ویدیو, سرتیتر

فیلم صامت با زیر نویس فارسی به نام دختر گیلان محصول ۱۹۲۸ شوروی

zirnewis

فیلم دختر گیلان

کارگردان : لئو مور

بر اساس رمان

Bronze Moon

Бронзовая луна

نوشته

یوری اسلوزکین

سناریو: لئو مور / آو. بیخوفسکی

بازیگران:

احسان الله خان دوستدار در نقش خودش

گئورگی پاریساشویلی در نقش میرزا کوچک خان

صدقی روح الله در نقش: حاجی زکیدار

آ. ماکوخینا در نقش: سکینه

لطیف صفروف در نقش: گل آقا

آقا رضا گولی اف در نقش: علی

آ.ای. بزیرگانوف در نقش: حاجی مبارک

ز.د. تسیس در نقش: رقاصه مارو

کاظم زینلوف در نقش: حاجی بیگ

آ. آ. گلینسکی در نقش: علی صاحب، مالک کبابی

و.ام. کورولف در نقش:حسن

سیاه و سفید

۷۲ دقیقه

محصول ۱۹۲۸

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

لوکیشن فیلمبرداری: شهر شوشا در جمهوری آذربایجان شوروی

جنگ خونبار امپریالیستی و اشغال سرزمین ایران توسط ارتش انگلیس موجب ظهور حرکت آزادیبخش ملی در این کشور شد.

پارتیزان های گیلانی تحت عنوان (جنگلی ها) نیروهای شاه و انگلیس را از گیلان بیرون راندند و حکومت موقت به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان به راه انداختند.

پارتیزان های گیلانی تحت عنوان (جنگلی ها) نیروهای شاه و انگلیس را از گیلان بیرون راندند و حکومت موقت به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان به راه انداختند.

میرزا کوچک خان حافظ منافع خوانین و بورژواها بود و سیاست مماشات را در قبال خوانین و ملاها انتخاب کرد.

احسان الله خان و میرزاکوچک خان اختلاف شدیدی در نحوه برخورد با این افراد پیدا کردند و قوای شاه و انگلیس از این فرصت استفاده کرده و رودی از خون در گیلان جاری کردند.