گوناگون, سرتیتر

«شیرکو بیکس» – «اگرها»

adabiat

«اگرها»

اگر ماه از تو زیباتر بود

هرگز دوستت نمی‌داشتم.

اگر موسیقی

از آوای تو دل انگیزتر بود

هرگز به تو گوش نمی‌سپردم.

اگر اندام آبشار

از تو زیباتر بود

هرگز به نگاهت نمی‌نشستم.

اگر باغچه از تو

خوشبوتر بود

هرگز تو را نمی‌بوئیدم.

در باره ی شعر هم می‌پرسی

بدان

اگر به تو نمی‌مانست

هرگزنمی‌سرودم.

«شیرکو بیکس»

ترجمه:علی رسولی

http://alirasoli.com/