پرش به محتوا

ماه: مِی 2017

باتلاق کپی رایت ؟

گاهنامۀ هنر و مبارزه 12 ژوئن 2017 مالکیت خصوصی بر والاگرائی و گسترش تروریسم باتلاق کپی رایت جبهۀ مشترک نظام سرمایه داری جهانی و رژیم دین سالار در ایران علیه […]

تبانی بریتانیا با ترور

منبع: تله‌سور تارنگاشت عدالت   زمانی‌که به تبانی بریتانیا با جوخه‌های مرگ در سراسر خاورمیانه و آفریقا اشاره می‌شود، کم‌تر کسی گوش شنوا دارد. شما تنها هنگامی درباره هم‌دستی علنی […]

تعرض علیه بشریت، از موصل تا ادلب

تعرض علیه بشریت، از موصل تا ادلب* خطوط یک نقد سوسیالیستی امیرحسین محمدی فرد ماه ها است که جنگی به نام مبارزه با داعش، گریبان مردم موصل را فشار می […]