پرش به محتوا

ماه: مارس 2017

کتابِ پروسه | ویژه‌ی خوزستان

سایت پروسه www.processgroup.org   پروسه منتشر کرده است: کتابِ پروسه | ویژه‌ی خوزستان فهرست مطالب: ص۳ | خوزستان؛ کالاسازیِ یک استان (مهیار ادیبان) ص ۷ | اعتراضاتِ مردمی به آلودگی […]

تجزیه عراق

German-Foreign-Policy.com ترجمه توسط حميد بهشتي   رئیس جمهور بخش کردستان عراق: انجام همه پرسی »حق طبیعی وخداداد ملت کرد است. من فکر نمی کنم که بغداد در قبال حق طبیعی […]