پرش به محتوا

ماه: مارس 2017

۶۰مین سالگرد پیمان رم: طعم خاکستر

تقویم از طريق یکی از طعنه‌های تاریخ، یادبودها، حتا جشن‌هایی را تحمیل می‌کند که در کام ما طعم تلخ خاکستر را باقی می‌گذارد. جشن ۶۰مین سالگرد امضای پیمان رم در […]

خوزستان، مالامال از تناقض سرمایه داری

خوزستان، مالامال از تناقض سرمایه داری* استان خوزستان با دو تصویر در یک جغرافیا، جزئی از کل تناقضات سرمایه داری ایران است. ساناز اله یاری خوزستان در یک تصویربرای سرمایه […]