سرتیتر

بولیوی بالاترین رشد اقتصادی در آمریکای جنوبی و بیشترین موفقیت در مبارزه با فقر

آمریکا ۲۱

ترجمه و تلخیص از الف. میم. 

بر اساس گزارش تارنمای «آمریکا 21» بولیوی با رشد اقتصادی ۴،۳ درصدی بالاترین ضریب رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین را بخود اختصاص داده است. موفقیت اقتصادی این کشور بیش از پیش مدیون سیاستهای ضد نئولیبرالی و ملی سازی اولین رئیس جمهور بومی و سرخپوست آمریکا «اوو مورالس» و طبقه کارگر این کشور می باشد. بر اساس آمار ارائه شده توسط وزیر انرژی این کشور صدور گاز از سال ۲۰۰۶ از دو میلیون دلار به سی و یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

مبارزه با فقردر سالهای اخیر مبارزه با فقر در بولیوی آهنگ تندی گرفته است، تعداد خانه های که به شبکه گاز سراسری ارتباط دارند از چهل هزار به سه میلیون ونیم افزایش یافته است. بخش وسیعی از درآمد حاصله از صادرات منابع طبیعی در جهت نوسازی و گسترش جاده ها، بیمارستانها و مدارس صرف شده است.

مورالس در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ دوازده میلیون دلار دیگر در بخش گاز و نفت و ۵میلیون دلار دیگر در شبکه برق رسانی کشور سرمایه گذاری کند. بزرگترین پالایشگاه کشور در جنوب بولیوی راه اندازی شود که برای ۴۰۰۰ نفر در آن فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و منجر به ایجاد ده هزار فرصت شغلی جدید در پیرامون این پالایشگاه خواهد شد.

از اول ماه مه امسال حداقل دستمزد ۱۰،۸ درصد افزایش یافت، حداقل حقوق بازنشستگی نیز با توجه به افزایش حداقل حقوق افزایش یافت. اوو مورالس روز اول ماه مه اعلام کرد هر فرد مسن، هر کودکی و تمامی خانمهای باردار از حمایت مالی دولتی برخوردار خواهند شد. در حالیکه در دیگر کشورهای آمریکای لاتین دولتها در حال از بین بردن این حقوق میباشند، بولیوی بر تقویت آنها اصرار دارند. دولت سعی دارد که قوانین را طوری تنظیم کند که کارگران در آینده نیز از این حقوق محروم نشوند.

وزیر انرژی تاکید کرد که که سیاست ملی سازی مورالس عامل اصلی رشد اقتصادی و ثبات سیاسی کشور است و تنها با این سیاست امکان تسلط مردم بولیوی بر منابع طبیعی اشان میسر گردید تا بجای آنکه درآمد این منابع به حساب شرکتهای خارجی واریز شود در خدمت بهبود وضعیت مردم قرار گیرد. همچنین با این درآمدها ایجاد صنایع گاز و شغل ممکن شد. صادراتی که ۱۰۰%گاز پاراگوئه و نیمی از گاز پرو را تامین می کند.

در عین حال نمایندگان سندیکاهای کارگری ذغالسنگ و معادن و گاز، فداکاریها و مبارزات این کارگران یادآور شدند که قربانیانی که آنها در این راه دادند اصلا موفقیتهای امروزی دولت را ممکن ساخته است. مقاومت کارگران در برابر سیاست خصوصی سازی رئیس جمهور سابق «گونزالو سانچز د لونسادا» منجر به سرنگونی وی در سال ۲۰۰۳ شدکه در این اعتراضات تعداد زیادی از انسانها جان خود را از دست دادند. اوو مورالس در سال ۲۰۰۶ قدرت را در اختیار گرفت و ماه می همانسال منابع طبیعی و صنایع مربوط به آنرا ملی اعلام کرد و ارتش را برای حفاظت از آنها راهی این مناطق کرد.