سياسی, سرتیتر

درگیری در کاراکاس

madoro

آندره شر

منتشر شده در یونگه ولت

ترجمه و تلخیص میم. الف

روز سه شنبه گذشته هواداران و مخالفان انقلاب بولیواری و دولت ونزوئلا به مقابله پرداخته و دست و پنجه نرم کردند.

هزاران تن از هواداران مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا در مرکز شهر کاراکاس در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری تجمع کرده تا مخالفت خود را با دخالت سازمان کشورهای آمریکایی اعلام کنند. این سازمان دوشنبه گذشته قطعنامه ای را بتصویب رسانید که در آن آنچه آنان ”زیر پا نهادن غیر قانونی نظم دمکراتیک” توسط دولت مادورو نامیده اند محکوم شده است.

‌‌‌‌‌‌در مقابل این ادعا، معاون حزب حاکم ونزوئلا دیسودادو کابلو این سازمان را متهم کرد که با همکاری اپوزیسیون ونزوئلا یک کودتا علیه دولت قانونی این کشور را تدارک میبیند، او ادامه داد “اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد الیگارشی هرگز قادر نخواهد بود حتی یک گام بداخل کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا بنهد.”

همزمان بااین تظاهرات مخالفان دولت از بخش شرقی کاراکاس بسوی مرکز شهر روانه شدند. آنها خواستار برکناری قاضی عالی قانون اساسی بودند. نمایندگان مجلس ونزوئلا که اکثریت آن در اختیار مخالفان دولت است چهارشنبه قصد تصمیم گیری در این مورد را دارد. این تصمیم نمایندگان دست راستی مجلس برای دادگاه عالی عواقبی نخواهد داشت چرا که بر طبق قانون اساسی کشور برای جابجای یا برکناری قضات عالی یک اکثریت ساده در مجلس کافی نیست.

علاوه بر این دادگاه عالی قانون اساسی ماهها قبل اعلام کرده و به مجلس هشدار داده بود، به این علت که سه نماینده ای که با تقلب و بطور غیر قانونی وارد مجلس شده اند و بر خلاف قانون اساسی حتی به عنوان نماینده مجلس فعالیت هم میکنند، کنارذگذاشته نشوند، تمامی تصمیمات ومصوبات آنها هیچ اعتبار قانونی نخواهد داشت.

واحدهای گارد ملی روز سه شنبه توانستتد مانع درگیری هواداران دولت و اپوزیسیون شوند، وقتی مخالفان بابکار بردن زور سعی در درهم شکستن سپر دفاعی نیروهای انتظامی داشتند، آنها مجبوربه استفاده از گاز اشک آور شدند و توانستند مخالفان خشونت طلب را به عقب برانند. بر اساس ادعای اپوزیسیون ۵۰ نفر زخمی شدند، خولیو بورگس رئیس پارلمان سرکوب این تظاهرات را سندی بر سرکوب دمکراسی و یک کودتا نام نهاد، او که به حزب دست راستی Primero Justicia تعلق دارد توسط تشکیلات کونراد آدنائر آلمان متعلق به حزب حاکم دمکرات مسیحی مرکل حمایت میشود. لوئیس آلماگرو رئیس سازمانپکشورهای آمریکائی با محکوم کردن دولت ونزوئلا رفتار پلیس را سرکوب خشونتبار تظاهر کنندگان خواند.

نستور نورول وزیر کشور ونزوئلا با حمایت از نیروی انتظامی به آنها بخاطر مقاومت بی مثال و جانانه شان تبریک گفت، مقاومتی که موجب خنثی شدن توطئه احزاب دست راستی گردید. انریکه کاپریلس رادونسکی فرماندار ایالت همسایه کاراکاس و کاندیدای سابق پست ریاست جمهوری که انتخابات را به مادورو باخت وزیر کشور را متهم کرد که با مسدود کردن اتوبان بر روی تجمع اپوزیسیون زندگی و سلامتی مخالفان رابخطر انداخته است چرا که مانع عبور و مرور آمبولانسها شده است.