پرش به محتوا

ماه: مارس 2017

مرگ كسب و كار ماست

ارسال عظیم اسلحه به سوريه نشان از جدي بودن تصميم امريكا و كشورهاي خليج فارس براي گسترش فوري جنگ در كشور داشت، آنها قصد داشتند با پخش سلاح هائی که […]

انقلاب اکتبر و رهایی زنان

انقلاب سوسیالیستی در روسیه، و متعاقب آن تشکیل اتحاد شوروی به شیوه شکوهمندی به جهان نشان داد که رهایی همه‌جانبۀ زنان فقط از راه سوسیالیستی ممکن است. تحت رهبری رفیق […]

فیلسوف قناعت و آرمانشهر بیچارگان خوشبخت.

فیلسوف قناعت و آرمانشهر بیچارگان خوشبخت. علیشاه سلطانی دیوگنس؛فیلسوف پرولتری کوچه بازار ومیدان. Diogenes von Sinope (400-323پ.م. حدودا ) دیوگنس،نظریه پرداز یونانی مکتب کلبی، حدود سالهای 323-400 پیش از میلاد […]