اخبار ویژه, سرتیتر

افشای ابعاد همدستی اسرائیل با دیکتاتور پینوشه

pinochet

 اسناد و مدارکی از همدستی رژیم اسرائيل با جنایات دیکتاتور فاشيست  شیلی فاش شده است و به نظر می رسد دلالان تسلیحاتی و عناصر وزارت جنگ این رژیم افزون بر شیلی در جنایتهای جنگی در جهان از جمله در سودان جنوبی، میانمار ، بوسنی و سراسر آمریکای لاتین در دهه هزار و نهصد و هشتاد شریک بوده اند.

پایگاه اینترنتی لوبلاگ در گزارشی به قلم جان براون نوشت : دو زن اسرائیلی که از شیلی مهاجرت کرده اند در تلاش برای کشاندن دادستان کل اسرائیل به دادگاه هستند که در روند معاملات تسلیحاتی با رژیم آگوستو پینوشه -به سبب کمک و معاونت در جنایت علیه بشریت- دخیل بوده است.

لیلی تروبمن و دخترش تامارا سانتوس تروبمن در دهه هزار و نهصد و هفتاد -پس از آن که توسط رژیم پینوشه محاکمه شدند و پدر لیلی نیز طی آن ناپدید شد- به اسرائیل مهاجرت کردند.

این شکایت -که توسط دادستان ایتای ماک تنظیم شده است- در تلاش برای وادار کردن آویچای مندلبیت دادستان کل برای بازگشایی تحقیقات جنایی در ارتباط با دست داشتن پرسنل وزارت خانه های دفاع (جنگ) و امور خارجه اسرائیل، ارتش اسرائیل و دلالان تسلیحاتی غیر نظامی است.

پینوشه در روز یازدهم سپتامبر سال هزار و نهصد و هفتاد و سه و با سرنگون کردن دولت منتخب شیلی و نخست وزیر مارکسیست این کشور یعنی سالوادور آلنده، به قدرت رسید. او روز بعد شروع به پاکسازی همه آنهایی کرد که در سراسر شیلی و به ویژه در نظام مدارس مظنون به گرایش به چپ گراها بودند. این روند تا سال هزار و نهصد و نود به طول کشید. طی سال های نخست این رژیم جدید، حدود سه هزار نفر ربوده و کشته و بیش از سی و پنج هزار نفر توسط دینا -آژانس مخفی شیلی- تحت شکنجه قرار گرفتند. گفته می شد اسرائیل در روند آموزش اعضای دینا دست داشته است.

یکی از قربانیان ارنستو تروبمن -پدر لیلی تروبمن و پدربزرگ تامارا- نام داشت که در آغاز کودتا ربوده شد و بر اثر شکنجه در وزارت دفاع شیلی در سانتیاگو به قتل رسید و به مدت حدود بیست سال مفقود بود تا آن که جسد او کشف و به خانواده اش تحویل داده شد.

طی چندین سال گذشته، خانواده تروبمن در تلاش برای فاش کردن ارتباطات بین اسرائیل و رژیم وقت شیلی بوده اند. این دو زن شکایتی را در ارتباط با آزادی اطلاعات در سال دو هزار و پانزده تنظیم کردند و در تلاش برای دسترسی به اسناد مرتبط با تجارت تسلیحاتی و حمایت سیاسی اسرائیل از رژیم وقت شیلی بر آمدند. همانند همدستی اسرائیل در روند نسل کشی در گوآتمالا و رژیم دیکتاتوری آرژانتین طی آن سال ها، شواهد فراوانی درباره روابط بین اسرائیل و شیلی تحت حاکمیت پینوشه در دسترس عموم قرار دارد.

برای مثال، بر اساس اطلاعات نشأت گرفته از سفارتخانه آمریکا در شیلی که در روز بیست و چهارم آوریل هزار و نهصد و هشتاد ارسال و به شکایت درخواست آزادی اطلاعات این دو زن ضمیمه شد، اسرائیل تأمین کننده اصلی تسلیحات به رژیم پینوشه بوده است.

بر اساس این اطلاعات و به نقل از معاون وزیر امور خارجه آمریکا از روز دهم آوریل سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار آمده است که اسرائیل تأمین کننده اصلی تسلیحات برای نظام حاکم شیلی بوده است و همین موضوع سبب شد اعمال تحریم های سخت گیرانه علیه شیلی دشوار شود، با توجه به این که تحریم های آمریکا در قبال اسرائیل اعمال نمی شد.

کتاب هوگو هاروی در سال دو هزار و دوازده درباره روابط مخفی بین اسرائیل و شیلی طی آن سال ها همچنین حاوی شواهدی از سوی طرف شیلیایی در ارتباط با تجارت تسلیحاتی بین شیلی و اسرائیل است. اما اسرائیل، همچنان از افشای شواهد مربوط به طرف اسرائیلی در این زمینه خودداری می کند که شامل هزاران سند می شود. وزارت جنگ اسرائیل در واکنش به درخواست تروبمن ها برای آزادی اطلاعات، ادعا کرد که حجم این اسناد به اندازه ای گسترده است که بعید به نظر می رسد همه آنها را بررسی کرد. با آن که دادگاه دلایل دولت را برای خودداری از انتشار این اسناد رد کرد اما اسرائیل تا به امروز از انتشار این اسناد خودداری کرده است.

شکایت کنونی از دادستان کل یکی از چندین شکایت در نوع خود در اسرائیل و نخستین شکایت در ارتباط با موضوع شیلی محسوب می شود.

حتی اگر اسرائیل این گونه اقدامات را در زمره جنایت علیه بشریت قرار ندهد، یک دادگاه بین المللی می تواند از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند. به نفع اسرائیل است تا شواهد لازم را برای این پرونده فراهم کند. در شرایطی که این درخواست سبب انجام دادن تحقیقاتی جنایی نشود، شاکیان در تلاش برای کشاندن این موضوع به دیگر دادگاه ها در اسرائیل و دادگاه های بین المللی هستند.