سرتیتر

وقتي ليبي به ديوار اروپا تبديل ميشود


Foto: AP Photo/Santi Palacios

آندره شر

يونگه ولت

ترجمه و تلخيص از ميم الف

وزاری داخله کشورهای اروپائی و شمال آفریقا در رم بدیدار هم میروند تا درباره راه های جلوگیری از ورود انسانها به اروپا به مشورت بپردازند، نقشه ایجاد ارودگاههاي پناهندگي درصحرا دردست بررسی است.

دوشنبه گذشته وزرای داخله کشورهای اروپائی از جمله آلمان، ایتالیا، اتریش و فرانسه بهمراه کشورهای شمال آفریقا لیبی، الجزایر و تونس در رم گرد هم آمدند.

کشورهای اروپائی شرکت کننده در این گرد همائي آشكارا خواستار توقف ورود مهاجران از شمال آفريقا به اروپا ميباشند و اعتقاد دارند اين روند را بايد هرچه سربعتر متوقف كرد.

توماس دمزير وزير داخله آلمان معتقد است  بايد هرچه سريعتر مانع ان شد كه آفريقائي ها از طريق ليبي و يا شمال آفريقا به دريا زده و خود را احتمالا به اروپا برسانند، سپس در ادامه ميگويد:  براي همه ما بسيار مهم است انسانهائي كه دليلي براي دريافت پناهندگي ندارند، اصلا از كشورهاي خود در آفريقا راهي نشوند و جان خود را در اين مسير بخطر نياندازند و اسير قاچاقچيان انسانها نشوند و يا جان خود را دوباره در حين عبور از درياي مديترانه بخطر نياندازند و اگر موفق شدند به اينجا برسند ناگهان در اروپا با اين واقعيت روبرو شوند كه شانسي براي اقامت و زندگي در اروپا ندارند.

فقط در روز يكشنبه گذشته سازمانهاي نجات و كمك رساني به پناهجويان ٣٠٠٠ مهاجر را نجات داده اند، از آغاز سال ميلادي جاري تا امروز ٥٢٥ نفر در دريا جان خود را از دست داده اند. اين در حاليستكه تعداد قربانيان پناهندگي نسبت به سال قبل در همين فاصله زماني بيشتر شده است براي مقايسه،  تعداد مهاجراني كه سعي كرده اند امسال از ليبي و ديگر كشورهاي شمال آفريقا به اروپا وارد شوند نسبت به سال گذشته ٩٠ درصد كاهش يافته است، به اين تعداد از قربانيان بايد ٢٠٠پناهجوي ديگر را  كه در مسير صحرا جان باخته و يا ديگر نشاني از آنها در دست نيست افزود.

با اين وجود توماس دمزير وزير كشور آنگلا مركل همچنان اميدوار است كشور ويرانه و جنگ زده ليبي را تبديل به دربان محافظ دروازه اروپا در شمال آفريقاكند آنهم با قصد جلوگيري از ورود پناهندگان› دمزير ادعا ميكند: دولت ليبي هيچ نفعي در اين مسئله ندارد كه  كشورش محل وقوع جنايت باشد  و يا سواحلش در قرق قاچاقچيان قرار داشته باشد، ليبي خواستار ايجاد اردوگاه هاي پناهندگي آنهم با شرايط انساني است.

تنها چند هفته پيش بود كه ديپلماتهائي از آلمان وضعيت كمپ هاي پناهندگان در ليبي را با اردوگاه هاي كار اجباري (اردوگاههاي مرگ) مقايسه كرده بودند.

روزنامه آلماني دست راستي دي ولت بر اساس يك گزارش داخلي سفارت آلمان در نيجر مينويسد: اعدام پناهندگان بي چيزو بي پول ، تجاوز، شكنجه، رها ساختن پناهجويان در صحراي بي آب و علف در برنامه روزانه مهاجران در آفريقا قرار دارد.

اما جناب  دميزير ادعا ميكند دولت ليبي در حال محكم كردن جاي پاي خود است! وزير داخله ايتاليا مينيني اعلام ميكند كه ليبي در حال برپائي اردوگاه هائي براي پناهجويان است، اين كمپ ها با همكاري سازمان هاي » حقوق بشري» ساخته ميشود كه در آنها يك «زندگي انساني » ممكن و به «ارزشهاي انساني » بطور كامل توسط دولت ليبي احترام گذاشته ميشود!

سويم داغدلن نماينده حزب چپ آلمان در سخنراني انتقادي خود در بوندس تاگ يا پارلمان آلمان دست به افشاي سياست دولت كشورش و وزير داخله زده و ميگويد: اين غير مسئولانه  و زير پا نهادن تمام اصول انساني و حقوق بشري است كه از يك سو وضعيت اردوگاه هاي پناهجويان در ليبي را با ارودگاههاي مرگ مقايسه كنيم و از سوي ديگر همين انسانهاي بي دفاع را دقيقا به همين اردوگاه ها ارسال كنيم.

رئيس سازمان «پرو آزول» گونتر اكاهارد معتقد است اروپا آماده هر نوع همكاري با كشورهائي است كه مانع ورود پناهجويان به اين قاره ميشوند حتي اگر اين دولتها همان دولتهاي كشورهائي هستند كه پناهجويان از دست آنها ميگريزند، مثلا اگر خط و مرز مورد توافق اروپا با كشورهاي آفريقائي به جنوب مصر، ليبي و سودان منتهي شود براي پناهجويان به اين معني خواهد بود كه آنهائي كه از ديكتاتوري هاي نظامي مانند اريتره ميگريزند راه نجاتي از دست تعقيب كنندگانشان نخواهند داشت.

اين تراژدي را ميتوان در توافق بين اروپا و تركيه مشاهده كرد از زماني كه اين توافق اجرائي شده است امكاني براي فرار اپوزيسيون تركيه از اين كشور به اروپا وجود ندارد و يا بسيار كم شده است.