اخبار ویژه

کدام احزاب سیاسی در هلند دولت قانون را تقویت تضعیف یا نابود می کنند؟

۱۵ مارس روز انتخابات پارلمانی در هلند است
این انتخابات در چه شرایطی انجام می پذیرد؟
آیا امروز نکزیت ( خروج هلند از اتحادیه اروپا ) عملی می شود یا نه؟

کافکاچیره شدن ابتذال و فرهنگ طبقه حاکم را چنین به تصویر می کشد.
«ما در مردابی از دروغها و توهّم های پوسیده زندگی می کنیم که هیولاهای وحشتناک به جهان می آورد، هیولاهایی که با چهره ای پر از محبت به دوربین عکاسها لبخندمی زنند ولی در همان لحظه بی آنکه کسی متوجه شود با بی خیالی میلیون ها انسان را چون حشره زیر پا له می کنند!»
مصداق واقعی و بروز این جملات چه کسانی هستند؟
اکثر رهبران سیاسی امروز مصداق واقعی و عینی جملاتی هستند که کافکا توضیح داده است!

در چنین شرایطی مردم هلند به پای صندوقهای رای می روند!
مهمترین سئوال این استکه چرا امروز بعد از سالها حاکمیت احزاب راست و نئولیبرال رقابت برای نخست وزیر شدن بین سه حزب راست افراطی است و از چپ خبری نیست؟!
سه حزب راست افراطی که باهم رقابت تنگاتنگ دارند عبارتند از : حزب لیبرال به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی، حزب آزادی به رهبری خیرت ویلدرس، حزب دمکرات مسیحی به رهبری سیبراند بوما!

در ماجرای تشنج سیاسی بین دولت هلند و ترکیه و دیپلماسی به شیوه نمایش قدرت بازو و تهدید و رجزخوانی فضای کل هلند را با خود برد و به احتمال بسیار زیاد آقای مارک روته از حزب آزادی ویلدرس جلو خواهد زد… او نشان داد که به موقع می تواند رهبر بسیار سختگیر و قاطع علیه بیگانگان و اسلام گرایان و دولت ترکیه باشد و مردم نیازی به دولت ویلدرس ندارند!…
احتمالا اردوغان هم در منحرف کردن مردم ترکیه از مسائل اساسی داخلی از این بحران دیپلماتیک به نخو احسن بنفع حزب خود استفاده یا سوءاستفاده خواهد کرد…
برنده این بحران دیپلماتیک احزاب راست افراطی در هلند و ترکیه هستند و بازنده واقعی آن احزاب مترقی و توده های مردم هستند… در این باره مفصفل تر خواهم نوشت …

مهمترین نکات مشترک و مرکزی این احزاب عبارتند از: امنیت، پناهنده ستیزی و بیگانه ستیزی و اسلام ستیزی، تقویت ارتش و میلتاریسم و کنترل مردم، بستن یا کنترل مرزها، از بین بردن امکان دوملیتی شدن، تشدید اخراج پناهجویان پرونده بسته، …
آنچه که باورکردنی نیست تعداد قابل توجهی از پناهندگان ایرانی و خاورمیانه ای به این احزاب رای می دهند!…

حزب سوسیال دمکرات یا حزب کار چهار سال پیش 38 نماینده پارلمان داشت پیش بینی ها نشان می دهد که امروز ممکن است کمتر از ده نماینده به پارلمان بفرستد!
دولت فعلی از همکاری دو حزب لیبرال و سوسیال دمکرات تشکیل شده بود حزب لیبرال هم چهار سال قبل 41 رای داشت حالا پیش بینی ها نشان میدهد بین 24 تا 29 رای خواهد آورد.
بازنده واقعی دولت فعلی حزب سوسیال دمکرات است نه حزل لیبرال، چرا؟ …
بدتر از همه اینکه رای احزاب چپ بویژه حزب سوسیالیست هلند چندان ترقی نکرده است!

