اخبار ایران و جهان

نه به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا!

حزب کمونیست ونزوئلا طی بیش از یک‌سال، هم به طور علنی و هم به طور خصوصی به کرّات گفته است که خود را تابع الزامات وضع شده توسط «مقررات برای تجدید ثبت لیست اعضای سازمان‌ها برای اهداف سیاسی ملی» قرار نخواهد داد. این مقررات جدید که در چهارم مارس ۲۰۱۶ توسط «شورای ملی انتخابات» صادر شد شامل برخی قید و شرط‌ها است که پیش از این هرگز اعمال نشده و برای شرافت و امنیت یک سازمان انقلابی و اعضای آن غیرقابل پذیرش است و از چهارچوب حقوقی کنونی فراتر می‌رود. کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا به احزاب کمونیست و کارگری و احزاب انقلابی جهان پیشنهاد می‌کند امکان مشارکت در کارزار «نه به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا!» را در نظر گرفته، نظر جنبش کمونیستی و کارگری جهان را در حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا برای حراست از حقوق و تضمین‌های قانون اساسی حزب ما ابزار نمایند.

تارنگاشت عدالت

منیع: مارکسیسم-لنینیسم امروز

احزاب کمونیست و کارگری جهان،
رفقای گرامی،

درودهای طبقاتی و انقلابی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا را با توضیح ما درباره تهدید غیرقانونی شدن، که برای چهارمین بار در ۸۶ سال مبارزه بر حزب ما سنگینی می‌کند، بپذیرید.

حزب کمونیست ونزوئلا طی بیش از یک‌سال، هم به طور علنی و هم به طور خصوصی به کرّات گفته است که خود را تابع الزامات وضع شده توسط «مقررات برای تجدید ثبت لیست اعضای سازمان‌ها برای اهداف سیاسی ملی» قرار نخواهد داد. این مقررات جدید که در چهارم مارس ۲۰۱۶ توسط «شورای ملی انتخابات» صادر شد شامل برخی قید و شرط‌ها است که پیش از این هرگز اعمال نشده و برای شرافت و امنیت یک سازمان انقلابی و اعضای آن غیرقابل پذیرش است و از چهارچوب حقوقی کنونی فراتر می‌رود.

براساس رویه‌های جدید وضع شده توسط این مقررات، اکنون الزامی است که اعضای همه احزاب مستقیماً در «شورای ملی انتخابات» ثبت‌نام کنند، این از نظر حقوقی و تاریخی روابط موجود بین مقامات انتخاباتی و احزاب سیاسی، و بین احزاب و اعضای آن‌ها را مخدوش می‌کند.

این نه فقط علیه اساسنامه و اصول ارگانیک حزب کمونیست ونزوئلا به مثابه یک حزب کادرها است، بلکه یک وضعیت بالقوه خطرناک نیز برای زندگی داخلی سازمان ما به وجود می‌آورد، زیرا اگر ده‌ها، صدها یا هزاران نفری که در واقع عضو حزب ما نیستند آن‌گونه در «شورای ملی انتخابات» ثبت‌نام کنند، در این صورت ممکن است ادعای مشارکت در تصمیمات و مباحث داخلی ما، از جمله انتخاب رهبری و نامزدهای ما را مطرح کنند.

هم‌چنین، مقررات دسترسی باز و همگانی از طريق وب‌سابت «شورای ملی انتخابات» به اطلاعات شخصی کسانی را که به عنوان اعضای هر حزب ثبت‌نام کرده اند، تأمین می‌کند که نقض حقوق شهروندان برای حفظ حریم خصوصی آن‌ها درباره گزینش‌های سیاسی آن‌هاست و اصل رأی مخفی را نقض می‌کند. این در عمل امنیت شخصی و ثبات شغلی کمونیست‌ها و رزمندگان چپ‌گرا را به مخاطره می‌اندازد، زیرا نئوفاشیست‌ها و کارفرمایان عمومی و خصوصی قادر به دسترسی به این اطلاعات و استفاده از آن برای شناسایی انقلابیون و حمله به آن‌ها خواهند شد.

