سرتیتر

اروپائی ها باید، زندگی با دلهره ترور را بپذیرند؟

راشا تودی“ (روسیه امروز) – ترجمه رضا نافعی
منتشر شده در آینده مابازهم یک حمله انتحاری دیگر در اروپا با بیش از بیست کشته و دهها تن مجروح و اعلام حیرت و تسلیت از سراسر جهان . اما این واقعه چندان هم نامنتظر نبود، ما باید ترور را بپذیریم و با آن زندگی کنیم. به هر حال این سخن „دِمِزیر“ وزیر کشور آلمان است. واقعیت نیز همین است که ما با ترور زندگی می کنیم و زندگی تقریبا خوبی هم داریم. احتمال این که در اروپا در اثر عملیات تروریستی کشته شویم نه تنها زیاد نیست بلکه اگر امار را معیار قضاوت قرار دهیم فاقد اهمیت است.

از سال 2001 تا 2014 کل تعداد قربانیان ترور در سراسر جهان 180 هزار و 294 نفر بوده که 420 نفرشان از ساکنان اروپای غربی بوده اند، رقمی که برابر است با کمتر از 0/002 در صد از کل قربانیان جهان و اگر تعداد قربانیان را طی دوسال گذشته نیز بر آن بیفزائیم باز هم خطر ناچیز است. آیا چون این خطر ناچیز است دیگرخیال ما می تواند راحت باشد؟ در واقع : نه، راحت نیست. به همین دلیل 73 درصد از مردم آلمان از ترور می ترسند. آیا این ترس قابل درک است؟ البته. آیا این ترس منطقی است؟ نه، نیست. اما ما نمی خواهیم با ارائه ارقام و آمار مسئله را کوچک جلوه دهیم، چون ما واقعا مسئله داریم. مسئله ای که جامعه ما را از دورن متلاشی می کند و ما را نسبت به آنها که خودی نیستند ظنین می سازد. نشان بد بینی ما به همشهروندانمان ارائه همین راه حل هائی است که ظاهرا ساده بنظر می رسند. خب چه باید کرد؟ مثل خانم „ترزا می“، نخست وزیر انگلستان، اعلام کنیم که احتمال خطر در حد اعلاست و مرزهای کشور را ببندیم؟ یا این که درست برعکس، حال که چنین است، مخصوصا به دفاع از میلیون ها همشهروند مسلمان خود و نیز پناهجویان مسلمان در اروپا برخیزیم؟ راه دیگری هم هست و آن این است که همه نارضایتی خود را با کسانی دیگر در میان بگذاریم . شاید باید از همه نمایندگان خود که مسؤل هستند بپرسیم: چرا اینقدر اسلحه به کشورهائی می فروشید که اهداف سیاست خارجی آنها با ارزش های اروپائی ما همساز نیستند؟ و حال که این پرسش مطرح است میتوانیم این پرسش را هم بر آن بیفزائیم که آیا مداخله ما در سوریه اصلا عاقلانه است؟ جلوی داعش را گرفتن و برثبات سیاسی در منطقه افزودن هدف خوبی است ولی کی به این هدف خواهید رسید؟ کی داعش به زانو در خواهد آمد؟ آیا در افغانستان طالبان به زانو درآمد ؟ آیا پیروزی بر تروریسمی که مبنای ایده ئولوژیک دارد اصلا ممکن است؟ آیا „جنگ با تروریسم“ بزرگترین حماقت قرن بیست ویکم نیست که همه آن را به حلقوم خود فرو دادند؟ وقتی رهبران همه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گرد هم امدند و دبیرکل ناتو „استولتنبرگ“ در تویتر همبستگی ناتو را با آن اعلام کرد نوشت: „ناتو در کنار انگلستان است و با تروریسم مبارزه خواهد کرد“. باز همانجا هستیم که بودیم : دور تسلسل مبارزه با تروریسم شروع می شود.

https://deutsch.rt.com/meinung/51178-krieg-gegen-terror-grosste-schwachsinn/