اگر حزب آزاد به رهبری خیرت ویلدرس بزرگترین حزب شود، حتی اگر همه احزاب دیگر او را تحریم کنند و نگذارند در دولت شرکت کند، می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی بزرگی برای آینده اروپا و به تبع آن برای سیاست جهانی داشته باشد!… نکزیت می تواند روی انتخابات کشورهای دیگر اروپایی مانند فرانسه و … تاثیر گذار باشد و مانند دومینو خروج از اروپا و گسترش امواج ناسیونالیسم افراطی و رهبران پوپولیست خطرناک در اروپا را تقویت کند…

یک چیز بطور قطعی روشن شده است در سالهای اخیر مردم هلند بشدت بسوی راست افراطی و احزاب پوپولیست و نئوفاشیست حرکت کرده اند و رشد قارچ وار آنها بی دلیل نیست!
نتایج پیش بینی های بالا یک نکته دیگر هم روشن می کند و آن این استکه رهبران احزاب چپ توانایی تنظیم و تعدیل خود با واقعیت روز را نداشتند و نتوانستند از وضعیت بوجود آمده و نارضایتی بحق توده ها از نظام حاکم به بهترین نحو استفاده کنند!

احزابی که به بهترین نحو از حقوق انسانی پناهجویان و بیگانگان دفاع می کنند به ترتیب عبارتند از: حزب سبزها، دمکراتهای 66، حزب دفاع از حیوانات، اتحادیه مسیحی ها، حزب سیوسیالیست، حزب سوسیال دمکرات.

برای کسانیکه در هلند زندگی می کنند و خواهان دولت مترقی هستند بهتر است به این نکات توجه کنند.
اغلب رهبران احزاب چپ خواهان اتحاد و همکار همه احزاب چپ علیه دولت راست افراطی هستند ولی فرقهایی باهمدیگر دارند.
حزب سوسیالیست میگوید احزاب چپ به هیچ وجه نباید با حزل لیبرال که این بلاها را سر مردم هلند آورده است همکاری کنند. باید برای اولین بار یک کابینه مترقی از تمام احزاب چپ بوجود آورد.
احزاب سبزهای چپ، سوسیال دمکرات و دمکراتهای 66 این شرط را قبول ندارند و می گویند بیرون گذاشتن لیبرالها یا هر حزب دیگر بجز حزب آزادی ویلدرس شرط درستی نیست!
مهمترین نکات مشترک احزاب عبارتند از: بهتر کردن بیمه های اجتماعی و سلامتی، آموزش و پرورش، تقویت شرایط کار ثابت، حمایت از جامعه چندفرهنگی و دفاع از حقوق انسانی پناهجویان و بیگانگان، کم کردن فاصله فقرا و ثروتمندان، …

یک نکته مهم:
در عکس شماره یک می توانید برنامه های احزاب سیاسی هلند را در نقض دولت قانون مقایسه کنید. به درخواست کانون وکلای هلند معروف ترین پروفسورهای حقوقدان برنامه احزاب سیاسی را در تقویت، تضعیف یا نابودی دولت قانون بررسی کرده و نتایج تحقیقات خود را در رسانه های سراسری منتشر کرده اند!
حزب نئوفاشیستی خیرت ویلدرس تننها حزبی است که بطور مطلق دولت قانون را نقض می کند! ولی بطور دائم به هوادارانش اضافه می شود و اینهمه طرفدار دارد!…
احزاب راست افراطی مانند حزب لیبرال، برای هلند، دمکرات مسیحی… بدرجات مختلف در نقض دولت قانون با هم رقابت می کنند!
باور کردنی نیست که این احزاب شب و روز به دیگران درس احترام به دمکراسی ودولت قانون را می دهند!…

بقیه احزاب را با توجه دقیق به اشکال فوق می توانید خودتان مقایسه کنید و چکیده اطلاعات بسیاری را از اشکال فوق درک کنید …
تنها حزبی که بطور مطلق در برنامه هایش به دولت قانون فعلی ضربه نمی زند حزب اتحادیه مسیحی است!

امیدوارم این اطلاعات به شما کمک کند تا به حزب مورد علاقه خوتان با آگاهی رای دهید.
با احترام،
احمد پوری (هلند) 15 – 03 – 2017

*********************

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به یادداشت زیر مراجعه کنید:
خوشباوری خطرناک در باره امکان کنترل رهبران احزاب نئوفاشیست در شرایط بحرانی

دو شایعه خوشباورانه خطرناک در مورد ویلدرس یا ترامپ های اروپا و آمریکا هست که می گویند:
اولا: نگران نباشید دمکراسی اروپا یا امریکا قویتر از اینهاست و می تواند خودرایی و دیکتاتوری آنها را کنترل کند…
ثانیا: اینها افراد فرصت طلبی هستند که با موج سواری و با حمایت گروهی اندک، بطور تصادفی سرکار آمده اند نظام با آنها نیست و بزودی برکنار خواهند شد!…

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1620847707934458

entekhabat_holland_1

entekhabat_holland_2