پرش به محتوا

ماه: مارس 2017

خودگردانی در مبارزه برای سوسیالیسم

مایکل راپتیس ترجمهٔ آزاده منتشر شده در کتاب جمعه شماره ۱۱ و ۱۲ در بایگانی مطبوعات ایران از وقتی که مانیفست کمونیست‌ نوشته شده تاکنون مبارزه برای سوسیالیسم اشکال بسیار […]

بازنشستگان لشکری و کشوری؛ نیروی عظیمی.

بازنشستگان لشکری و کشوری؛ نیروی عظیمی که قدرت خود را نشان می دهند!   ارژنگ بامشاد   گردهم آئی های متعدد بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ ، مجموعه نامه نگاری ها ، مذاکرات با استاندار های […]