دریافتی

تسلط بر مرزها بزودی …

syria_009i

مترجم : احمد مزارعی

 

ahmad_mazareieتوضیح مترجم : آمریکا قصد دارد با کنترل مرزهای عراق وسوریه ومحاصره کردن ایران وعراق ، از یکسو واز طرف دیگر با متلاشی کردن قدرت زیدیها در یمن وتسلط کامل بر دریای سرخ وبا ب المندب ایران را کاملا در منقاد خود نگهداشته که نتواند گاز ونفت خودرا از طریق خط لوله ایران وعراق وسوریه ومدیترانه به اروپا بفروشد ویا مجبور باشد از طریق ترکیه به اروپا ارسال دارد که باز هم در کنترل اسرائیل وآمریکا است واز آنسو با متلاشی کردن قدرت زیدیها وتسلط کامل بر دریای سرخ و»باب المندب» ،ایران را به محاصره کامل در آورد که در آنصورت تجارت در یائی ایران به اروپا وبر عکس نیز درکنترل آمریکا در خواهد آمد .قابل ذکر است که بیست وسه در صد تجارت دنیا از همین دو ممر آبی باب المندب وتنگه هرمز عبور میکند.(1)

در هفته های گذشته آمریکا سه بار نیروهای محور مقاومت را که بسوی باز کردن مرز عراق وسوریه در حرکت بودند «بمباران هشدار دهنده»نمود ورسما اطلاعیه هائی از هوا منتشر کرد که :»جلوتر نیائید ودر پنجاه کیلومتری گذرگاه «تنف » متوقف شوید، واین مرز خط قرمز است» . گذرگاه تنف مهمترین ممر ترانزیتی میان عراق وسوریه است ، اما : دوروز پیش محور مقاومت به پاسخگوئی برآمده وطی اطلاعیه شدید اللحنی به آمریکا هشدار داد که ما امکان بمباران همه نیروهای شما را داریم وروسیه نیز به آمریکا هشدار داد که دولت سوریه حق دارد در درون مرزهای ملی خود فعالیت کند وما ا این حق دولت سوریه را برسمیت میشناسیم .

اکنون آمریکا در برابر یک دوراهی قراردارد : یا خود ونیروهایش با دولت سوریه وکل محور مقاومت وارد جنگی گسترده شود وخودرا وارد باتلاقی بدتر از باتلاق عراق وشکست خفت بارش کند که در عراق نصیبش شد ویا اینکه برای «حفظ آبرو» وارد مذاکرات «مودبانه ودپلوماتیک «شود.

قاسم سلیمانی از فرماندهان گردان قدس در سوریه(1)

با حاد شدن وضعیت جبهه های جنگ در مرزهای سوریه وعراق ، قاسم سلیمانی از فرماندهای برجسته سپاه پاسداران ایران به سوریه رفته وبا تشکیل اطاق عملیات جنگی مشترک ، قرار است امور جنگ بر علیه آمریکا و»داعشش»را رهبری کند.

 

دمشق ومحور مقاومت در مرز عراق، محور مقاومت : تسلط بر مرزها بزودی …

نوشته : ایلی هنا ، روزنامه «اخبار»چاپ لبنان بیستم خرداد 1396

مترجم : احمد مزارعی

خط قرمز آمریکا در سوریه از این پس امکان حیات ندارد.تصمیم دمشق ومحور مقاومت مبنی بر رسیدن به مرز عراق دیروز به حیطه عمل درآمد، سه مورد بمباران هشدار دهنده آمریکا بر علیه نیروهای محور مقاومت ، مانع از آن نشد که که آنها تصمیم خودرا مبنی بر پیشروی بسوی مرز عراق را متوقف کنند» . سیاست عدم برخورد» که آمریکائیها  وروسها بر سر آن در محیط ومنطقه گذر گاه «تنف» توافق کرده بودند ، عملا بی اثر گردید ومحور مقاومت با حرکت بسوی مرز و تشکیل کریدور ی از دهها کیلومتر، راه را بر آمریکائیها واعوان وانصارش در شمال گذرگاه «تنف» قفل کردند.

 

در طی شش سال جنگ بر علیه سوریه ، دیروز «بادیه» این کشور وارد یکی از مهمترین مراحل این جنگ شش ساله گردید. ورود ارتش سوریه ومحور مقاومت به منطقه مرزی عراق وسوریه ، نشاندهنده فعل وانفعالات بزرگی در سطح کل منطقه است ، بویژه اینکه در زمانی این ارتش وارد منطقه مرزی شده است که احتمال در گیری سیاسی ،امنیتی ونظامی بسیار شدیدی با آمریکا وجود دارد، از ابتدای عملیات در منطقه» بادیه » برنامه دولت سوریه وکل محور مقاومت بر روی میز قرار داشت وبرایشان روشن بود که در آنجا چه میگذرد، عنوان اصلی برنامه آنها مرز مشترک با عراق بود . محور مقاومت مناطق جنگی را تقسیم بندی نموده وآن اینکه شروع عملیات باید از منطقه روستاهای سلمیه در ارتباط با شرق حلب آغاز وبسوی روستاهای جنوب سویداء امتداد یابد.این جنگ استراتژیک که از بادیه بسوی مرز شروع شده بود ، ضرورت داشت که قاسم سلیمانی ، فرمانده «گردان قدس» در «سپاه پاسداران ایران» شخصا در اطاق عملیات سوریه ودر میان رزمندگان مقدم جبهه های جنگی ، حضور یابد.

حضور شخص قاسم سلیمانی ، وتآکید دائمی و تصمیم وی مبنی برتوجه و رفتن  بسوی مرزها ، واشنگتن را در تنگنای آزمایش قرارداده است. در عمل هیچگونه مانعی در راه تصمیمات دولت سوریه در جهت آزادسازی مرزها وجود نداشت ، به جز آنچه که واشنگتن در آن منطقه ایجاد کرده وانعکاسی که بر شهرمحاصره شده دیر الزور داشت ، اما فرماندها ن نظامی سوریه در اظهارات خود ودرملاقاتهای  روزهای اخیرشان با  «روزنامه اخبار»این نظر وگفته های خودرا دائما تکرار میکردند که اجازه نخواهیم داد آمریکائیها به هر قیمتی که شده بر مرزهای ما کنترل داشته باشند وما آماده هستیم تا وارد هر گونه جنگی نیز با آنها بشویم.

یک هفته پیش روزنامه اخبار گزارشی را منتشر نمود که سوریه وهمپیمانانش در محور مقاومت تصمیم گرفته اند تا کریدوری را به طول دهها کیلومتر باز کنند که به مرز سوریه وعراق وصل شود ، در عین حال این کریدور از طرف شمال غربی پنجاه وپنج کیلومتر از گذرگاه تنف دور باشد، در طی هفته های گذشته آمریکائیها سه بار نیروهای سوریه را به عنوان مرز خط سرخ وهشدار ، بمباران کردند تا سوریها ومحور مقاومت پیشروی خودرا بسوی مرزهای عراق وسوریه متوقف کنند  اما این بمبارانها وخط قرمزهای آمریکائیها بر تصمیم محور مقاومت در جهت حرکت بسوی گشودن مرزها تآثیری نداشت ، پس از هر ضربه ای ، ارتش سوریه ونیروهای همردیف مجددا به پیشروی خود ادامه داده ودر مسیر مناطق بمباران شده پیشروی خودرا ادامه میدادند وسر سختانه میکوشیدند تا خودرا به مناطق مرزی برسانند.

برتری موقعیت محور مقاومت با هر پیشروی بسوی مرزها

بمبارانهای هشداردهنده آمریکائبها برای ترسانیدن محور مقاومت نسبت به پیشروی آنها دو وجه داشت ، یکم برای ترسانیدن ودادن التیماتوم به آنها که بیش از این پیشروی نکنید وتعیین کردن خط قرمز، ودوم اینکه آمریکائیها در وحشت این نیز بسر میبردند که این درگیریها والتیماتوم داد نها به جنگ تمام عیاری با ارتش سوریه ومحور قاومت نینجامد، آمریکائیها تجربه شکست تلخ ، دردناک وخفت بارشان را در عراق فراموش نکرده اند، لذا در عین حال اینکه خط سرخ مشخص میکنند ، خوب میدانند که در منطقه خاور میانه ودر بیشه های عراق ، سوریه ، ایران ومقاومت فلسطین بسیاری شیران وپلنگان قوی پنجه وتجربه دیده منتظرند تا آنها را لت وپار کنند ، از این نظر بمبارانهایشان بسیار محتاطانه وکم آسیب بود وبا دفاع روسیه واین گفته لاوروف که : » شما نمیتوانید به سوریها التیماتوم بدهید زیرا آنها در سرزمین خود آزادند که با تروریسم مبارزه کنند » واین گفته شدید اللحن فرمانده ارتش سوریه که در پیامی به التیماتوم آمریکائیها پیام داد که : » ما توانائی آنرا داریم که همه نیروهای شمارا با موشک مورد هجوم قراردهیم» ویا این اظهار دکتر بشار اسد که : » وجود شما در خاک سوریه نا مشروع وکسی به شما اجازه ورود نداده است».از این جهت آمریکائیها متوجه شدند که بمبارانهای هشداردهنده آنها نمیتواند مانع پیشروی ارتش سوریه ومحور مقاومت بسوی مزرها شوند، آمریکائیها در برابر دوراهی جهنم ویا سکوت قرار گرفتند که آنها بسیار دپلوماتیک ومودبانه راه دوم را انتخاب کردند. این وضعیت آمریکائیها هنوز کاملا تثبیت نشده است ، اما محور مقاومت به پیشروی خود ادامه میدهد، اینکه رهبران دولت آمریکا در واشنگتن چه تصمیمی بگیرند که وارد جنگی تمام عیار شوند ویا چیزی دیگر ، در تصمیم گیریها وپیشرویهای محور مقاومت تآ ثیری نخواهد داشت.

درابتدا ین گزینه نظری وجود داشت که آمریکائیها اقدام به آوردن نیروهای زیادی از آمریکا به منطقه جنگی در سوریه کرده تا مگر بتوانند مانعی برسر راه پیشرویهای محور مقاومت ایجاد کنند، اما محور مقاومت بدون تآمل ، بر سرعت در حرکت خود بسوی مرز سوریه وعراق افزود.

در این زمینه یکی از فرماندهان ارتش سوریه در میدانهای نبرد به روزنامه «اخبار» چنین گفت :» عملیات سریع ما در جهت تکمیل کردن کوششهایمان با این هدف انجام گرفت که بتوانیم راه را بر نیروهای متجاوزآمریکائی ومزدورانشان بطرف شمال بادیه ببندیم، وخود بر مرزها تسلط پیدا کنیم». این فرمانده سپس چنین افزود :» پس از اتفاقاتی که بر سر راه ما برای رسید نمان به گذرگاه «تنف» افتاد ونتیجه اش سه مورد بمباران نیروهای ما بتوسط متجاوزان آمریکائی بود، ما تصمیم گرفتیم که از شدت بحران ودامن زدن به درگیریها در حوالی گذرگاه «تنف»کم کنیم، با این حساب راهی که در مقابل محور قرار داشت این بود که راه را بر واشنگتن قطع کرده ونیروهایشان را از بخش شمالی بادیه جدا و منزوی کنیم ، عملیاتی که ما دیروز شروع کردیم این هدف را دنبال میکرد». این فرمانده سپس چنین افزود :» پیشروی ما بسیار سخت وشاق بود ، نیروهای ما وارد درگیریهائی بسیار خشونت بار وخونین با افراد داعشی شدند که توانا ئیها ی نظامیشان را در منطقه تحلیل برد  …./ در نتبجه این پیروزی وتسلط بر داعشیها، ارتش سوریه وسایر نیروهای محور مقاومت به یک برتری کیفی دست یافتند وتوانستند پهنای میدان عمل نظامی خودرا گسترده کرده وبتوانند برنامه پیشروی خودرا بهتر ادامه داده وهمه منطقه مذکور را در زیر آتش خود بگیرند».

محورهای پیشروی

با این حساب روز گذشته نیروهای ارتش سوریه به پیشرویهای مهمی دست یافته اند ، واز آنجا بسوی شرق تدمر وبسوی منطقه «ام صلابه» در حرکت میباشند ، منطقه ای که در بیست وسه کیلومتری محل تجمع نیروهای آمریکائی ومزدوران محلی آنها میباشد ودیروز بوسیله یک هواپیمای بدون خلبان مورد هجوم قرار گرفتند. ارتش سوریه از این منطقه بسوی جنوب شرقی وبطرف مرز عراق حرکت نمود وسر انجام به یک پاسگاه نظامی مرزعراق رسید.

هم اکنون وپس از اینکه «منطقه ممنوعه» از نظر آمریکائیها واسرائیلیها، بدست محور مقاومت سقوط کرده است ، توپ در زمین آمریکائیها میباشدودر مقابل چند گزینه قراردارند که تسلیم شدن به امر واقع ، یکی از آنها است، یعنی ماندن در گذرگاه «تنف» ومحدوده پنجاه وپنج کیلومتری اطراف آن ، که البته خودشان برای امنیت نیروها ی خود ومزدورانشان تعیین کرده بودند .

اما این احتمال وجود دارد که نیروهای سوریه ومحور مقاومت را همچون سابق مورد هدف قرار دهند که هیچ ارزش سیاسی ونظامی ندارد ، زیرا با پیشرویهائی که محور مقاومت بدست آورده بمباران آنها هیچ تآثیری در معادله موجود ندارد وگزینه بمباران بمثابه اعلان جنگ میباشد که منطقه را از نظر نظامی بسوئی خواهد برد که واشنگتن توان تحمل آنرا ندارد ، با در نظر گرفتن اینکه موسکو به واشنگتن هشدار داد که هیچ چیزی دمشق را ازحمله بسوی مرزها برای آزادی سرزمینهایش باز نخواهد داشت.

پیشرویهای حشد الشعبی در آنسوی مرز عراق (2)

نیروهای حشد الشعبی در درون خاک عراق نیز با سرعت ،عملیات جنگی خودرا ادامه میدهد بطوری که موقعیت خودرا در مرزهای سوریه مستحکم کرده است ، این تثبیت موقعیت از منطقه «ام جریص» در شمال وتا منطقه گذرگاه «تل صفوک» در جنوب امتداد یافته است ومجموع مناطقی که در مرز عراق وسوریه آزاد گردیده است به پنجاه وپنج کیلومتر مرزی میرسد. پیش بینی میشودکه برنامه پیشرویهای نیروهای حشد الشعبی عراق ، بسوی جنوب ادامه پیدا کرده وتا گذرگاه معروف ومرکزی دو شهر «قائم» و»الولید»ادامه پیداکند ودر آنجا با نیروهای سوریه ومحور مقاومت به یکدیگر متصل شوند . اطلاعات موجود روشن میکند که برنامه پیشروی حشد الشعبی از دو جهت حرکت میکند ، جهت اول از طرف شمال بسوی جنوب ، یعنی از منطقه مرزی تل صفوک وتا گذرگاه مرکزی شهر قائم ، وجهت دوم از شرق بسوی غرب میباشد وبطور مشخص از مناطق اطراف شهر رطبه . در اینجا همه نیروهای حشد الشعبی یکدیگر را ملاقات کرده واز اینجا برای ملاقات با ارتش سوریه بسوی گذرگاه الولید حرکت میکنند، واین حرکت وملاقات دو نیروی ارتش سوریه وحشد الشعبی بدون وارد شدن به درون مرزهای یکدیگر خواهد بود.

در پایان باید گفت که حادثه روز گذشته پیروزی بزرگی بر پیروزیهای گذشته می افزاید ومعادله ای را ترسیم میکند که حکومت دمشق را بیش از بیش محکمتر وقدرتمند تر میکند، در عین حال این پیروزی بزرگ دمشق، شکست بزرگی برای سیاست آمریکا در منطقه میباشد واین باعث خواهد شد که پیروزیهای بدست آمده در فردای تسلط کامل دولت بر حلب ، موجب تآمین امنیت بیشتر برای کل سوریه گردد…../ باید گفت که پیروزی محور مقاومت خط تازه ای را در معادلات بزرگ منطقه ای برقرار نمود وآن اینکه بازوان قدرتمند نیروهای محور در دو  طرف مرز در یکدیگر قفل شدند.

توضیحات مترجم : (1) – حشد الشعبی در عراق ویا بسیج عراق ، در فردای اشغال موصل بتوسط فتوای سیستانی تشکیل گردید، اما آموزش آنها در اردوگاه قدس عراق وابسته به سپاه پاسداران ایران وبتوسط قاسم سلیمانی انجام گرفت تا بوسیله آنها بتوانند موصل را آزاد کنند، بدون هیچ شکی نیروهای حشد الشعبی عراق ، از قدرتمندترین تشکلات ملی و ضربتی موجود درعراق است واگر این نیرو به وجود نمیآمد ، امروز چیزی بنام کشور عراق وجود نداشت

2 – امروز ابومهدی مهندس معاون اول رئیس حشد الشعبی عراق در مصاحبه ای اعلام داشت که ما بزودی سراسر مرزهای عراق را آزاد خواهیم ساخت وسپس آنرا به نیروهای امنیتی تحویل خواهیم داد وی همچنین گفت که راه عبور داعشیها از طریق ترکیه به عراق کاملا مسدود شده است  وغرب موصل راهم بطور کامل ما از وجود داعش پاکسازی کرده ایم وهر لحظه که فرمانده کل قوای کشور دستور دهد تلعفر را نیز آزاد خواهیم ساخت، واکنون این شهر در سیصدو شصت در جه و بطور کامل در محاصره میباشد، ترکیه قبلا تهدید کرده بود به خاطر وجود اکثریتی از ترکمنها در تلعفر حشد الشعبی حق ورود به این شهر را ندارد، اما اکنون که بال وپر اردوخان ریخته شده دیگر عربده ای نمیکشد.