مراسم و یادبودها

گرامی باد یاد رفیق پیكارگر ابراهیم ایلخانی

ابراهیم ایلخانی زاده سال 1334 در شهر بوكان دیده به جهان گشود و در همین شهر به تحصیل مشغول شد. در سال های آخر تحصیل در دبیرستان از طریق خانواده با مسائل سیاسی آشنا گردید و در رابطه با جمعی از فعالین كومله در شهر بوکان به فعالیت مبارزاتی روی آورد. سال 1353 رفیق ابراهیم برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه ارومیه شد. اما به زودی اولویت زندگی او عوض شد و به جای ادامه تحصیل به طور حرفه ای به فعالیت های مبارزاتی روی آورد. از ارومیه راهی تهران شد و در ارتباط با کارگران در این شهر فعالیت های مبارزاتی خود را دنبال کرد. در سال 1357 هنگامی كه مشغول گذراندن دوره سربازی بود توسط مامورین اطلاعات ارتش دستگیر شد و به جرم داشتن كتب ماركسیستی زندانیش كردند. اما قیام سراسری توده های مردم ایران در همین سال موجب آزادی او از زندان گردید. او در تجمعات توده ای در اعتراضات و تظاهرات مردم بر علیه رژیم شاه فعالانه شركت كرد.

رفیق ابراهیم در روزهای قیام بهمن 1357 در شهر بوكان به همراه یاران دیرینه اش، در خلع سلاح مراكز نظامی و پلیسی رژیم و در سازماندهی و هدایت اعتراضات توده ها در شهر بوكان نقش فعالی داشت. سال 1358 رفیق ابراهیم به همراه رفقایش در كومله به روستاهای اطراف سقز می رفت و به كار آگاهگرانه در میان زحمتكشان روستا می پرداخت. صمیمیت و عشق او به مردم زحمتکش وی را به چهره ای سرشناس و محبوب و مورد اعتماد در منطقه سقز و بوکان تبدیل کرده بود.

مرداد ماه سال 1358 رفیق ابراهیم به سمت سازمان پیكار در راه آزادی طبقه کارگر گرایش یافت، و مسئولیت های مختلفی را در این سازمان از جمله فرمانده واحدی از پیشمرگان را به عهده گرفت بود. رفیق ابراهیم در دوره بحران در درون سازمان پیكار نقش انقلابی و پیشرو داشت با مانع و مسائل ایدئولوژیكی و تشكیلاتی با صراحت و روشنی برخورد می نمود و علیه هر گونه سازش و انحرافی استوار ایستاد و با قاطعیت علیه انفعال و سستی به مبارزه پرداخت.

سرانجام پس از یك دوره مبارزه سخت فکری و سیاسی در روز 31 خرداد 1361 به همراه تنی چند از یارانش به صفوف پیشمرگان كومله پیوست و در گروه انفجارات كومه له سازماندهی شد. متاسفانه در سوم آذر ماه سال 1361 در اثر انفجار مین در مقر پیشمرگان در روستای تازه قلا (بوكان) رفیق ابراهیم و چند تن دیگر از یارانش جان خود را از دست دادند.