تاریخی

در بزرگداشت یاد فرمانده و رهبر انقلاب زحمتکشان ونزوئلا هوگو چاوز- چپ ارتدکس و مسئله ونزوئلا

chavez__rain_rtr-col

در بزرگداشت یاد فرمانده و رهبر انقلاب زحمتکشان ونزوئلا هوگو چاوز- چپ ارتدکس و

مسئله ونزوئلا

متن کامل  چپ ارتدکس و مسئله ونزوئلا برای دریافت لطفا روی متن  کلیک کنید

بازپخش به مناسبت ۵ مارس سالروز درگذشت هوگو چاوز