مراسم و یادبودها

اطلاعیه شماره پنج – لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران

koshtar67mhh

لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (29 سپتامبر تا 1 اکتبر – هانوفر)

اطلاعیه شماره پنج

لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (29 سپتامبر تا 1 اکتبر هانوفر)

تابستان امسال شهر هانوفرآلمان میزبان هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران است. از این رو برای انعکاس هرچه وسیع‌تر این مراسم و اطلاع‌رسانی کامل، همچون شش گردهمایی قبلی دوستان ورفقای عزیزی در شهرها و کشورهای مختلف وظیفه سخنگویان مطبوعاتی را بر عهده گرفته‌اند، تا از طریق مصاحبه و گفتگو با علاقه‌مندان و جمع‌های مختلف ضمن خبررسانی، روند پیشرفت کارها را به اطلاع عموم برسانند.

سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری عبارتند از:

آلمان:

عسل اخوان آدرس ایمیل: asal.akhavan@gmail.com

هژیر پلاسچی آدرس ایمیل: hazhir.pelaschi@googlemail.com

مهرنوش اشترانی تلفن‌ تماس: 0049 1785606904

مژده ارسی آدرس ایمیل: puyeshtv@yahoo.com

محمد سید احمدی آدرس ایمیل: mts.ahmadi@gmail.com

احسان حقیقی نژاد آدرس ایمیل: ehsanhaghighinejad@yahoo.com

هلند:

سیروس کفایی آدرس ایمیل: 30rous@gmail.com

فرانسه:

ساسان دانش آدرس ایمیل: sasandanesh@gmail.com

انگلستان:

شهاب شکوهی آدرس ایمیل: shahabrichmond@yahoo.co.uk

سوئد:

فرخ قهرمانی آدرس ایمیل: azadiebaian@yahoo.se

کانادا:

سولماز بهاران آدرس ایمیل: sulmaz13@gmail.com

آمریکا:

علی دروازه غاری آدرس ایمیل: alidarvazehghari@yahoo.com

جهت برقراری ارتباط مستمر و دریافت اخبار به‌روز گردهمایی، ایمیل هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی تحت آدرس:

gerdhamaie@yahoo.com

پل ارتباطی با شما عزیزان خواهد بود.

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگروه روابط عمومی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

07.06.2017