اخبار ایران و جهان

همکاری برای مدیریت گزینه ما نیست

عصر ما

تارنگاشت عدالت
نماینده حزب کمونیست یونان در همایش کمیسیون بین‌المللی حزب کمونیست آلمان که در آخر هفته گذشته تشکیل شد در مورد ۲۰مین کنگره حزب کمونیست یونان که در روزهای ۳۰ مارس تا ۲ آوریل برگزار شده بود گزارش داد. کارنامه کنگره حزب مثبت بود: حزب کمونیست یونان توانست طی ۴ سال گذشته یعنی از کنگره قبل تا کنون در کارخانجات و موسسات کارگری و هم‌چنین در بین جوانان نفوذ بیشتری پیدا کند و تعداد اعضای حزب را افزایش بخشد. زندگی روزمره تحلیل‌های گذشته حزب از جمله در مورد نقش حزب دولتی سیریسا بعنوان مدیر منافع سرمایه را تائید کرد. با وجود فشارهائی که به حزب وارد می‌شد و هنوز هم وارد می‌شود تصمیم KKE برای عدم شرکت در «نوع چپ» مدیریت سیستم و یا تحمل آن، درست بود.

مهم‌ترین و عاجل‌ترین وظیفه کمونیست‌های یونانی احیای مجدد جنبش کارگری، مبارزه علیه جنگ‌های امپریالیستی، ایجاد یک پیمان اجتماعی علیه انحصارها و علیه سرمایه‌داری ، حمایت از سازمان جوانان حزب کمونیست و دیگر نهادهای حزبی در کارخانجات و موسسات کارگری است. از پیشنهادات و تزهای کمیته مرکزی KKE بمناسبت کنگره حزب بیش از ۸۰ هزار نفر آگاه شدند. ۲۳ هزار نفر از هواداران حزب و سازمان جوانان طی ۸۵۰ جلسه سخنرانی در سطح کشور تزهای حزب را به بحث گذاردند. طبیعتاً تضادهائی نیز وجود داشت ولی نهایتاً تزهای کمیته مرکزی حزب تقریباً به اتفاق آراء پذیرفته شد.

در گفتگو با کمیسیون بین‌المللی نماینده حزب کمونیست یونان هم‌چنین نظر حزب را در مورد احتمال خروج یونان از منطقه یورو مطرح نمود: «برای فقرا بی‌تفاوت است که فقر آنان به یورو و یا دراخمن سنجیده شود.» بازگشت مجدد به دراخمن و یا یک ارز دوم که وابسته به ارزهای دیگر باشد، بعنوان پروژه سرمایه تنها تورم‌زا خواهد بود، سطح دستمزدها را پائین خواهد برد و شرایط رقابت سرمایه‌داران یونانی را بهبود خواهد بخشید ولی بهبود وضعیت خلق را بدنبال نخواهد داشت. آنچه مهم است، این که ابزار تولید متعلق به کیست و نه این که نوع ارز چگونه است. سیستم سرمایه‌داری حامل بهبود اساسی در زندگی مردم نیست و نخواهد بود.

KKE براین عقیده است که بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم نمی‌تواند یک مرحله میانی وجود داشته باشد از این رو «سعی و کوشش حزب از جمله ایجاد اتحاد بین طبقه کارگر و دهقانان کوچک و متوسط و مردمان دارای مشاغل آزاد برای مبارزه ضد انحصارات و ضد سرمایه‌داری، برای استقرار سوسیالیسم و همزمان با آن جدائی از اتحادیه اروپا، ناتو و هرنوع پیمان امپریالیستی دیگر است.»

این مذاکرات و بهمین صورت ملاقات کمیسیون بین‌المللی با نمایندگان حزب کمونیست ترکیه در همان روز مبین این بود که بین احزاب کمونیستی قبل از هرچیز اشتراک نظر بسیاری در تحلیل‌ها موجود است. برای رسیدن به تفاهم مشترک، برپایه احترام متقابل بر استقلال احزاب اختلاف نظرها بطور سازنده مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: