اخبار ایران و جهان

فراخوان به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار

فراخوان

به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار

در پشتیبانی ازمبارزات جنبش کارگری ایران

دوستان و یاران گرامی!
یکصد وششمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کارازروزهای ٤ الی ۱۷ ماه ژوئن درژنوبرگزارمی شود.
اینک نزدیک به چهار دهه می گذرد که رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران و دولت حامی آن به عنوان بزرگترین سرمایه دار کشور با مقرارت زدائی درحوزه مناسبات کار با لغو و نقض هر چه بیشترقانون کار، نهاد ها ،ساختارها و رویه ها و آئین نامه ها در مناسبات کار و با تعرض و تهاجم هرچه بیشترحیات و بقا کارگران را به ورطه هلاکت می راند. گسترش سیاست های نئولیبرالی، خصوصی سازی و بیکارسازی های گسترده، آزادسازی دستمزد، تعیین حداقل دستمزد های چند برابر زیر خط فقر و گسترش سیاست معوق گذاشتن همین دستمزد های ناچیز، نقض و لغو قوانین تامین بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و بیکاری، بهداشت و درمان، بی اعتباری و عدم رعایت استاندارد های ایمنی، حفاظت و بازرسی کار، قراردادهای موقتی و سفید امضا ، جلوه هایی از سیاست رژیم در برابر طبقه کارگر در حوزه مناسبات کار است.
از سوی دیگررژیم ولایت فقیه که حافظ مناسبات سرمایه داری و باز تولید آن است بهمراه سرمایه داران با تمهیدات مختلف، مطالبات و خواست های کارگران را با سرکوب بیش ازپیش پاسخ می دهند و اعتراضات کارگران را به شدید ترین وجوه ممکن سرکوب و فعالین کارگری را بازداشت،شکنجه و روانه زندان می کنند.
علاوه براین حکومت سرمایه داری ولایت فقیه از سازمان یابی کارگران جلو گیری نموده و در این راستا ممانعت از هر نوع تلاش برای برپائی تشکل های کارگری مستقل را در هرسطحی در دستور کار خود قرار داده است.
«انتخابات» اخیرهم نشان داد که روحانی و کلیت نظام ولایت فقیه در مقابل خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان جز تشدید استثمار و سرکوب ، هیچ برنامه و راه حلی ندارند. رژیم نه می تواند و نه می خواهد به خواست ها و مطالبات کارگران پاسخ دهد.
در چنین شرایطی امسال نیز چون سال های گذشته کارگزاران و گماشتگان، نمایندگان امنیتی رژیم و تشکل های دست ساز حکومتی قراراست به عنوان «نمایندگان» کارگری در اجلاس سازمان جهانی کارشرکت کنند. ما علاوه برمخالفت با حضور این عناصر رژیم به عنوان «نماینده » کارگران ایران در این اجلاس، این اقدام رژیم را محکوم می کنیم.
همچنین ما در پشتیبانی از مبارزات مستقل کارگران ایران، برای اعتراض به رژیم اسلامی و افشای نمایندگان غیرواقعی کارگران، در مقابل مقر سازمان جهانی کار تجمع خواهیم کرد.
ما از تمامی انسان های آزاده،اتحادیه های کارگری، تشکل های کارگری ،فعالین و مدافعان جنبش کارگران وزحمتکشان، فعالین مدافع حقوق پناهندگی،تشکل ها ونهاد های چپ،دمکراتیک وترقیخواه دعوت می کنیم تا درتظاهراتی که علیه حضور مزدوران ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی، همچنین سرمایه داران داخلی و همدستان بین المللی آنان، در روز جمعه نهم ژوئن در میدان ملل شهر ژنو در سوئیس برگزارمی شود، حضور یابند و از مطالبات و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران پشتیبانی نمایند.
زمان : ۹ ژوئن ۲۰۱۷ از ساعت ۱۱ – ۱۵
مکان: Palais des Nations (Genève)
میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شهر ژنو
تلفن های تماس:
۰۰٤۱۷٦۵۱٦۱۸٦٦ علی مبارکی
۰۰٤۱۷٦۵۸۵٦٤۷۹ نسرین واقعی
۰۰٤۱۷٦۷۰۱٤٤۷۸ جمشید مهر

ایمیل: kargar_1357@hotmail.com

nvghorbani82@gmail.com

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد جنبش کارگری

کمیته برگزار کننده تظاهرات ۹ ژوئن – سوئیس

telegram_majaleh
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: