اخبار ویژه, سرتیتر

مورالس: غارتگران عراق و لیبی میخواهند در بولیوی هم دست به کودتا بزنند

evo_morales_rt

اوو مورالس رئیس جمهور منتخب و مردمی بولیوی دیروز در گفتگوئی در مورد سرنگونی دولتش از سوی کشورهای خارجی هشدار داد.مورالس گفت، یک گروه کوچک اما قدرتمند که در عراق و لیبی دست به ایجاد هرج و مرج و غارت  زده اند سعی دارند نه تنها در سوریه بلکه در بولیوی نیز دست بکار شوند.در پس این گروه کشورهای امپریالیستی قرار دارند که قصد چنگ اندازی بر منابع طبیعی جهان را دارند.

مورالس در ادامه اعلام کرد در مقابل این تلاشها باید مقاومت کرد.او حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه را بشدیترین وجهی محکوم کردبولیوی هرگز در چنین عملیاتی شرکت نخواهد کرد، ما این رفتارهای یکطرفه را شدیدا محکوم میکنیم» 

نمایندگان کشورهای امپریالیستی به بولیوی تهمت میزنند که این کشور خود را در جهان منزوی کرده استاین اشتباه است.سیاست ما مبتنی است بر دفاع از حقوق خلقها، و ما از این حقوق دفاع خواهیم کرد، زیراکه ما مستقلیم.استقلال ملتها باید مورد احترام همه قرار داشته باشد، اگر مشگلات داخلی بوجود آمد، که قابل رویت باشد باید با گفتگو و مذاکره این مشگلات را بر طرف کرد»

RT Deutsch