تاریخی, سرتیتر

ماکرون له‌پن را تقویت می‌کند

جامعه شناس فرانسوی «دیدیه اریبون» گفت: «وقتی که چپ‌ها طبقه کارگر را نفی می‌کنند، در آن صورت این طبقه به جستجوی نماینده دیگری خواهد رفت». نه تنها «اریبون» بلکه نویسنده فرانسوی «ادوارد لوئی» هم می‌گوید «سیاستمدارانی چون ماکرون، له‌پن را تقویت کرده‌اند. آنها خود را چپ جازدند و سیاست مطلقاً راست را به اجرا درآوردند، بانک‌ها را تقویت نمودند و پارلمان را تضعیف کردند.» برای «لوئی» مارین له‌پن «در درجه اول محصول انزجار از این چپ‌های محافظه‌کار است.»

macron_lepen_02_05_2017

اسکار لافونتن

منبع دنیای جوان

تارنگاشت عدالت
در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اکنون در کنار خانم مارین له‌پن، آقای امانوئل ماکرون که در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند وزیر اقتصاد بود، قرار گرفته است یعنی در کنار یک افراطی راستگرا، نماینده سیستمی که مسئول صعود راست‌ها در سطح اروپاست به مرحله دوم انتخابات رسیده است زیرا صعود «فرون ناسیونال» در فرانسه نتیجه ناتوانی و شکست حزب سوسیالیست این کشور می‌باشد. جامعه شناس فرانسوی «دیدیه اریبون» گفت: «وقتی که چپ‌ها طبقه کارگر را نفی می‌کنند، در آن صورت این طبقه به جستجوی نماینده دیگری خواهد رفت». نه تنها «اریبون» بلکه نویسنده فرانسوی «ادوارد لوئی» هم می‌گوید «سیاستمدارانی چون ماکرون، له‌پن را تقویت کرده‌اند. آنها خود را چپ جازدند و سیاست مطلقاً راست را به اجرا درآوردند، بانک‌ها را تقویت نمودند و پارلمان را تضعیف کردند.» برای «لوئی» مارین له‌پن «در درجه اول محصول انزجار از این چپ‌های محافظه‌کار است.» در نتیجه تعجب‌آور نیست که مارین له پن روز یک‌شنبه با ۲۱٫۵ درصد آراء رتبه دوم را در انتخابات احراز کرد.

برعکس نتایج ارای فوق‌العاده «ژان لوک ملانشون» بسیار امید بخش است. او بدنبال یک مبارزه انتخاباتی باشکوه با ۱۹٫۶ درصد آرا کمی عقب‌تر از «فرانسوا فیون» محافظه‌کار و بمراتب جلوتر از «بنوآ آمون» نماینده حزب سوسیالیست قرار گرفت. فاصله او با مارین له‌پن تنها ۱٫۹ درصد آرا بود. اگر حزب سوسیالیست در روزهای آخر عزم می‌کرد ملانشون را تقویت کند، له‌پن نمی‌توانست وارد مرحله دوم انتخابات گردد. ولی نه ماکرون و نه فیون چه رسد به له‌پن، بلکه تنها ملانشون نماینده تحول اساسی سیاسی و نماینده سیاستی است که اکثر زحمتکشان ، بیکاران و بازنشستگان را در مد نظر دارد و خواهان اروپائی دمکراتیک و اجتماعی است. او لزوم یک سیاست نوین اقتصادی و ارزی در اروپا را دریافته که شانس منصفانه‌ای برای همه کشورها قائل است. ناسیونالیسم صادراتی آلمان که بازارشکنی ارزی و دستمزدی را تقویت می‌کند همبستگی اروپا را نابود می‌کند.

مکرون این بانکدار روت‌شیلدی ترو تمیز درست برعکس است. او نماینده ادامه اقتصاد ریاضتی، تضعیف بیشتر حقوق کاری، کاهش بیشتر خدمات اجتماعی و هوادار حمایت بیشتر منافع بانک‌ها و کنسرنهاست. جای تعجب نیست که در آلمان از طرف احزاب واحد نئولیبرال مسیحی دمکرات، سوسیال مسیحی، سوسیال دمکرات، دمکراتهای آزاد و حزب سبزها مورد حمایت قرار دارد.

سخنگوی ملانشون در رابطه با دوره دوم انتخابات گفت: «متاسفیم که اکنون مجبوریم پشت یک سیاست نئولیبرالی قرار گیریم که شیره فرانسه و اروپا را خواهد کشید.» ناسیونالیسم له‌پن اشباحی را به حرکت در می آورد که تاکنون برای اروپا جنگ و بدبختی به همراه داشته‌اند. ادامه سیاست کنونی توسط رئیس جمهور ماکرون، فرون ناسیونال را بازهم بیشتر تقویت خواهد کرد و همبستگی بین کشورهای اروپائی را بیشتر از بین خواهد برد.