سرمقاله, سرتیتر

چرا آمریکا شاخه سوری القاعده را از لیست سازمانهای تروریستی خارج کرد؟

usa_kurd_isis

نوشته دانیل مک آدمز

منتشر شده در آنتی وار

ترجمه و تلخیص از الف. میم.

بسیاری از آمریکائی ها از تصمیم دولتشان مبنی بر خارج کردن نام القاعده سوریه از لیست سازمانهای تروریستی دچار تعجب شدند این نکته جالبتر میشود وقتی که آنها به دلیل این تصمیم پی ببرند بی شک پس از آن دچار شوک شدیدتری خواهند شد.

بخش سوری القاعده همان سازمانی که در حمله یازده سپتامبر به آسمانخراشهای نیویورک شرکت مستقیم داشت از عراق به این کشور(سوریه) بدستور ابوبکر البغدادی معروف صادر شد فرد نامبرده آنطور که معرف حضور همگان است بعدا دکان تروریستی خودش را تحت عنوان داعش گشود . بخش وارداتی القاعده در سوریه نیز بر خود نام «جبهه النصره» را نهاد و دستبکار سرنگونی دولت سوریه و ایجاد کشتار، ترور و وحشت در این کشورشد.

«جبهه النصره» سال 2015 تصمیم گرفت نام تشکل تروریستی خود را به «جبهه الفتح الشام» تغییر دهد هدف از این تغییر نام در کنار بدنامی تروریستی «جبهه النصره» جلب گروه های کوچکتر تروریستی بدرون این تشکل جدید بود که در حقیقت همان شاخه تروریستی القاعده بود اما با برچسبی جدید.

سازمان رادیو و تلویزیون کانادا مدعی است این راهکار القاعده شاخه سوریه منجر به این شد که بخشی از مخالفان میانه رو یا تروریستهای کمتر افراطی فعال در سوریه به تشکل القاعده تحت عنوان جدید «جبهه الفتح الشام» بپوندند و پیوستن آنان به تروریستهای افراطی کار را برای ایالات متحده آمریکا دشوار کرد.آنها دیگر توان تشخیص تروریستهای میانه رو از افراطی را نداشتند ولی وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفت که تسلیم تاکتیک القاعده نشده و به این ترتیب «جبهه الفتح الشام» را در لیست معروف سازمانهای تروریستی خود قرار داد.

اوایل سال جاری شاخه القاعده سوریه بازهم تصمیم به تغییر نامش گرفت و اسم خود را از «جبهه الفتح الشام» به «حیات التحریر الشام» تغییر داد. رهبران «حیات التحریر الشام» همان رهبران سابق بودند، یعنی همان کسانی که تا امروز در لیست تروریستی آمریکا قرار دارند و به عنوان»تروریستهای بین المللی» برایشان ده میلیون دلار جایزه تعیین شده است!

اما در کمال تعجب دولت آمریکا گروه جدید را وارد لیست تروریستی خود نکرد، گرچه گروه های قبلی که قبلا نام بردیم همه در این لیست به عنوان سازمانهای تروریستی ثبت شده بودند و آنها همگی با تغییر نام به گروه جدید پیوستند.

اما چرا؟

رادیو و تلویزیون کانادا علت این تغییر سیاست را چنین بیان میکند:

خارج کردن نام شاخه سوری القاعده از لیست تروریستی آمریکا به دلیل پیوستن سازمانهای جدید تروریستی به این تشکل است، یکی از این گروه های افراطی و جهادی که از نظر آمریکا به تشکلهای تروریستی «میانه روی» سوری تعلق دارد گروه موسوم به «نورالدین زنگی» است.

 گروه تروریستی «نورالدین زنگی» در گذشته از دریافت کنندگان کمکهای مالی و نظامی از آمریکا بوده است.( «نورالدین زنگی» مورد حمایت اردوغان و همان گروهی است که سر یک پسربچه 13 ساله فلسطینی را بجرم همکاری با دولت سوریه! در مقابل دوربین گوش تا گوش برید – مترجم).

اگر ایالات متحده آمریکا شاخه سوری القاعده با نام جدید «حیات التحریر الشام» را دوباره در لیست سازمانهای تروریستی قرار میداد، این تصمیم عملا منجر به این میشود که آمریکا خود اعتراف کند که سلاحهای سنگین از جمله موشکهای تاو و کمک های نظامی را در اختیار سازمانها و گروه های تروریستی عضو القاعده («نورالدین زنگی») قرار داده است.

بله شما درست شنیده اید دلیل خارج کردن نام شاخه سوری القاعده از لیست سازمانهای تروریستی توسط آمریکا این است که دولت آمریکا بر طبق قوانین جاری آمریکا قابل تعقیب قانونی میباشد چراکه تروریستهای افراطی را با پول، اسلحه سنگین و آموزش نظامی مورد حمایت قرار داده است و این عمل بر طبق قوانین امریکا جرم و جنایت جنگی است و میبایست دولت این کشور مورد تعقیب قضائی قرار بگیرد.