اخبار ویژه, سرتیتر

موزه دوملا نیونهاوس قدیمی ترین موزه جهان درباره جنبش کارگری، در شرف بسته شدن است!

nionhaus4

دوملا نیونهاوس یکی از استثنائی ترین شخصیتهای انقلابی تاریخ هلند، تمام عمرش را در راه جنبش کارگری صرف کرد. تقریبا در خانه تمام کارگران یک عکس او بدیوار آویزان بود! دهقانان شمال هلند وقتیکه می شنیدند مسیح بازخواهد گشت فکر می کردند منظورشان این است که دوملا نیونهاوس بازخواهد گشت!

nionhaus3

موزه شهر هیرنفین که آثار دوملا نیونهاوس در آن قرار دارد چند سال پیش دولت 92 هزار اورو بودجه این موزه را کاهش داد. حالا می خواهند 65 هزار اورو دیگر بودجه این موزه را کاهش دهند. هیئت مدیره موزه اعلام کرده اند که با بودجه سالانه 100 هزار اورو نمی توان این موزه را سرپا نگهداشت یعنی این موزه به همراه آثار دوملا نیونهاوس بزودی بسته شده و از این شهر و استان فریزلاند محو خواهد شد!
موزه دوملا نیونهاوس قطعا یکی از قدیمی ترین موزه ها در جهان است که به شخصی فداکار از جنبش کارگری اختصاص داده شده که تمام عمرش را در راه جنبش کارگری صرف کرده است! این موزه از سال 1925 دایر است و میراث مادی و معنوی و آثار فکری دوملا نیونهاوس هر بیننده ای را به تامل در باره آگاهی سیاسی و اجتماعی برمی انگیزد.
این موزه در بهترین مکان ممکن جای دارد زیرا از طریق حمایت کارگران و دهقانان این شهر، در سال 1888 او اولین سوسیالیستی بود که به پارلمان هلند راه یافت! اولین اقدام او جلب توجه همه به وضعیت رقت انگیز کارگران معادن زغال سنگ در این شهر بود. تاریخ این شهر با تاریخ دوملا نیونهاوس درهم تنیده شده. اگر موزه دوملا نیونهاوس بسته شود تنها آثار ثروتمندان خاندان سلطنتی نارنجی ها بجای می ماند…
بسته شدن موزه نیونهاوس نه تنها موجب از بین رفتن یک موزه جذاب و محسور کننده خواهد بود بلکه موجب فراموش شدن یکی از مهمترین شخصیتهای سوسیالیستی و آنارشیست هلند خواهد شد.
موزه دوملا نیونهاوس این شانس و امکان را بوجود می آورد که تاریخ این شهر را با جنبش سوسیالیستی هلند و جهان گره می زند.

لطفا با امضای این قطعنامه نگذارید قدیمی ترین موزه جنبش کارگری جهان بسته شود!

Petitie voor het Domela Nieuwenhuis Museum
http://ferdinanddomelanieuwenhuis.nl/petitie/

یادمان باشد که شرکتهای چندملیتی هلند فقط از طریق بهشت مالیاتی پاناما در هلند از دادن 15 میلیارد اورو مالیات در رفته بودند! وقتیکه رهبران حزب سوسیالیست هلند از رئیس دفتر شرکتهای چند ملیتی هلند پرسیدند که این کار شما غیرقانونی است در جواب گفت غیراخلاقی هست ولی غیرقانونی نیست. ما کار غیرقانونی انجام نمی دهیم! وقتیکه به او گفتند اگر تو تنها دو گزینه داشته باشی کدامیک را انتخاب خواهی کرد.
یک: 15 میلیارد را به هلند بر می گردانید و مثل بقیه مردم مالیات می دهید.
دو: با یک بلیط یک طرفه به بهشت مالیاتی پاناما می روید!

nionhaus2
آقای دبوور رئیس دفتر شرکتهای چند ملیتی بدون کوچکترین تردید و با شادی گفت معلوم است که انتخاب بلیط یک طرفه را می پذیرم!
اینها کسانی هستند که جوانان کشورهلند را برای دفاع از ارزشهای هلندی به جنگ و کشتن و کشته شدن در راه ارزشهای هلندی می فرستند! ولی زمانیکه حرف برسر انتخاب پول دزدی مالیاتی یا وطن پرستی و ارزشهای هلندی است بدون کوچکترین تردیدی پول را انتخاب می کنند!

پر واضح است که در جوامع سرمایه داری و طبقاتی دولت و قانون در خدمت طبقه حاکم است!
اگر شرکتهای چند ملیتی به اصطلاح به شیوه قانونی از دادن مالیات در بروند، دولت باید صرفه جویی کند! فکر می کنید اول از کجاها صرفه جویی می کنند؟ …

دوملا نیونهاوس کشیش، انقلابی، اولین سوسیالیست و آنارشیست معروف هلندی را بشناسید.

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/777121988973705

دوملا نیونهاوس ( 31 دسامبر 1846 – 18 نوامبر 1919 ) کشیس و سپس اولین سوسیالیست معروف هلندی است. او پایگاه مردمی وسیعی در میان کارگران ودهقانان شمال هلند داشت. سخنران برجسته ای بود. می گویند وقتی که دهقانان می شنیدند که حضرت مسیح برای برقراری عدالت دوباره بازخواهد گشت بعضی از آنها می پنداشتند که منظورشان بازگشت دوملا نیونهاوس است! او یک الهیات دان آزاداندیش بود و تحت تاثیر افکار ارنست رنان و دیوید فردریش اشتراوس تردید وی در مورد مذهب و خداوند قادر متعال تقویت شد. او بعد از اینکه زن اولش دوسال بعد از ازدواج در سال 1872 و زن دومش سه سال بعد از ازدواج در سال 1877 درگذشت، بطور آشگار از مسیحیت روی برتافت، آنه ئیست شد و به سوسیالیسم روی آورد… در انترناسیونال دوم شرکت کرد…

او در سخنرانی ها ومقالاتش برعلیه پنج کلمه ای که با حرف کا شروع می شود استدلال می کرد. این پنج کلمه عبارت بودند از: پادشاه، کلیسا، سرمایه، ارتش و کافه های مبتذل.
دوملا نیونهاوس سردبیر مجله سوسیالستی » حق برای همه » بود که خودش یکی از بنیانگذارانش بود… در سال 1887 در مقاله ای در این مجله برعلیه خانواده سلطنتی اورانیه ( نارنجی ) که غیرقابل انتقاد اعلام شده بود، انتقاد جدی مطرح شد… هرچند که او خودش نویسنده مقاله نبود بعنوان سردبیر مسئولیت آن مقاله را پذیرفت و به یک سال زندان محکوم شد…

nionhaus1

به علت حمایت وسیعی که از طرف گروههای اجتماعی از او می شد سرانجام بعد از هفت ماه از زندان آزاد شد. بعد از اینکه گروهها و سازمانهای مختلف کارگری در یک اتحادیه سوسیال دمکرات متحد شدند، او را بعنوان رهبر خود انتخاب کردند و در سال 1888 بعنوان کاندیدای کارگران از شمال هلند به پارلمان معرفی شد.
دوملا نیونهاوس اولین سوسیالیستی بود که نماینده پارلمان هلند شد. بعد از چهار سال کار در پارلمان هلند بطور کامل اعتقادش را به دمکراسی پارلمانی از دست داد… و علی رغم اصرار اعضای اتحادیه سوسیال دمکراتها از شرکت در انتخابات پارلمان خودداری کرد…
او بطور مستمر بسوی انقلاب و آنارشیسم گرایش پیدا می کرد او به مبارزه طبقاتی روی آورد، در سال 1892 گفت: » برای بهتر شدن زندگی پرولتاریا ( کارگران ) در جامعه کنونی با ساختار کاپیتالیستی راه حل پایدار وجود ندارد… او انقلاب را بعنوان راه حلی برای واژگون کردن نظام حاکم با استفاده از ابزارهای قانونی و غیرقانونی مطرح کرد.» به همین دلیل نشریه او ممنوع گردید!…