به علاوه، مقررات جدید مصوب سال ۲۰۱۶، در مقایسه با مقررات قدیمی سال ۲۰۱۱، نه فقط مهلت ثبت‌نام در لیست را از ۶ ماه به ۱۴ ساعت کاهش داد، بلکه برای احزابی که در دو انتخابات گذشته شرکت نکردند و برای احزابی مانند حزب ما که شرکت کردند، رویه‌ها و الزامات مشابه وضع کرده است. پس از انتشار مقررات، هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶ یک نامه‌ به «شورای ملی انتخابات» نوشت و مخالفت ما را توضیح داد و اصلاحاتی را پیشنهاد کرد، اما مقامات انتخاباتی هرگز پاسخ ندادند، نتیجتاً وظیفه قانونی خود را برای ارايه «یک پاسخ به موقع و کافی» به هر درخواست قانونی شهروندان (ماده ۵۱ قانون اساسی ملی) نادیده گرفتند؛ این هم‌چنین نبود اراده سیاسی در «شورای ملی انتخابات» را برای یافتن راه‌حل برای این مشکل نشان می‌دهد.

طی بیش از چهارده ماه، چندین نشست و تبادل نظر دوجانبه با مقامات بلندپایه دولت، و هم‌چنین نشست‌های وسیع‌تر بین نمایندگان احزاب گوناگونی که «قطب میهنی بزرگ سیمون بولیوار» و نیروی محرکه روند بولیواری را تشکیل می‌دهند، از جمله با رهبران حزب سوسیالست متحد ونزوئلا برگزار شد.

حزب کمونیست ونزوئلا در همه این فرصت‌ها مخالفت خود را با مقررات مصوب «شورای ملی انتخابات» اعلام کرده است، مخالفتی که از جانب اکثریت احزاب حاضر ابزار شد. اما، گرچه برخی از رهبران ملی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا «نگرانی» خود را از این موضوع ابراز کردند، اما دیگران علناً گفتند که روند «ثبت‌نام» قانونی است و باید توسط «شورای ملی انتخابات» همان‌طور که منتشر شده به اجرا گذاشته شود؛ در نتیجه، موضع رسمی حزب حاکم هنوز ناروشن مانده است. اوايل امسال معلوم شد که «شورای ملی انتخابات» برای اعمال روند «ثبت‌نام» تحت این مقررات ننگین آماده شده، خود را در پشت «قانون درباره احزاب سیاسی، تجمعات‌ و تظاهرات عمومی» پنهان کرده است، قانونی که در سال ۱۹۶۵ در زمان سرکوبگر‌ترین لحظه رژیم «پونتوفجیستا»* به مثابه بخشی از تلاش‌های آن برای سرکوب و کنترل احزاب چپ‌گرا تصویب شد.

این قانون، علی‌رغم اصلاحیه‌ای که در سال ۲۰۱۰ به آن افزوده شد هنوز محتوا و ماهیت سرکوبگر خود را حفظ کرده، و نتیجتاً با اصول مصرح در قانون اساسی ملی سال ۱۹۹۹، به ویژه در ارتباط با ارتقای مشارکت، کنشگری و کنترل مردم بر ادارات عمومی در تضاد است. از این‌رو، حزب کمونیست ونزوئلا در شانزدهم فوریه ۲۰۱۷ دادخواست ابطال ماده ۲۵ «قانون درباره احزاب سیاسی» را به دیوانعالی قانون اساسی تسلیم کرد و این ماده را که احزاب سیاسی را به «ثبت‌نام» اعضای خود ملزم می‌نماید مغایر با قانونی اساسی خواند.

در عین‌حال، حزب ما خواستار اقدامات احتیاطی برای تعلیق روند «ثبت‌نام» شد، با این وجود، آن روند در چهارم مارس توسط «شورای ملی انتخابات» آغاز گردید. تقریباً دو ماه از تسلیم دادخواست حزب کمونیست ونزوئلا به دیوانعالی، و بیش از یک ماه از شروع روند «ثبت‌نام» توسط «شورای ملی انتخابات» می‌گذرد، اما دادگاه قانون اساسی هنوز نه درباره درخواست اقدامات احتیاطی و نه درباره خوب و بد دادخواست ما تصمیم نگرفته است.

این نقض اصل قانون اساسی است که حق «تصمیم‌گیری فوری درباره موضوع مطروحه» توسط دادگاه را تصریح کرده است (ماده ۲۶ قانون اساسی ملی). طبق برنامه اعلام شده توسط «شورای ملی انتخابات» برای روند «ثبت‌نام»، حزب کمونیست ونزوئلا باید در ۲۰ و ۲۱ مه حاضر شود؛ حزب کمونیست ونزوئلا در این روند شرکت نخواهد کرد و نخواهد پذیرفت که اعضای آن در آن روزها ثبت‌نام کنند. گزارش نهایی درباره نتایج روند در فاصله روزهای ۹ تا ۱۹ ژوئیه اعلام خواهد شد؛ «شورای ملی انتخابات» هم‌اکنون اعلام کرده است که هر حزبی که تا آن‌موقع «ثبت‌نام» نکند، (طبق قانون) «لغو» خواهد شد، و در نتیجه موقعیت و هویت قانونی خود را با همه پی‌آمدهای آن از دست خواهد داد.

این اصلی‌ترین، قدیمی‌ترین و پیگیرترین ابزار مبارزه طبقه کارگر و مردم ونزوئلا علیه سلطه امپریالیستی و استثمار سرمایه‌داری را غیرقانونی خواهد کرد.‌ این تهدید در بحبوحه بحران الگوی سرمایه‌داری استخراجی و وابسته کشور ما، تشدید سیاست‌های مداخله‌گرانه امپریالیسم علیه مرجع اخلاقی که روند بولیواری هنوز نمایندگی می‌کند، و حاد شدن تضادهای طبقاتی مبارزه برای قدرت بین بلوک راست هوادار امپریالیسم و نیروهایی که از دولت حمایت می‌کنند- و حتا در درون هر یک از این بلوک‌ها- صورت می‌گیرد.

بر این بستر، کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا به احزاب کمونیست و کارگری و احزاب انقلابی جهان پیشنهاد می‌کند امکان مشارکت در کارزار «نه به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا!» را در نظر گرفته، نظر جنبش کمونیستی و کارگری جهان را در حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا برای حراست از حقوق و تضمین‌های قانون اساسی حزب ما ابزار نمایند. ما پیشنهاد می‌کنیم که از این فرصت هم‌چنین برای محکوم ساختن مداخله امپریالیستی علیه حاکمیت و حق تعیین سرونشت مردم ونزوئلا استفاده شود. پیشاپیش از حمایت و همبستگی انترناسیونالیستی شما متشکریم.

با درودهای کمونیستی، به نمایندگی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا
اسکار گ. فیگوئرا، دبیرکل
کارلوس ویمر، دبیر روابط بین‌الملل
حزب کمونیست ونزوئلا
کاراکاس، ۱۲ آوریل ۲۰۱۷

https://mltoday.com/article/2726-no-to-the-outlawing-of-the-cp-venezuela-eng-esp/90-frontpage-stories

—————————————————
* توضیح عدالت: شهر پونتوفیجو در شمالی‌ترین نقطه ونزوئلا واقع است. در سال ۱۹۵۸ رهبران سه حزب بورژوایی ونزوئلا- حزب اقدام دمکراتیک، اتحاد جمهوری‌خواه دمکراتیک، حزب سوسیال مسیحی- در آن شهر پیمان پونتوفیجو را امضا کردند، و با اعلام یک آتش‌بس سیاسی بین خود، توافق کردند هر حزب که در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود پست‌ها و مناصب و درآمد حاصل از نفت را بین سه حزب تقسیم کند. براین اساس، هر یک از سه حزب بدون توجه به این‌که کدام حزب در انتخابات برنده می‌شد به بخشی از مشاغل و قراردادها دسترسی می‌یافت (شبیه چیزی که در میهن «اسلامی» ما در جریان است). این پیمان حزب کمونیست ونزوئلا و دیگر نیروهایی را که پس از سرنگونی دیکتاتوری پرز جیمنز خواهان اصلاحات رادیکال به سود محرومین و زحمتکشان بودند از روند سیاسی حذف کرد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: