سياسی

کوبا، جوانان پیشگامند

kuba_1mai_col

نوشته فولکر هرمسدورف

منتشر شده در یونگه ولت

ترجمه و تلخیص از الف. میم

Foto: MIGUEL RUBIERA JUSTIZ/ACN/dpa

تظاهرات روز جهانی کارگر در کوبا، بزرگداشت فیدل کاسترو و همبستگی با ونزوئلا

در اولین تظاهرات روز جهانی کارگر  پس از درگذشت فرمانده فیدل کاسترو،  میلیونها کوبائی یاد خدمات رئیس جمهور سابق خود بزرگ داشتند.

تصاویر فیدل و چگوارا رفیق و همرزم مبارزش که در نهم اکتبر ۱۹۶۷ بدستور سیا در بولیوی به قتل رسید همه جا دیده میشد. تظاهر کنندگان خواستار پایان دادن به محاصره  و تحریمهای آمریکا علیه کوبا و بازپس دادن منطقه گوانتانامو شدند که همچنان در اشغال نظامیان آمریکائی قرار دارد.

موضوعات دیگر مطرح شده در راهپیمائی ، شامل همبستگی بین المللی علیه جنگها و جنگ افروزی های امپریالیستی و حمایت از خلقهای آمریکای لاتین در مقابل تهاجم نئولیبرالیسم میشد.

در مرکز تمامی اعتراضات حمایت و همبستگی با ونزوئلا قرار داشت چراکه کارگران این کشور در برابر کودتای دست راستی ها مقاومت میکنند. بنابر گزارش «اولیسس گیلارته د ناچی مینتو » Ulises Guilarte De Nacimiento رئیس اتحادیه سراسری «سی تی سی» ۱۶۳۰ مهمان و ۳۴۹ فعال سندیکائی و اجتمائی از ۸۶ کشور در این تظاهرات شرکت کردند.

حدود ساعت ۷ صبح در هاوانا صدها هزار نفر در یک صف چندین کیلومتری تحت لوای شعار «قدرت ما در اتحاد ماست» به حرکت درآمدند.

بیشتر از پنجاه هزار تن از جوانان در پیشاپیش صف تظاهر کنندگان بسوی میدان انقلاب در مرکز حرکت کرده و «سوسآ مورفا گونزالس» ریاست جنبش جوانان کوبا Unión de Jóvenes Comunistas« (UJC) اعلام کرد« ما از دستاوردهای انقلابمان  دفاع خواهیم کرد» .

پس از صف جوانان صفوف کارمندان و مستخدمین آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت و دیگر گروه های شغلی گام برمیداشتند، و در پس آنها ودر انتهای صف،  پنجاه هزار تن از شاغلان غیر نظامی بخش دفاعی قرار داشتند. در دیگر شهرها جوانان صفوق اصلی تظاهر کنندگان روز جهانی کارگر را تشکیل میدادند. در « سانسیناتس اسپیرتوس» ۵۰۰۰ تن از جوانان عضو UJC آغاز کننده تظاهرات بودند. در شهر مرکزی کوبا «سانتا کلارآ» تظاهرات اول ماه مه پنجاه سال پس از مرگ فرمانده چگوارا و بیست سال پس از آنکه جسد وی در آرامگاهی که در بزرگداشت وی بنا شده بود با نام او گره خورده بود.

امسال هم باردیگر فعالین کارگری و سندیکائی و مهمانان آنها با رفقا و همکاران خود روز جهانی کارگر را در کوبا پاس داشتند. بزرگترین دسته شرکت کنندگان خارجی را مانند سال گذشته مهمانان آمریکائی تشکیل میدادند.

فیدل کاسترو در اول ماه ۲۰۰۹ روز جهانی کارگر را بعنوان «روز فقرای این کره خاکی» نام نهاد.و اعلام کرد که«ما امیدواریم هزاران نفر از زنان و مردان از هر گوشه جهان اول ماه مه با ما و در کنار ما به تظاهرات و مبارزه مشترک دست بزند»

امروز سه شنبه هیئت ها و نمایندگانی از سراسر دنیا در سالن کنفرانس در مرکز هاوانا  در «کنفرانس همبستکی بین المللی»گرد هم می آیند تا در در این فوروم به بررسی و بحث و گفتگو درباره تاثیرات سیاستهای نئولیبرالی در جهان پرداخته و راه حلهای مقابله باین تهاجم را بررسی کنند.