بین المللی, سرتیتر

آمریکاوعربستان از پیروزی سریع ارتش سوریه دچار خشمی هستریک شده اند

آمریکاوعربستان از پیروزی سریع ارتش سوریه در منطقه غوطه وبادیه سوریه در مرز عراق دچار خشمی هستریک شده اند (1)

به قلم سردبیر مجله البنا ء متعلق به نیروهای ملی لبنان

مترجم : احمد مزارعی ، شانزدهم اردیبهشت 1396

syria_67gh

تهاجم مهم ،گسترده وداغ تبلیغاتی که آمریکا وعربستان بر علیه سوریه ،رهبری آن وارتش این کشورآغاز کرده اند  بسیار شگفت انگیز ونشاندهنده این است که آنها توقع نداشتند علیرغم ارسال آنهمه اسلحه وکمکهای گوناگونی که برای تروریستها فرستاده اند ، ارتش سوریه بتواند بیکباره خودرا به مرزهای عراق وسوریه رسانیده وبا حشد الشعبی عراق همسایه شود.( در همین هفته به دستور ترامپ اسلحه هاب بسیار زیاد،مدرن وپیشرفته ای در اختیار کردها قرارداده شد.مترجم)هم اکنون واشنگتن وریاض هفته ای بسیار فشرده از فعالیتهای سیاسی ودیدارهای گوناگون از سر میگزرانند:

قرار است ترامپ اردوخان را به حضور بپذیرد که کاخ سفید این مسافرت وملاقات را برای خاور میانه بسیار مهم وتاریخی نامیده است ، اروپا نیز قرار است با رهبران سیاسی بسیاری ملاقات داشته باشد که همه این دیدارها در مورد ترسیم سیاستهای تازه آمریکا در منطقه دور میزند . عربستان در این مرحله بیشترین فعالیتها وسیاستگزاریها را دارد زیرا ترامپ اولین مقصدش در سفر خاورمیانه عربستان است ، عنوان ووظیفه اصلی این مسافرت ترامپ کنفرانسی است «اسلامی  آمریکائی» که کشورهای اسلامی همپیمان عربستان در آن شرکت دارند وعربستان از مدتها پیش با کوششهای زیادی زمینه انعقاد آن را فراهم کرده است ، در این کنفرانس لبنان نیز حضور دارد ، اما عربستان بر عکس همه مقررات بین المللی وپروتوکلهای موجود به جای دعوت ازرئیس جمهور ، یعنی میشل عون از سعد حریری دعوت به عمل آورده است تا مطمئن شود که تمام تصمیمات کنفرانس تصویب خواهد شد.

عنوان تهاجم گسترده تبلیغاتی ودپلوماتیک دو کشور آمریکا وعربستان که همه امکانات دو کشور در خدمت آن به کار گرفته شده است ، پیروزی سریع ارتش سوریه در منطقه غوطه دمشق در سایه توافقاتی  است که در کنفرانس آستانه ودر نتیجه تضادهائی که میان گروههای تروریستی وجود داشت بدست آمد ، وهمچنین از مذاکراتی که میان دولت سوریه وگروههای تروریستی برای امر صلح وپذیرش خروجشان از شهرکهای قابون ، تشرین وبرزه بدست آمد، ومهمتر از همه پیروزی موازی وهمزمان ارتش سوریه در عمق مناطق بادیه سوریه وپیروزی مشابه حشد الشعبی در منطقه مقابل بادیه سوریه ، یعنی در عراق وگذر کردن هردو نیروی ارتش سوریه وحشد الشعبی از همه موانع ، بطوری که این پیروزیها ی همزمان همه برنامه های مشترک عربستان وآمریکا را در هم شکست ، قرار براین بود که آنها کنترل ارتباطی میان عراق وسوریه را بدست گیرند ومانع کمکهای استراتژیکی ایران و ارتباط آن با محور مقاومت شوند ، این کنترل آنها در صورت پیروزیشان مانع حرکت لوله های نفت وگاز ایران وعراق به سوریه واز آنجا به مدیترانه میشد ،همچنین این پیروزی آنها، مانع خطوط بازرگانی چین نیز میشد که آنها برای پیروزی آن از این طریق یکصد ملیارد دلار در نظر گرفته اند.

عربستان کوشش زیادی بکار برد تا پیروزی ارتش سوریه را در منطقه غوطه به عنوان برنامه ای که هدفش ایجاد تغییرات دموگرافیکی داشته واینکه این عمل ارتش سوریه با موازین بین المللی وحقوق بشر منافات دارد وتهدید نمود که این عمل ارتش سوریه را به محاکم بین المللی وتحریم دولت سوریه احاله خواهد داد ، دولت عربستان این اقدام سوریه را به حشد الشعبی عراق نیز ارتباط داده که آنها هم همین هدف تغییرات دموگرافیکی دارند وایران مسئولیت تخریب بافتها وساختارهای اجتماعی ومذهبی دو کشور سوریه وعراق را به عهده دارد، در همین زمان عربستان دست به دامن مسعود بارزانی شده وایشان هم بیکباره فریادش به هوا رفته وادعا کرده است که در مناطق زیر نفوذ حشد الشعبی عراق ایزدیها وجود دارند واگر حشد الشعبی پیشروی خودرا بسوی مرزهای سوریه متوقف نکند مجبور به دخالت نظامی خواهد شد.

وضعیت خشم هستریک آمریکا وعربستان در حقیقت نشاندهنده حجم دستاوردهائی است که تحقق آن امکان پذبر شده وتآثیر آنها بر مجموعه معادلاتی که میتواند بر آینده جنگ در سوریه داشته باشد نشان میدهد ، با این اعتبار که امنیت دمشق وهمچنین مرزهای سوریه  وعراق در حقیقت آخرین موضوعاتی هستند که جنگ در گروی آنها است.