در سال 1898 او بعلت گرایشات رشدیابنده آنارشیستی اش از عضویت در حزب سوسیال دمکرات استعفا داد… برعلیه دمکراسی پارلمانتاریستی موضع گرفت و به آنارشیسم روی آورد. او بیشتر وقت خود را به نوشتن صرف کرد و در سال 1903 گاهنامه » سوسیالیسم آزاد » را بنیانگذاری کرد. در همان سال کتاب اتوپیا اثر توماس مور را به هلندی ترجمه کرد. در سال 1910 کتاب زندگی خود را تحت عنوان » از مسیح تا آنارشیسم » منتشر کرد.
بعد از این همه تجربه و انتشار مجله » حق برای همه » جمله معروفی از او نقل می شود …
» یک مشت پر قدرت بهتر از یک جیب پر از حق است »
با توجه به وضعیت امروز ایران و جهان می توان با کمی تغییر جزئی نوشته او را بروز کرد. » یک مشت پر از قدرت بهتر از یک جیب پر از حقوق بشر است «

چند نقل قول مهم از دوملا نیونهاوس
» دیتکتاتورها نیستند که برده ها را می سازند بلکه برده ها هستند که دیکتاتورها را می سازند. اگر یک ملت برده و متملق و خاکسار باشد زمینه برای دیکتاتور شدن بوجود می آید، اگر برده نباشند برای دیکتاتورهای جایی باقی نمی ماند»
» اقلیت ها همواره در تاریخ موتور حرکت بودند.»
» برای کارگران هیچ فرقی وجود ندارد که برده کاپیتال باشند یا دولت!»
» این قابل تصور است که یک دیکتاتور کمونیستی سرکار بیاید که بتواند شکم مردم را سیر کند ولی آزادی آنها را محو و به مینیموم برساند. به همین دلیل ما نباید تنها برعلیه مالکیت خصوصی مبارزه کنیم، بلکه برعلیه اقتدار هم باید مبارزه کنیم.
» آیااین عجیب نیست که می گویند دختری بی شرف و بی آبروست به این علت که با کسی خوابیده است که دوستش دارد ولی اجازه شهردار و مهر قانون و شریعت آنرا تایید نکرده است! کدام یک بی شرمانه است، حالت فوق یا زنی که به هر دلیلی بطور قانونی یا شرعی به آغوش مردی سپرده شده که از او منتفر است یا دیدارش تهوع آور است!»

او تا آخر عمرش یک آنارشیست و سوسیالیست مبارز باقی ماند. او در کنگره های زیادی شرکت کرد، سازمانده یا شرکت کننده در خیلی از جنبش های اجتماعی و انقلابی بود. هرگز از مبارزه و فعالیت دست برنداشت. او بقدری در میان کارگران و دهقانان محبوب بود که می گویند در خانه اکثر کارگران بطور یقین یک عکس او وجود داشت.

دوملا نیونهاوس در هیجدهم نوامبر سال 1919 زندگی را بدرود گفت.
در مراسم تدفین وی بیش از دوازده هزار نفر در آمستردام شرکت کردند. سال 1931 هنرمند مجسمه ساز معروفی بنام یوهان پولت مجسمه او را ساخت و در میدان ناساو (Nassauplein ) مستقر کرد.

یکی از دلایلی که باعث شد این یادداشت کوتاه را بنویسم این بودکه چند روز پیش به خانه یکی از دوستان ایرانی دعوت شده بودم. آنجا از دوستانی که جمع بودند پرسیدم می دانید این مجسمه ای که سر راه و نزدیک این خانه است مجسمه کیست؟ هیج کس چیزی در این مورد نمی دانست! حتی صاحب خانه که بیش از سی سال است روزی چند بار از مقابل این مجسمه رد می شود!
شاید زندگی و تجارب یک انقلابی بزرگ هلند برای ایرانیها در این مقطع تاریخی نکاتی برای آموختن داشته باشد.
در آینده سعی می کنم در فرصتهای مناسب با نوشتن مقالات و یادداشت هایی مختصر مفید، شخصیت های مهم و مبارز تاریخی هلند را به ایرانیان بشناسانم.

بخش دوم این یادداشت را 07 – 01 – 2014 نوشته بودم. به این قطعنامه افزودم تا دید بهتری در باره این شخصیت بی نظیر جنبش کارگری هلند و جهان داشته باشد…

در باره هنک اسنی فلیت یکی دیگر از انقلابیون بزرگ تاریخ هلند می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید:

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1602820739737155?notif_t=notify_me_page&notif_id=1487906255967482

با احترام،

احمد پوری (هلند) 07 – 04 – 2017

پیوند این یادداشت در صفحه فیس بوک:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647384531947442&id=745368988815672&aymt_tip=0&ref=aymt_homepage_panel