سرتیتر

شاهکار یک خانم هنرمند روسی علیه جنگ

اریک فروم در کتاب » آیا انسان پیروز خواهد شد؟» بدرستی می گوید: » … ما هنوز بت پرستیم. از نظر عقلی و در زمینه علوم و فنون در عصر اتم زندگی می کنیم لیکن از حیث عاطفی هنوز در عصر حجریم!

میلیونها انسان را برای هدفهایی قربانی می کنیم که معتقدیم مقاصدی والاست و این کشتار را توجیه می کند. آدمی به رغم همه پیشرفتهای عقلی و فنی، هنوز گرفتار پرستش بت اصل و نژاد و مالکیت و نهادهای اجتماعی است. هنوز شور و هیجانهای مخالف عقل بر عقلش حکومت می کنند و او هنوز نتوانسته به تجربه دریابد که تمام و کمال انسان بودن یعنی چه؟»

هر روز بمب های اتمی و غیراتمی ویرانگرتر به بهانه های مختلف آزمایش، تولید یا مورد استفاده قرار می گیرد! برای راه انداختن جنگهای بزرگتر و احتمالا اتمی از هر لحظه مناسب جهت مغزشویی توده ها استفاده می کنند. هر کشوری که به امیال امریکا و شرکا تسلیم نشود فورا بعنوان خطرجهانی در رسانه ها معرفی می شود! پروسه شیطان سازی از کشورهای نافرمان بشدت و در تمام ابعاد ممکن، در کشورهای پرستنده دمکراسی و صلح جریان دارد!

اگر امریکا بدون اجازه سازمان ملل سوریه یا افغانستان را بمباران کند هلهله شادی کشورهای پرستنده قانون به آسمان می رود و همه پشت سرهم مسرت خود را از قاطعیت ترامپ اعلام می کنند! کسی بیاد قوانین بین المللی و سازمان مللی که نابود می شود نمی افتد!… چه چیزی باید اتفاق بیفتد تا قربانیان نظام جهانی کاپیتالیستی بیدار شوند؟

ترامپ درست مانند باج گیران و رهبران مافیا، جنگ ها و جنایاتش را به هزینه دیگران بنام منافع جهانی به پیش می برد!

امریکا مدتهاست که شرکتهای خصوصی جنگ افروز مانند بلک واتر را راه انداخته است که بنام صلح خدمات و تولیدات خود را در اقصا نقاط جهاان بفروش می رسانند. کالاها و تولیدات قابل فروش این شرکتهای خصوصی چیست؟ مهمترین تولیدات این شرکتها این است که قربانیان نظام سرمایه داری را که بخاطر فقر و گرسنگی و بیکاری حاضرند به هر کاری دست بزنند تا زنده بمانند، استخدام می کند. به آنها آموزش نظامی و قتل و جنایتهای هولناک را یاد می دهد، سپس این ارتش های آموزش دیده جنایت کار را در مناطقی که ضروری است به بهانه ایجاد ثبات و صلح در خدمت طبقات حاکم قرار می دهند! بنا براین خدمات و کالاهای قابل مصرف این شرکتهای خصوصی، عبارتند از: جنگ، جنایت، خشونت و ترور در اشکال و بسته بندیهای جذاب و متنوع!… ما مصرف و کاربرد این کالاهای سودآور را در کشورهای افغانستان، عراق، لیبی و سوریه مشاهده کرده ایم و امروز هم خدمات جنایی این شرکتها در تمام ابعاد ممکن، بنام صلح بزور در خاورمیانه و مناطق دیگر بفروش می رسد!… قابل توجه است که سودهای نجومی این شرکتها زمانی جاری می شود که بی ثباتی و جنگ بر منطقه حاکم شود، نه صلح و ثبات و آرامش! رهبران حاکم برجهان، آتش افروزان را در لباس آتش نشانی وارد کشورهایی می کنند که هنوز غارت و چپاول آنها سودآور است!…

یکی دیگر منافع شرکتها خصوصی فروشنده جنگ و ترور و خشونت این است که افرادی را از سر راه بر میدارند که توسط دولت سفارش دریافت کرده اند ولی دستان دولت در این ماجرا همواره در دستکشهای سفید و براق باقی می ماند! قبلا این کارها را افرادی از سازمانهای اطلاعاتی دولتها انجام می دادند که در صورت افشا شدن افتضاح سیاسی بسیار پیش می آمد، حالا به یمن اختراع شکرکتهای خصوصی فروشنده جنایت و جنگ این ریسک برای دولتها بشدت پائین آمده است. رسیدگی به اسناد و امور داخلی اینگونه شرکتها به دو دلیل تقریبا غیرممکن است. یک: بدلیل مقدس بودن مالکیت خصوصی و حریم خصوص صاحبان این شرکتها… دو: بدلیل شبکه ارتباطی بسیار بغرنج و مبهم و نامرئی این این شرکتها با دولتها و حمایت نامرئی دولت ها از شکرتها…

چیز بسیار عجیب و جدید این استکه حالا نه شرکتهای خصوصی، بلکه دولت امریکا بطور رسمی به این کار دست می زند و خدمات جنگی و جنایی خود را نه بر طبق مقدس ترین ایدئولوژی کاپیتالیستی یعنی «بازار آزاد و رقابت آزاد»، بلکه با اعمال زور عریان به کشورهای دیگر می فروشد! اخیرا ترامپ اعلام کرد که هزینه موشکباران سوریه را از عربستان سعودی دریافت کرده است! پرواضح است که فقط هزینه های موشکها دریافت نشده است بلکه طبق قوانین مقدس نظام سرمایه داری بالاترین کسب سود ممکن هم در نظر گرفته شده است!… البته این گونه حقایق و آمارهای دقیق در دمکراسی کاپیتالیستی 50 سال بعدتر که همه چیز فراموش شده افشا می شود! ترامپ هنوز اعلام نکرده است که هزینه انداختن «مادر بمب » ها به کشور افغانستان را از چه کسی یا کشوری گرفته یا خواهد گرفت!… ترامپ در راه باج گیری آنقدر گستاخ شده که آشکارا به مکزیک می گوید برای بستن راه مهاجران مکزیک، من دیوار می سازم ولی هزینه اش را تو باید بدهی! کار به آنجا رسیده است که به خانم آنجلا مرکل در مقابل رسانه ها می گوید باید 375 میلیارد دلار بابت خدمات ناتو در سالهای گذشته به ما بدهی!… اگر از خدمات ارتش امریکا برای حفظ امنیت خود یا منطقه استفاده می کنید باید هزینه اش را بپردازید! ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا بصراحت اعلام کرد، اگر امریکا به کشورهای نفت خیز عربی کمک نکند در عرض دودقیقه سرنگون می شوند! اگر کمک ما را لازم دارند باید بهایش را بپردازند! آیا این زبان دیپلماتیک در قرن بیست و یکم است؟ نظام سرمایه داری گرفتار بحران اقتصادی و سیاسی برای حل مشکلاتش حتی دمکراسی بورژوایی را که از منافع طبقه حاکم در شرایط طبیعی دفاع می کند نمی تواند تحمل کند، به همین دلیل به نیروهای آشکار و پنهان نئو فاشیستی نیازمند می شود…

زمانیکه شوروی بگونه ای غیرقابل تصور و صلح آمیز از هم پاشید، شاید یکی از دلایل آن بقایای باورهای سوسیالیستی در میان توده های بلوک شوری باشد که بخاطر حفظ دولت خود جهان را مثل کشورهای امپریالیستی به خاک و خون نکشیدند… امریکائی ها تئوری پایان تاریخ یعنی ازلی و ابدی بودن نظام سرمایه داری را جشن گرفتند! جهان سرمایه داری بطور رسمی از سال 2008 وارد بحران شده است و آفتاب عمر امپراتوری آمریکا نیز برلب بام نزدیک شده است. رشد سریع و غیرقابل تصور کشورهای بریکس تعادل اقتصادی و سیاسی جهان سابق را بهم زده اند. به نظر بسیاری از متخصصان رویای امریکایی جایش را به رویای چینی می دهد و مرکز ثقل سیاسی و اقتصادی جهان در آسیا متمرکز می شود. با رونق اقتصادی در آسیای جنوب شرقی، جاده ابریشم جدیدی دوباره از شرق به غرب راه خود را باز می کند. جهان غرب باید یاد بگیرد با این واقعیت خودش را تعدیل و تنظیم کند. مقاومت در برابر این روند جهان را با خطر نابودی یا هزینه های نجومی غیرقابل تصور روبرو خواهد کرد…

بریتانیای کبیر نیازمند دو جنگ جهانی بود تا قبول کند که آفتاب امپراتوری انگلیس در حال غروب است!

آمریکا و شرکایش مدتهاست که روسیه را تحریم اقتصادی کرده اند و ناتو را تا مرز روسیه گسترش داده اند تئوریسینهای زیادی مثل برژنسکی علنا از تجزیه روسیه صحبت می کنند!

ترامپ هم بوضوح از چین بعنوان دشمن شماره یک امریکا صحبت می کند و به بهانه های مختلف مشغول محاصره چین است! در نهایت تاسف واقعیات حاکم برجهان امروز نشان می دهد که امریکا از پذیرفتن واقعیت سرباز می زند و راه انگلیس را طی می کند که بعد از دو فاجعه جنگ جهانی به اجبار خودش را با واقعیت موجود و حاکم بر جهان تطبیق داد!

بشریت با کدام هزینه ها از جهان تک قطبی ایی که امریکا تنها امپراتور آنست به سوی جهان چند قطبی حرکت خواهد کرد؟

آیا این کابوی های امریکایی هم مسالمت آمیز به شکست تاریخی خود تن خواهند داد یا اینکه با جنگهای اتمی، و به قیمت نابودی جهان، تلاش خواهند کرد امپراتوری ورشکسته و غیرقابل نجات خود را نجات دهند؟

هیچ لشگری نمی تواند از شکست نظامی جلوگیری کند که دوران تاریخی آن بسر رسیده است!

خلع سلاح روانی برای متوقف کردن جنگهای جدید

کسانیکه جنگ نمی خواهند باید با تمام دانش و امکانات موجود علیه جنگ مبارزه کنند! صلح هرگز هدیه امپریالیستها و جنایتکاران حاکم برجهان نبوده و نخواهد بود! اگر صلح می خواهید باید با مسابقه تسلیحاتیی که امریکا به تمام جهان تحمیل می کند مبارزه کنید. بدون متوقف کردن مسابقه تسلیحاتی امید به صلح امیدی واهی است! اگر بشریت نمی خواهد جنایتکاران امپریالیستی حاکم برجهان، کره زمین و بشریت را نابود کنند، باید در حق تقدم شماره یک به خلع سلاح اتمی جهان مبادرت ورزند!…

در جهانی که بی عدالتی و شکاف بین فقیر و غنی هر لحظه در ابعاد غیرقابل تصور رشد می کند، صلح امکان ناپذیر است! چگونه می توان تصور کرد که هشت نفر در این جهان بیش از سه و نیم میلیارد انسان یعنی نصف ساکنان کره زمین ثروت دارند؟!…

انسانهایی که محکوم به بی سوادی، گرسنگی، بی امیدی هستند در هر کجای جهان که باشند آزادی خود را در مقابل لقمه ای نان، در رویای تضمین حق حیاتشان براحتی به پوپولیستها خواهند فروخت!

تنها آگاهی، همبستگی، مقاومت خلاق و خودسازماندهی توده ها می تواند این پروسه ویرانگر و جنایتبار جهانی را متوقف کند! …. در تمام کشورها بویژه در کشورهای امپریالیستی جنگ افروز باید به مقاومت خلاق توده ها در برابر متقوف کردن شیطان سازی از کشورهای دیگر دامن زد. شیطان سازی یعنی جاده صاف کنی برای جنگ های آینده و مشروعیت بخشیدن به جنگهای جنایتبار… بویژه در این کشورها بشریت نیازمند خلع سلاح روانی رهبران جنگ افروز و توده هایی است که فریب ایدئولوژی حاکم را خورده اند. انتقاد علمی و واقع گرایانه از هر کشور و رهبری باید جای شستشوی مغزی از طریق شیطان سازی برای شروع جنگهای جدید را بگیرد…

دامن زدن به آگاهی توده ها و خلع سلاح روانی آنها راه را برای خلع سلاح واقعی باز می کند…

یادداشت زیر را سه سال پیش نوشته بودم، در نهایت تاسف از آنزمان تا حالا وضعیت صلح در جهان شکننده تر شده و بحران جهانی بهتر نشده که هیچ، خطرناکتر هم می شود!

شاهکار یک خانم هنرمند روسی علیه جنگ

لطفا این ویدئو بی نظیر را مشاهده کنید…

https://www.facebook.com/photo.php?v=602005333214313

Published by Ahmed Pouri NL · April 18, 2014 at 7:13pm

من با دیدن این اثر هنری و ابعاد خطر جنگ اوکراین آنقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که خواستم چند خط در باره خطر و عواقب جنگ بنویسم که تبدیل به این یادداشت دو صفحه ای شد!ه

درک ابعاد واقعی فاجعه زمانی میسر است که ما کل را در ارتباطی همه جانبه با اجزاء اش بدرستی درک کرده باشیم. در غیر اینصورت از درک به موقع ابعاد و پیامدهای فاجعه ناتوان خواهیم ماند! پرواضح است که بعد از جنگ هر ابلهی می تواند پیامدهای جنگ را به بیند! ولی هنر این است که قبل اینکه جنگی شروع شود ما رابطه این اجزاء را با کلیت و برنامه استراتژیک بدرستی درک کنیم. ه

لیدل هارت استراتژیست برجسته انگلیسی در جنگ دوم جهانی می گوید: «احمق‌ها می‌گویند كه به كمك تجربه می‌آموزند، من ترجیح می‌دهم از تجربه دیگران بهره‌برداری نمایم.»ه

کسانیکه می خواهند در جنگ از تجارب خود بیاموزد بقدر کافی زنده نخواهند ماند که فرصتی برای اندوختن تجربه داشته باشند! … مولوی در یک شعر فلسفی در این گونه موارد می گوید:

در خار ببین گل را، بیرون همه کس بیند ### در جرو ببین کل را ، این باشد نشان اهلیت

مارکس 160 سال پیش گفت: «شبحی بر اروپا حاکم است و آن شبح کمونیزم است» حالا باید این جمله معروف مارکس را اصلاح کنیم و بگوئیم، شبحی بر جهان حاکم است و آن شبح فاشیسم و جنگ است!

ما باید مسئله جنگ را بسیار جدی بگیریم. بویژه در خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز که بدلایل استراتژیک و منابع زیرزمینی و انرژی نفت و گاز رقابت قدرتهای جهانی را به این مناطق خواهد کشید!

آنتوان چخوف نمایشنامه نویس معروف روس می گوید: اگر در صحنه اول تئاتری دیدی که بر دیوار تفنگی آویزان شده است باید بفهمی که تا صحنه آخر حتما با این تفنگ شلیک خواهد شد! لوموند دیپلماتیک در یکی از مقالاتش نوشته » از آسمان خاورمیانه باران اسلحه می بارد.» اگر صحنه اول نمایش جهانی ابرقدرت ها بویژه آمریکا باراندن سلاح است و خاورمیانه را به انبار باروت جهان تبدیل کرده است، صحنه آخرش را چگونه می توان توصیف کرد؟

می گویند در کنفرانسی خانمی از انشتین پرسید، با توجه به این که در جنگ جهانی دوم از سلاح اتمی استفاده شد، شما که با هوشترین نابغه جهان هستید می توانید بگوئید که در جنگ جهانی سوم بشریت از چه سلاحی استفاده خواهد کرد؟

انشتین در جواب نبوغ آمیز خود گفت: نه مادام من نمی دانم در جنگ جهانی سوم بشریت از کدام سلاح استفاده خواهد کرد! ولی می دانم که در تمام جنگهای بعد از آن از سنگ استفاده خواهد کرد!

یعنی همه چیز نابود شده و بشریت به عهد هجر برخواهد گشت! استیفان مزاروش می گوید اگر من حق داشته باشم در باره جنگ های امپریالیستی جمله معروف روزا لوکزامبورگ را که می گوید: » بربریت یا سوسیالیزم » اصلاح کنم، می گویم بربریت تازه اگر بسیار شانس آورده باشیم زیرا با توجه به قدرت سلاحهای موجود و تشعشات اتمی تنها سوسکها و … می تواند در مقابل استفاده از این سلاحهای جنایتکارانه و کشتار جمعی دوام بیاورند! یعنی تنزل به بربریت بشریت نیازمند شانس زنده ماندن می باشد!

فعلا سیزده سال است که آمریکا یک مرتبه امنیت ملی خودش را به بادهای موسمی و حساس خاورمیانه وصل کرده است! به خاطر پیدا کردن چند نفر متهم به تروریسم که اساسا دست پرورده سازمان سیا می باشند… کشورها را به آتش کشیده و با خاک یکسان می کند!… ه

کم کم می رود که امنیت خود را به اوکراین و قفقاز و آسیای میانه وصل کند! … خطر این جنگ ها این است که آمریکا و اروپا کم کم دارند روسیه و چین را محاصره می کنند! اتحادیه نظامی ناتو را آنقدر گسترش داده اند که به مرزهای روسیه رسیده است! به نظر تمامی استراتژیستهای مهم چپ و راست جهان حتی برژنسکی و کیسینجر و جان مرشایمر اوکراین و گرجستان برای امنیت روسیه حیاتی هستند و روسیه هرگز الحاق این دو کشور را به اتحادیه نظامی ناتو بدون جواب نخواهد گذاشت، لذا بهتر است این دو کشور فعلا به ناتو ملحق نشوند !

در نهایت تاسف ما شاهد هستیم که کشورهای غربی به رهبری آمریکا عزم جزم کرده اند که به آخرین سنگر و حیات خلوت مسکو وارد شوند! بازی بسیار خطرناکی در پیش است که می تواند به نابودی بشریت منتهی شود! جنگ بین آمریکا و روسیه و یا آمریکا و چین یعنی جنگ جهانی و جنگ اتمی!

در دوران جنگ سرد علت اینکه درگیری ها به جنگ گرم تبدیل نشد تنها تعادل وحشت حاصل از سلاحهای هسته ای نبود، این بود که هرکدام از ابرقدرتها منطقه امنیتی تعریف شده خودش را داشت که حریف کوچکترین حق دخالت در آن منطقه را نداشت و طرفین این خط سرخ همدیگر را مراعات می کردند! ولی جنگهای وکالتی بی پایانی را در بقیه کشورهای جهان به پیش می بردند! … حالا چه در چین و چه در روسیه آمریکا منطقه حایل ندارد با خود این کشورها همسایه شده است! از طریق کشورهایی که به هر دلیل دوستی یا ضعف، تسلیم استراتژی آمریکا شده اند و سیاست های نظم نوین جهانی آمریکا را پیاده می کنند، یا از طریق کشورهایی که آمریکا پایگاههای نظامی اش را در آن کشورها عیله مخالفین یا رقبایش برپا کرده است! بزبان دیگر جنگ نیابتی دارد کم کم غیر ممکن می شود! زیرا توسعه طلبی آمریکا و شرکای ناتو به مرزهای رقبایش رسیده است! این همان مرحله خطرناکی است که هر لحظه می تواند به فاجعه جهانی منتهی می شود. در دوران جنگ سرد و نیابتی رویارویی مستقیم اجتناب پذیر بود ولی حالا اجتناب پذیری دارد غیرممکن می شود!

سئوالی که بشریت باید از ناتو و آمریکا بکند این است که روسیه و چین به ایدئولوژی مقدس سرمایه داری پیوسته اند حالا دیگر کوچکترین بهانه ایدئولوژیکی برای جنگ وجود ندارد و همانطوریکه فوکویاما مدعی بود تاریخ به پایانش رسیده و همه باید در جهان نئولیبرالی و اقتصاد سرمایه داری در نهایت صلح و صفا بسرند! چرا ناتو بعد از فروپاشی شوروی و اتحادیه نظامی ورشو از بین نرفت؟ درست در شرایطی که رقیب ایدئولوژیک ندارد روزبروز تهاجمی تر و تجاوزگرتر می شود!

در اوج جنگ سرد بالاترین رقم میلیتاریستی آمریکا برای هزینه های نظامی 200 میلیارد دلار بود! این رقم به ادعای آمریکا در سال 2011 به 700 میلیارد دلار بالغ شد که با توجه به محاسبات کمیته صلح سوئد بیش از 1200 میلیارد دلار می باشد زیرا آمریکا خیلی از هزینه های تحقیقاتی نظامی را به حساب تحقیقات علمی و … می نویسد نه بودجه نظامی … پرسیدنی است که چرا در شرایطی که آمریکا دیگر رقیبی ندارد بودجه نظامی این کشور باید شش برابر بیشتر از بالاترین رقم دوران جنگ سرد باشد؟ …ه

اینجاست که یکی از پیش بینی های مارکس قدرت علمی خود را برای هزارمین بار در تاریخ نشان می دهد! جنگ جزء جدائی ناپذیر ذات نظام کاپیتالیستی است! بقول مارکس » این سرمایه داران نیستند که بر سرمایه ها حکومت می کنند، برعکس این سرمایه ها هستند که بر سرمایه داران حکومت می کنند.»ه

بزبان دیگر منطق سرمایه است که تمامی این جنگ های جنایتکارانه را برای سرمایه داران معقول و سود مند می نمایاند! با هیچ منطقی نمی توان جنایات جنگ جهانی اول و دوم را توجیح کرد! ولی سئوال اساسی اینجاست که چرا مهد تمدن جهان، بویژه آلمان که در بالاترین سطح فلسفی و روشنفکری اروپا قرار داشت به مهد جنایتکارترین فاشیسم تبدیل شد؟ چرا این منطق نمی تواند دوباره تکرار شود؟ در شرایطی که همه ما شاهد رشد قارچ وار ناسیونالیسم افراطی و راسیسم و نئوفاشیسم در تمامی کشورهای اروپا و بقیه جهان هستیم!

الوین تافلر برای کسانیکه در خواب خوشخیالی بدلایل به اصطلاح منطفی، جنگ را امکان ناپذیر می پندارند کتابش را در باره جنگهای قرن بیست و یکم، با این جمله از تروتسکی به پایان می رساند: » شاید شما به جنگ علاقه‌ای نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌مند است.»ه

جهان در طولانی ترین بحران تاریخ بشریت بسر می برد! حتی بحران جنگ دوم جهانی پنج سال بیشتر طول نکشید! در حالیکه ما حالا در سال هفتم بحران اقتصادی جهانی هستیم و هنوز نوری در پایان تونل مشاهده نمی شود! بقول بعضی از اقتصاددانان کسانیکه نوری در پایان تونل می بینند نور قطاری است که از طرف مقابل می آید نه پایان تونل! هنوز بزرگترین ضربات این بحران فرود نیامده است!ه

یکی دیگر از مهمترین دلایلی که باید این مسائل را جدی گرفت و بهر طریق ممکن از احتمال وقوع جنگهای جدید جلوگیری کرد این است که سازمان ملل عملا از بین رفته است و اگر وجود داشته باشد به چرخ پنجم گاری آمریکا و اروپا تبدیل شده است! هروقت این کشورها توانستند منافع و خواسته های خود را از طریق سازمان ملل به پیش ببرند عالی است در غیر اینصورت خودشان هر کشوری را که بخواهند تحریم، مجازات، سرکوب، بمباران … و نابود می کنند! ه

در چنین شرایطی حقیقتی که بر جهان حاکم می باشد این استکه: هیچ کس از رل سازمان ملل راضی نیست همه می خواهند این سیستم و تعادل موجود تغییر کند! طبیعی است که همه می خواهند در ساختار بعدی منافع خودشان بهتر تضمین شود! اگر تنها بخواهیم حقوق کشورهای بریک را در سازمان ملل آینده در نظر بگیریم، می توان درک کرد که اینها مدعی هستند به اندازه توان و نیرویشان در اقتصاد جهان از حقوق بین المللی بهرمند نمی شوند. بزبان دیگر باید از قدرت آمریکا و اروپا کاسته شود و به قدرت کشورهای بریک اضافه شود. در حالیکه آمریکا به همراه متحدینش می خواهد درست برعکس رهبری مطلق آمریکا را بر جهان تضمین کند! … تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…ه

باید علیه جنگهایی که در راهند بپا خیزیم و بشریت را از دست آتش افروزانی که در لباس آتش نشانی وارد منطقه شده اند نجات دهیم….ه

پیوند این یادداشت در صفحه فیس بوک:

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1660907733928455

دوستان ارجمندی که این مسائل را جدی می گیرند … می توانند در گفتگوها و پرسش و پاسخ احمد پوری در پالتاک، اطاق اینترنتی » گفتمان سیاسی اجتماعی » شرکت کنند. …ه

http://goftemanse.blogspot.nl/

با احترام،

احمد پوری (هلند) 18 – 04 – 2017