دریافتی, سرتیتر

بی بی سی فارسی روی خط رژیم متحجر عربستان

Carlos Latuff

Carlos Latuff


یستی داعش به محل دفن خمینی و مجلس ایران بی بی سی فارسی با تلاش بسیار سعی دارد که عملیات تروریستی را که داعش هم مسئولیتش را بعهده گرفته و هم فیلم عملیاتیش را در شبکه خبری متعلق به خودش بنام اعماق منتشر کرده است را به رژیم حاکم بر ایران ببندد و متحد بریتانیا یعنی عربستان را از زیر ضربه بیرون آورد.

آنها در مصاحبه ای با مهرداد فرهمند حقوق بگیر بی بی سی در قاهره سعی دارند ماجرا را اینگونه جلوه دهند که این رژیم ایران است که با مهندسی این حملات در پس ترورهای تهران قرار دارد.
البته این روش شایعه سازی تازه نیست بویژه استعمارگران پیر و حقوق بگیرانش هم از سوابق زیادی در این زمینه برخوردارند، قلب واقعیتها در سوریه و یمن جلوی چشممان است، فرش قرمز جلوی پای داعش در لیبی و تمام دروغپردازی های آنها درباره کشتار و تجاوز رژیم قذافی فراموش نشود.
اما با این دروغپراکنی آنهم با وقاحت بی پایان علیه هموطنان خود بی بی سی فارسی جا پای مجاهدین خلق مینهند، حقوقبگیران بی بی سی در تمام برنامه سعی دارند بگویند ایران خودش دست به اینکار زده و داعش ساخته تهران است البته به بهانه انتشار نظرات عرب کاربران فعال در رسانه های اجتماعی مانند تویتر.
البته نه بی بی سی مثل همیشه سندی برای ادعاهایش دارد و نه نیازی میبیند که به مخاطبانش آنرا ارائه کند. اینکه چرا ایران باید با اجرای این عملیات به جهان نشان دهد که به لحاظ امنیتی تا چه حد آسیب پذیر است که در مجلسش هم چنین افتضاحی رخ میدهد برای بی بی سی فارسی و حقوقبگیران ضد ایرانی اش اهمیتی ندارد.
از یک سوی ایران را در پس داعش میخوانند از سوی دیگر وقتی ژنرالهای ارتش و سپاه ایران در سوریه بدست داعش و شرکا کشته میشوند همین بی بی سی آنرا نتیجه دخالت در سوربه میدانند، البته بفکر حقوقبگیران بی بی سی هم نمی رسد چرا داعش ساخته ایران باید سران سپاه را در جنگ به قتل برساند.
از یک سو به انتشار شعار اسرائیلی نه غزه و نه لبنان میپردازند و از سوی دیگر علت دخالت رژیم در غزه و لبنان یعنی جنگ داعش در منطقه را ساخته و پرداخته خود ایران جلوه میدهند!
در تمام این موارد اما بنیانگزاران تروریسم اسلامی یعنی عربستان و قطر را از زیر ضرب خارج میکنند هر دو کشور عملا بخش وسیعی از بانکها و موسسات مالی بریتانیای را در اختیار خود دارند و به این طریق غیر مستقیم تامین کننده مالی بی بی سی فارسی هم هستند و نفوذشان بر این رسانه «مستقل» غیر قابل چشم پوشی است.
در طول جنگ افروزی عربستان با همسایه جنوبی اش یمن رژیم بریتانیا و دارودسته حقوقبگیر بی بی سی به کوچک کردن نقش عربستان در این جنک و بزرگسازی نقش مخالفان شیعه و رژیم حاکم بر ایران پرداخته و فروش سلاحهای کشتار جمعی توسط بریتانیا به عربستان و متحدانش را کم اهمیت جلوه داده میشود و بعکس هر شایعه ای که نام ایران در آن مطرح است بی هیچ اساسی در بوق و کرنا نواخته میشود. جنایات بریتانیا در عراق، افغانیتان و لیبی و جنایات عربستان در یمن و دروغپردازی های کلاه سفیده در سوریه جائی در خبررسانی بنگاه بی بی سی و حقوقبگیران بخش فارسی اش ندارد.
بیژن چهررازی