حوادث موجود در حالی اتفاق میافتد که مذاکرات ژنو میان دولت سوریه ونمایندگان مخالفان آن نزدیک است وپیش بینیها برای موفقیت ان بسیار محدود ، زیرا نمایندگان دولت عربستان زمینی برای ایستادن بر روی آن ندارند، از آنسو آمریکائیها وترکها نیز نیروهای  مسلح این مخالفان را میان خود تقسیم کرده اند ، تنها نیروئی که خارج از این معادله قرار دارد دو تشکیلات داعش ونصره میباشد وچگونگی راه جنگیدن با آنها .این موضوعی است که باید در مذاکرات میان اردوخان وترامپ در واشنگتن حل وفصل شود، در اینجا ترکیه با این وضعیت در واشنگتن روبرو است که ترامپ در مورد ارسال اسلحه وکمک به کردها ضماناتی بدون پشتوانه به ترکیه داد ونه قولی حتمی وقطعی مبنی بر عدم کمک به کردها. با این حساب ترکیه برای مبارزه با تروریستها در منطقه ادلب بهای گزافی باید بپردازد ونیروهائی که ترکیه جمع آوری کرده است  توانائی مقابله با آنها را ندارند.

توضیح زیر نویس : (1) برای روشن شدن اوضاع منطقه جنگی در سوریه وعراق به مقاله «ابزارهای منطقه ای تازه آمریکا برای تسلط بر»خاورمیانه بزرگ»!! در مجله هفته مراجعه کنید.پایان مقاله.

توضیحی در مورد خبری دروغ از طرف اسرائیلیهاوهمچنین پیچیدگیهای سیاسی در منطقه

این خبر دروغ است واحتمال حمله از سوی مرز اردن بسیار کم است وحتی دیروز یک وزیر اردنی طی پیامی به لاوروف اظهار داشت که خواستار وحدت وآرامش در سوریه است وکلماتی که خواسته است برنامه حمله به سوریه از طریق اردن را کاملا انکار کند، در دیدار لاوروف وترامپ در آمریکا ، ترامپ کوشید تا لاوروف را قانع کند که حمله نیروهای آمریکا ئی وانگلیسی را بهمراه نیروهای عشایری به منطقه مرزی عراق وسوریه بپذیرد اما لاوروف نپذیرفت ، حتی اگر روسیه هم بخواهد پشت پرده معامله ای کند محور مقاومت تحت هیچ شرایطی به تشکیل کانتونی در مرز سوریه وعراق تن در نخواهد داد ، محور مقاومت بسیار قدرتمند است وروسیه اینرا میداند که اگر به معامله ای در غیاب محور مقاومت انجام دهد با شکست حتمی روبرو خواهد شد، روسیه گروه قدری جمیل رئیس سابق حزب کمونیست سوریه را با عده ای مخالفان دیگر دولت سوریه را در موسکو نگهداری کرده تا شاید بتواند از آنها به عنوان اهرمی بر علیه حزب بعث استفاده کند قبلا قدری جمیل وزیر اقتصاد درکابینه دولت بود اما به خاطر طرفداری افراطی از سیاستهای روسیه از کابینه اخراج شد، درگذشته نه چندان دور یکبار روسیه مانع  حمله ارتش سوریه به رقه شد بقول روزنامه ملی گرایان لبنانی سوری «البناء» روسیه زمزمه اینرا داشته است که مرز سوریه وعراق بر روی ایران ومحور مقاومت بسته شود در مقابل روسیه گاز ایران را به اروپا بفروشد وایران نیز از کشیدن دو خط بزرگ لوله گاز از طریق مرز عراق وسوریه خودداری کند ، ایران رقیب مهمی برای روسیه در بازار گاز است وروسیه چندان مایل نیست که ایران در منطقه خاور میانه دست بالا را داشته باشد در جریان حمله به خان تومان نیز که قرار بود روسیه پشتیبانی هوائی کند وارتش سوریه با کمک حزب الله خان تومان را آزاد کنند ، روسیه حمایت هوائی نکرد وعده زیادی ایرانی وسوری کشته شدند ، روسیه در جریان آستانه اول نیز بدون موافقت ایران وحتی سوریه توافقاتی با دولت ترکیه  به عمل آورد وروزنامه میسلون وابسته به کمونیستهای لبنان شرح آن را نوشت ، درهمان جریان خان تومان که قرار بود روسیه حمایت هوائی کند ونکرد ، روسیه با ترک جبهه خان تومان وتنها گذاشتن سوریه  حز ب الله وایران ،تنهائی به شهر تدمرحمله کرده زیرا این شهر جنبه تبلیغاتی بزرگی برای پوتین داشت شهر تدمر از نظر ارتدوکسهای روسیه مقدس است ومسیحیت از این شهر به روسیه رفته ودر طول دوره هفتاد ساله کمونیستی روسیه هم همیشه عکس شهر تدمر در اول جلد کتاب پنجم ابتدائی سراسر روسیه چاپ میشد، اما خبر خوشحال کننده اینکه بر عکس طرح آمریکائیها که میخواستند زودتراز ارتش سوریه به منطقعه مرزی عراق وسوریه برسند ومانع حضور ایران وارتباط تنگاتنگ حشد الشعبی عراق با ارتش سوریه شوند ، دیروز نشریه ملی گراهای سوری لبنانی عجولانه خبر رسیدن ارتش سوریه را به مرزهای عراق داد وبدینشکل طرح آمریکا تا این لحظه با شکست روبرو شد وچنین باد که شکست از پی شکست باشد.