید اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی هستند، برای بستن راه پناهجویان در رسیدن به مرزهای اروپا همکاری می کند!… اروپا در عمل برای متوقف کردن پناهجویان با دولتهای دیکتاتوری که در کشورهای افریقایی مانند سودان و اریتره و لیبی سرکار هستند همکاری می کند! به نظر می رسد در این مورد رهبران اروپا نگران نقض حقوق بشر در این کشورها نیستند!…
فرونتکس علاوه بر نگهبانی از مرزهای اروپا برای متوقف کردن ورود پناهجویان مسئولیت اخراج پناهجویان را نیز بعهده می گیرد و کشورهای مختلف اروپایی را باهم هماهنگ می کند تا با کرایه کردن یک هواپیما پناهجویان کشورخاصی را به ارزانترین نحو ممکن اخراج کنند!…

اخراج جمعی پناهجویان افغانستان از طریق هواپیماهای کرایه ای فرونتکس
اواخر ماه مارس گذشته اولین اخراج جمعی پناهجویان از چند کشور اروپایی به افغانستان از طریق فرونتکس عملی شد! آنهم به کشوریکه توسط جنگ و تروریسم و دیکتاتورهای حاکم بشدت نا امن شده است!… این مسائل برای رهبران اروپا در عمل مهم نیستند و از نظر آنها افغانستان برای پناهجویان اخراجی کشوری امن است! هرچند که به اعتراف خودشان برای سیاستمداران و توریستهای اروپایی نا امن است!…

اروپا کوچکترین نگرانی در مورد دفاع از حق آزادی حرکت انسانها ندارد!… حتی کوچکترین تلاشی برای متوقف کردن ریشه واقعی پناهندگی و مهاجرت نمی کنند! جنگها ادامه دارند! تجارت مرگ در جهان به اوج رونق خود رسیده یعنی فروش سلاخ در خاورمیانه و بقیه کشورهای جهان بیداد می کند!…
این سیاستهای اروپا و امریکاست که بنام تزریق دمکراسی در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، سودان،زندگی میلیونها انسان را نابود کرده و میلیونها انسان را به پناهنده و مهاجر تبدیل کرده است!

رهبران اروپا علاوه بر تلاش برای بستن راه ورد پناهجویان به اروپا مشغول سخت تر کردن سیاستهای پذیرش پناهجویان در داخل اروپا هستند. سعی می کنند پناهجویانی را که در کشورهای اروپایی هستند بعد از رد شدن کیس پناهندگی شان بدون کوچکترین حمایت دولتی به خیابانها رها کنند، تعدادی را دستگیر و زندانی می کنند تا وادار کنند به اصطلاح داوطلبانه به کشورهای خود برگردند!… ابتکارات اروپا برای اخراج پناهجویان فراتر از آنست که در چند سطر بیان کنمبعدا در این مورد یادداشت مفصلی خواهم نوشت

با احترام،
احمد پوری (هلند)

**********************************************

برای درک بهتر این مسائل بهتر است به پیوندهای زیر مراجعه کنید.

شلیک و کشتن پناهجویان در مرزها تازه آغاز کار است!
این یادداشت را یک سال پیش نوشته بودم می توانید قضاوت کنید که واقعیات یک سال گذشته چقدر این آنالیز را تایید کرده است.
به نظر من این یادداشت یک آنالیز استژیک است و برای سالهای زیادی می تواند به درک روند سیاستهای پناهندگی در اروپا و جهان کمک بکند.

دو نکته مهم:
یک: توافق ورشکسته اروپا و ترکیه در مورد پناهجویان را در یک سال گذشته اروپا سعی کرده است با کشورهایی نظیر مصر، مراکش، الجرایر، تونس و لیبی برقرار کند. یعنی جنگ نیابتی اروپا با پناهجویان بطور کامل بعهده کشورهای آنطرف دریای مدیترانه است! جالب است که کشوری مانند لیبی دولت ندارد و در عمل دست باندهای مختلف است ولی از نظر دولتهای اروپایی که پرستندگان حقوق بشر هستند، لیبی برای پناهجویان کشوری امن محسوب می شود. در حالیکه در لیبی پناهجویانی را که نمی توانند به آنسوی دریای مدیترانه بروند و بدست باندهای مختلف تروریستها و دولتهای محلی می افتند، علاوه براینکه مورد تجاوز و شکنجه وواقع می شوند، بطور رسمی و علنی در بازار برده فروشی، می فروشند!…
دو: در سال 2016 بالاترین رقم قربانیان در تاریخ دریای مدیترانه به ثبت رسید! بیش از 5000 نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. من دقیقا این امر را بعنوان پیامد اجتناب ناپذیر سیاستهای اروپا و بستن راه های زمینی پیشبینی کرده بودم و نوشته بودم که دریای مدیترانه از خون پناهجویان گلگون تر خواهد شد!…


https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1301487549870477

دو عکس از دو مقطع تاریخ پناهندگی و مهاجرت، و دو قضاوت تاریخی

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1600938276592068

ترکیه چرا و چگونه به زندانی برای پناهجویان تبدیل می شود؟ سیاست دیوار کشی آمریکا و اروپا به کجا منتهی خواهدشد؟


https://www.facebook.com/ahmed.pourinl/posts/1834157420195668?
notif_t=like&notif_id=1485877141328254

مصاحبه آرش کمانگر از تلویزیون برابری با احمد پوری در باره راسیسم و فاشیسم و ترامپ و سیاستهای استراتژیک اروپا در باره پناهجویان.
توافق اروپا و ترکیه دقیقا همان رلی را برای اروپا بازی می کند که زندان گوانتامو ب برای اعمال فشار و شکنجه های غیرقانونی برای آمریکا و جزیره نائورو برای استرالیا بازی می کند!
تعداد زیادی از رهبران سیاسی راست افراطی در اروپا مدل پناهندگی استرالیا را بهترین مدل و سرمشق برای بیرون نگهداشتن پناهجویان از مرزهای اروپا می نامند!
طبق آخرین اخبار از 160.000 نفری که اروپا قول داده بود از ترکیه و یونان بطور قانونی به اروپا بیاورد تا حالا 6% از این تعداد را به اروپا منتقل کرده است!
بهانه زیبا و حقوق بشری برای بستن راه های اروپا به روی پناهجویان و قربانیان جنگ ها و دیکتاتورها این بود که از طریق ایجاد پل هوایی رویایی از ترکیه به اروپا از مرگ پناهجویان در دریای مدیترانه جلوگیری کنند! و پناهجویان را از دست قاچاقچیان انسان نجات دهند!
پیامدهای سیاستهای معجزه گر حقوق بشری اروپا این بود که بیشتر از هر زمانی پناهجویان در دریای مدیترانه کشته شدند!
سال 2015 در مجموع 3770 نفر و در سال 2016 بیش از 5000 نفر!
ادامه مطلب

موج پناهندگی و فاجعه انسانی در اروپا ، گفتگوی ارش کمانگر با احمد پوری در هلند


https://www.youtube.com/watch?v=1oAR6x2oe9Y&t=953s

سونامی پناهجویان کشور هلند را غرق کرده است یا سونامی تبلیغات دروغین و راسیستی دولتی؟


https://www.facebook.com/notes/ahmed-pouri/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-
%D8%AF%D9%88/880956861923550


مصاحبه عزیز احمد فرد از رادیو فرانسه با احمد پوری در باره اجلاس عمومی سازمان ملل و بحران پناهندگی در جهان


https://www.facebook.com/notes/ahmed-pouri/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84/1429458590406705/

مهاجران و پناهجویان و طرز برخورد کشورهای اروپایی با آنانگفتگو با احمد پوری
بقلم عزیز احمد فرد از رادیو فرانسه
در این مصاحبه از جمله در باره سختگیری های اخیر کشورهای اروپایی در پذیرش پناهجویان و تلاش برای برگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایی نظیر افغانستان و مشکلات و تناقضات موجود در توافق پناهندگی بین اروپا و ترکیه، گفتگویی با آقای عزیز احمد فرد از رادیو فرانسه داشتم.
در پیوند زیر می توانید مصاحبه را گوش کنید.
http://fa.rfi.fr/%D9%85%D9%…/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7…

چگونه پناهجویان در پای دیوارهای دمکراسی به مجسمه یخ تبدیل می شوند!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1270112043008028