مراسم و یادبودها

بیانیه حزب کمونیست سوریه، ننگ بر تجاوز آمریکا!

منبع: شبکه همیستگی

تارنگاشت عدالت

در بامداد ۷ آوریل ۲۰۱۷، نیروهای ایالات متحده از کشتی‌های خود در مدیترانه شرقی یک ضربه موشکی سنگین به یک پست نظامی سوریه وارد کردند.

این حمله یک گام جدید تجاوز امپریالیسم آمریکا علیه میهن ما سوریه است، که قبلاً بدون هیچ توجیه پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل واحدهای نظامی امریکایی را در شمال-شرق کشور ما مستقر کرد. این تجاوز تبلور رویکرد کلی امپریالیسم آمریکا در حمله به حاکمیت دولت‌ها و آزادی خلق‌ها در راستای رسیدن به ابزار توسعه‌طلبانه دائم، نمایانگر ماهیت امپریالیسم است.

این گام تجاوزگرانه در بستر سیاست امپریالیستی و صهیونیستی برای از بین‌بردن و تقسیم سوریه، که دژ استوار پایداری در مواجهه با سلطه کامل استعماری بر مدیترانه شرقی و بطور کلی بر جهان عرب است، برداشته می‌شود.

تجاوز آشکار آمریکا علیه سوریه همه توهمات درباره امکان خنثا‌سازی ایالات متحده را از بین می‌برد. امپریالیسم آمریکا دشمن اصلی آزادی خلق‌ها، از جمله مردم سوریه است. آمریکا بزرگ‌ترین تروریست بین‌المللی در جهان است.

حزب کمونیست سوریه از توده‌های مردم سربلند ما می‌خواهد در مواجهه با تجاوز امپریالیستی صفوف خود را هرچه فشرده‌تر نموده همه نوع حمایت در اختیار ارتش ملی دلیر ما در نبرد سترگ آن علیه متجاوزین و همدستان آن‌ها در باندهای تروریستی قرار دهند.

حزب کمونیست سوریه به افکار عمومی مترقی جهان، به همه نیروهای مترقی و دمکراتیک، به جهان آزاد مراجعه نموده از آن‌ها می‌خواهد تجاوز امپریالیسم آمریکا علیه سوریه را محکوم کنند و همبستگی خود را با پایداری ملی سوریه که بطور مؤثر به مبارزه نیروهای رهایی‌بخش جهان علیه دشمن امپریالیستی کمک می‌کند افزایش دهند.

زنده باد پایداری ملی سوریه!

سوریه زانو نخواهد زد!

هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه

دمشق، ۱۷ آوریل ۲۰۱۷