سرتیتر

تروریستهای خودمانی بریتانیای کبیر

شورشگران مورد حمایت

German-Foreign-Policy.com

ترجمه توسط  حميد بهشتي

منتشر شده در تلاکسکالا


لندن/تریپولیس/برلین (گزارش ویژه) فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای لیبی، مارتین کلبر، از سوء قصد جهادگرایان جان سالم به در برد. این را رسانه های انگلستان گزارش نمودند. بر اساس این گزارش برادر سوء قصد کننده ی منچستر، هاشم عابدی، در آغاز سال جاری مقدمات قتل این دیپلمات آلمانی را فراهم نموده بود که به وقت بر ملا گشت.

سوء قصد کننده منچستر که موجب کشته شدن 22 تن گشت و نیز برادر او از محیطی در لیبی سرچشمه می گیرند موسوم به گروه مبارزان اسلامی لیبی (گمال) که یک سازمان جهادگراست و در سال های دهه 1990 برای سرنگونی قذافی به وجود آمد. گروه مزبور آن زمان بخاطر اینکه علیه دشمن مشترک آنها و انگلستان یعنی قذافی مبارزه می نمود از جانب سازمان جاسوسی انگلستان (اِم آی 6) فعالانه یاری می شد. در زمانی نیز که آنها در سال 2011 در قیام علیه قذافی شرکت جستند جهادگرایان (گمال) از جانب غرب بعنوان شورشگر همچنان طرفراری می شدند. کارشناسان اخطار می دهند در آینده قیام کنندگان جهادگرای سوریه که امروزه از جانب غرب در جنگ علیه دشمن مشترکشان که بشرالاسد باشد مبارزه می کنند نیز می توانند همانند (گمال) که آن زمان بعنوان شورشگر مورد تأیید بودند به عملیات تروریستی در اروپا رو کنند. بسیاری از آنها از جمله یکی از منشعبات القاعده، حبهة الشمس (که در سابق جبهة النصر بود) برای سرنگونی اسد از جانب متحدان نزدیکشان از جمله آلمان مرتب حمایت گشته اند.

جهاد در هندوکش

گروه مبارزان اسلامی لیبی (گمال) که به محیط آنها سوء قصد کننده ی منچستر سلمان عابدی و برادرش هشام عابدی متعلق اند در نیمه اول دهه 1990 از میان بازگشت کنندگان لیبیایی بوجود آمد. در پایان دهه 1980 بین 800 و 1000 تن لیبیایی به جهاد علیه دولت افغانستان و حامیان شوری آنها پیوسته بودند؛ آنان در آنجا از این استفاده می کردند که کشورهای عضو ناتو مجاهدین افغانستان را با تعلیمات نظامی و ارسال تسلیحات تقویت می نمودند. سازمان اطلاعات مخفی آلمان (بی اِن دی) نیز مجاهدین را بطور سیستماتیک تقویت می نمود. [1] یکی از جنگندگان لیبیایی در افغانستان بعدها گزارش نمود، چگونه واحد آنها توسط مجاهدین افغان که خودشان از جانب مردان سازمان سیا و نیروهای ویژه انگلیسی آموزش یافته بودند تعلیم یافتند. علاوه بر آن به گفته او آنها جزوات میدانی نیروهای آنگلیسی را در اختیار داشته اند.[2]

جهاد در لیبی

گروه (گمال) بر اساس شناخت های نظامی و توانایی های بازگشت کنندگان لیبیایی از افغانستان در اواسط دهه 1990 فعالیت تروریسیتی شدیدی را برای سرنگونی معمرالقذافی آغاز نمود. آنان دراین زمینه دستکم گاه به گاه از جانب سازمان جاسوسی آنزمان انگلستان (اِم آی 6) حمایت می گشتند؛ آن زمان لندن بطور سیستماتیک و با استفاده از کلیه امکانات برای سرنگونی قذافی اقدام می نمود. (اِم آی 6) بر اساس اطلاعات داخلی اش که بعدها مستند گشتند در باره طرح سوء قصد علیه قذافی بخوبی آگاه بوده است. دستگاه مزبور به گزارش یکی از مأموران مخفی اش برای انجام این عملیات مبلغی 6 رقمی به دلار را در اختیار (گمال) قرار داده بود. علاوه بر آن دولت انگلستان در آن زمان به (گمال) اجازه داد ساخت هایی را در انگلستان بوجود آورد که آنها را نه فقط برای انتشار بیانیه های خود بلکه در زمینه جمع آوری کمک مالی برای جنگندگان داخل لیبی و سازمان های لجستیک قادر می ساخت.[3] فعالان (گمال) بیش از همه در لندن و منچستر پناهگاه یافتند. یکی از یاران آنها، رمضان عابدی، پدرسلمان عابدی است که در سال 1993 به آنگلستان رفت و در منچستر سکنا گزید. آنجا سلمان در سال 1994 به دنیا آمد. اگر چه باید افزود که در سال های پس از 2001 چندین تن از رهبران (گمال) در چارچوب جنگ علیه ترور توسط سازمان سیا دستگیر و به مأموران لیبی تحویل گشته بودند.[4] کشورهای عضو ناتو از سال 2011 خدمات اعضاء (گمال) را برای نابود سازی قذافی مورد بهره برداری قرار دادند، البته در نقش نیروهای زمینی برای بمب افکن های خود. بدین نحو یکی از بازگشت کنندگان افغانستان و از رهبران سابق (گمال) به نام عبدالحکیم بالحاج که نقش مهمی در سرنگونی قذافی ایفا نمود، مدتی به فرماهدهی نظامی تریپولیس منصوب گشت. وی اکنون حزبی سیاسی را موسوم به «الوطن» رهبری می کند و در نقش عامل قوی پشت پرده به لحاظ مالی عمل می نماید.[5] خالدالشریف نیز که ابتدا در هندوکش و سپس برای (گمال) مبارزه می کرد و در جنگ علیه قذافی نیز شرکت داشت، آنگاه مدتی نقش معاون وزیر دفاع لیبی را بر عهده گرفت. یکی از فعالان (گمال) در دستجات میلیشیای جهادگرا که علیه قذافی جنگیده اند رمضان عابدی است و به طوری که گفته می شود در تعطیلات مدارس انگلستان دو پسر نوجوان او سلمان و هشام نیز فعال بودند. همین امر در باره اشخاص دیگری از اطرافیان عابدی در منچستر صدق می کند. علاوه بر آن آنزمان در لیبی از جنگندگان منچستر سخن می رفت. [6]

Bill Purkayasthaتصویر از

در غرب به سادگی در باره محیط رهبران مبارزاتی (گمال) و خانواده هایشان در جنگ علیه قذافی بعنوان شورشیان سخن می رود. همین رویکرد در باره شورشیان سوریه نیز وجود دارد. به ویژه برای انشعابی از القاعده بنام النصرة و نیز حکومت اسلامی. در حالیکه رمضان عابدی النصرة را تأیید می کرد [7] سلمان عابدی حکومت اسلامی را ترجیح می داد. رمضان پس از سرنگونی قذافی در خدمت وزارت کشور لیبی فعال بود و به جهادش همچنان در جوار غرب ادامه می داد. اما سلمان و هشام به نیروهای حامی (گمال) پشت کردند. چنانکه در پایان هفته گذشته به اطلاع رسیده است در آغاز سال جاری هشام قصد داشت فرستاده ی ویژه آلمانی سازمان ملل برای لیبی ماتین کلبر را به قتل رساند که نقشه او به موقع فاش گشت. [8] سلمان اما تصمیم گرفت جهاد را به داخل انگلستان انتقال دهد و اکنون با سوء قصد وی در منچستر 22 تن کشته شده اند. محیط جهادگرانی که مأموران انگلیسی سالها گذاشته بودند رشد نماید و یا حتا از آن حمایت نیز نمودند تا آنها بتوانند در لیبی اهداف سیاست خارجی انگلستان را دنبال کنند بدینسان علیه همراهان گذشته شان عمل نموده است.

در غرب خبر تازه ای نیست

روند ذکر شده امر تازه ای نیست. عثامه بن لادن نیز در جنگ علیه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان پیش از آنکه جهاد را علیه همراهان گذشته خویش متوجه نماید از حمایت قدرت های غرب برخوردار بود. [9] بخشی از قیام کنندگان در سوریه در جنگ علیه دولت بشرالاسد نیز که از جانب غرب یا متحدان محلی آن حمایت شده و تا اندازه ای تا امروز نیز حمایت می شوند به حکومت اسلامی پیوسته و دست به علیات ترویستی در اروپا می زنند. نظیر آن را کارشناسان در مورد انشعاب القاعده موسوم به جبهة النصرة (که اکنون جبهة الشام گشته است) و در جنگ بر سر حلب به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی از حمایت دول غرب برخوردار بود، محتمل می دانند. [10] البته ممکن است این جبهه مناطقی در حوالی ادلب واقع در شمال سوریه را که بدست آورده است در بُعد میان- یا دراز مدت مجددا به نیروهای دولتی باخته، به فعالیت زیرزمینی روی آورد و به سازماندهی سوء قصد بپردازد. [11] و این نمونه دیگری خواهد بود برای اینکه عملیات های سیاست خارجی به جانب خویش بازگشت دارد. زیرا تأثیر اتحادهایی که غرب می کوشد برای کوبیدن دشمن بوجود آورد، همانگونه که می بینیم به نقشی که برایشان در نظر گرفته اند محدود نمی ماند.

زیرنویس ها

[1] S. dazu Der Krieg kehrt heim (II).

[2] Mark Curtis: Secret Affairs. Britain’s Collusion with Radical Islam. London 2012.

[3] Gary Gambill: The Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). The Jamestown Foundation, Terrorism Monitor Volume 3, Issue 6. 05.05.2005.

[4] S. dazu Außer Kontrolle.

[5] Eine Spur führt nach Tripolis – zur «Libyschen Islamischen Kampfgruppe». Frankfurter Allgemeine Zeitung 27.05.2017.

[6] Martin Evans, Hayley Dixon, Edward Malnick: The Manchester Libyan connection – a recruiting ground for jihadists. http://www.telegraph.co.uk. 23.05.2017.

[7], [8] Katrin Bennhold, Stephen Castle, Declan Walsh: ‹Forgive Me›: Manchester Bomber’s Tangled Path of Conflict and Rebellion. http://www.nytimes.com 27.05.2017.

[9] S. dazu Alte Verbündete.

[10] S. dazu Aleppo, Mossul und die Hegemonie.

[11] Jonathan Weckerle: «Wahrscheinlich gewinnt Assad». Interview mit Jonathan Spyer. konkret 5/2017.