سرتیتر

ماکرون رییس‌جمهور جدید فرانسه: آخرین درنگ پیش از پیروزی راست افراطی؟

Macron_2017_6h

روز یک‌شنبه امانوئل ماکرون نامزد نولیبرال در برابر جبهه ملی راست افراطی، که علی‌رغم تغییراتی که شش سال پیش مارین لی‌پن رهبر جدید آن در آن ایجاد کرد هنوز برای اکثریت رأی‌دهندگان فرانسه بدنام است، یک پیروزی نسبتاً آسان به دست آورد. برنامه او شامل کاهش مالیات شرکت‌ها از ۳۳ درصد به ۲۵ درصد می‌شود. قانون ۳۵ ساعت کار در هفته باقی خواهد ماند اما مذاکره درباره ساعات کار واقعی به سطح کارخانه محول خواهد شد. او هدف کاهش ۶۰ میلیارد یورو از بودجه عمومی را اعلام کرده است که شامل کاهش ۱۵ میلیارد یورو از بودجه بهداشت می‌شود… اما مخالفین برنامه نولیبرالی ماکرون هم‌اکنون با فراخوان تظاهرات فردا توسط سندیکاهای اصلی فرانسه در پاریس آغاز کرده اند، و رهبران چپ مانند ملنشون برای «دور سوم»-انتخابات پارلمانی در ۱۱ و ۱۸ ژوئن- فراخوان اتحاد داده

منبع: تله‌سور
تارنگاشت عدالت

ماکرون رییس‌جمهور جدید فرانسه: آخرین درنگ پیش از پیروزی راست افراطی؟

روز یک‌شنبه امانوئل ماکرون نامزد نولیبرال در برابر جبهه ملی راست افراطی، که علی‌رغم تغییراتی که شش سال پیش مارین لی‌پن رهبر جدید آن در آن ایجاد کرد هنوز برای اکثریت رأی‌دهندگان فرانسه بدنام است، یک پیروزی نسبتاً آسان به دست آورد. استراتژی لی‌پن برخوردار از حمایت غیرمستقیم رسانه‌های رایج نتیجه داد و مجموعاً ۱۱ میلیون رأی، حدود ۴ میلیون بیش‌تر از دور اول، اما هنوز کم‌تر از مجموع آرای غایب را به دست آورد.

ماکرون فقط ۴۲ درصد کل آرای همگانی را به دست آورد، که شامل رأی کسانی می‌شود که نه در حمایت از او، بلکه در رد راست افراطی به او رأی دادند. آرای او فقط ۸ درصد بیش‌تر از مجموع آرای غایب است.

رأی روز یک‌شنبه پایین‌ترین حدنصاب شرکت در انتخابات را در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه نشان می‌دهد. برخلاف دور دوم انتخابات در سال ۲۰۰۲ بین رییس‌جمهور سابق ژاک شیراک و ژان-ماری لی‌پن رهبر جبهه ملی (که در آن شبراک ۸۲ درصد آراء را به دست آورد و حدنصاب شرکت واجدین شرایط ۸۰ درصد بود)، ۱۵ سال بعد بخش بزرگی از رأی‌دهندگان ضدفاشیست از «حمایت از نامزد دستگاه» خودداری کردند و سیاست‌های نولیبرالی او را علت نیرو گرفتن راست افراطی ارزیابی نمودند.

به علاوه، ماکرون برای جلب حمایت آن‌ها تلاش زیادی نکرد. در جریان کارزار برای دور دوم، او قاطعانه از پذیرش تغییر یک خط از برنامه خود امتناع کرد و علناً هشدار داد که او همه آراء به خود را نشانه حمایت و نه یک رأی استراتژیک علیه لی‌پن تلقی خواهد کرد.

در میان کسانی که در دور دوم به ماکرون رأی دادند، ۴۳ درصد اعلام کردند که قصد آن‌ها مقابله با لی‌پن بود، ۳۳‌ درصد به او به مثابه یک نفر از خارج رأی دادند، ۱۶ درصد از برنامه ماکرون حمایت کردند، و ۸ درصد به شخصیت او رأی دادند.

علی‌رغم تلاش مستمر ماکرون برای چسبیدن به یک برنامه مبهم در جریان کارزار، برنامه نولیبرالی او کاملاً روشن است. او مغز متفکر در پشت منفورترین سیاست‌ها، از جمله اصلاح قانون کار توسط سرمایه‌داران است که به طور بی‌سابقه‌ای حقوق کارگران فرانسه را از آن‌ها سلب می‌کند.

با کاهش حمایت همگانی از اولاند- تا حدی که به نامحبوب‌ترین رییس‌جمهور در تاریخ مدرن فرانسه مبدل شد- و نتیجتاً اولین کسی بود که حتا نامزدی دوباره خود را مطرح نکرد، ماکرون تلاش زیادی کرد که به مثابه کسی که کاملاً در خارج قرار دارد، ظاهر شود. او بازی بین «نه این و نه آن» را تا جایی پیش برد که سخیف و پوچ به نظر می‌رسید و موجب تمسخر او در رسانه‌ها شد. او سعی کرد برای این‌که خود را به طبقه کارگر نزدیک نشان دهد از یکی از معروف‌ترین گروه‌های «هیپ هاپ» فرانسه در باره نابرابری اجتماعی نقل‌قولی بیاورد، اما مدیر سابق روتشلید حتا نتوانست آن‌را درست به زبان بیاورد.

برنامه او شامل کاهش مالیات شرکت‌ها از ۳۳ درصد به ۲۵ درصد می‌شود. قانون ۳۵ ساعت کار در هفته باقی خواهد ماند اما مذاکره درباره ساعات کار واقعی به سطح کارخانه محول خواهد شد. او هدف کاهش ۶۰ میلیارد یورو از بودجه عمومی را اعلام کرده است که شامل کاهش ۱۵ میلیارد یورو از بودجه بهداشت می‌شود. ماکرون هم‌چنین به روان‌پریشی کنونی فرانسه درباره امنیت و نظام عمومی ادامه خواهد داد، وی افزایش ۱۵۰۰۰ نفری ظرفیت زندان‌ها، استخدام ۱۰هزار پلیس، افزایش بودجه نظامی تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از ۱,۸ درصد سال ۲۰۱۶ را وعده داده است.

کارزار او بخشاً از جانب ثروتمندترین‌های فرانسه حمایت می‌شد، برخی از آن‌ها برای پرداختن مالیات کم‌تر به بلژیک رفته اند- بنا به گزارش روزنامه بلژیکی «اکو»، ماکرون در اکتبر گذشته در اوکل-یکی از مناطق اشرافی بروکسل-با بیش از ۴۰ نفر آن‌ها ملاقات کرد.

اما مخالفین برنامه نولیبرالی ماکرون هم‌اکنون با فراخوان تظاهرات فردا توسط سندیکاهای اصلی فرانسه در پاریس آغاز کرده اند، و رهبران چپ مانند ملنشون برای «دور سوم»-انتخابات پارلمانی در ۱۱ و ۱۸ ژوئن- فراخوان اتحاد داده اند.

 

 

http://www.telesurtv.net/english/analysis/Frances-New-President-Macron-The-Last-Delay-Before-a-Far-Right-Triumph-20170507-0021.html