گوناگون, سرتیتر

«چند سوال»

«چند سوال»

fragen_soal.jpg

ابرها می‌گذرند

کوه ها منتظر می‌مانند

چه کسی می‌خواهد ببارد؟

باران می‌زند

بابونه ‌ها سردشان می‌شود

چه کسی برای گیاهان شعر گفت؟

شبنم بر گلبرگ‌ها سنگینی می‌کند

کدام ریشه ماه را دیده بود؟

جویبار می‌گیرد

رودخانه امیدوار می‌شود

کدام ریگ نگران است؟

صدای قطرات در کوچه

پیچیده است

کدام زن با امواج ملاقات دارد؟

پنجره ها

یکی یکی باز می‌شوند

کدام زن گیسوانش را بر آینه جا گذاشته بود؟

پل ها می ‌افتند

کلمات گفته می‌شوند

کدام یک از ما منتظر توفان است؟

«علی رسولی»

http://alirasoli.com/

www.facebook.com/ali1917