مراسم و یادبودها

بیانیه حزب کمونیست فلسطین: متحد علیه همه توطئه‌ها، برای آزادی و استقلال

منبع: خبرگزاری بین‌المللی کمونیستی
تارنگاشت عدالت
حزب کمونیست فلسطین درباره قانون صهیونیستی اخیر برای ایجاد شهرک در قلمرو فلسطین بیانیه‌ای صادر کرد. حزب کمونیست فلسطین در بيانيه اشاره کرد: که این «بزرگ‌ترین سند در رد  حل مسأله فلسطین براساس راه‌حل دو دولت است.» حزب کمونیست فلسطین خاطرنشان کرد که در کنگره آخر خود براساس شرایط جدیدی که اشغال تحميل کرده این راه‌حل را منتفی دانست.

حزب کمونیست فلسطین تأکيد کرد که تنها هدف اسرائیل این است که مذاکرات را متوقف کند تا بتواند برای مصادره اراضی فلسطینی و راندن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان زمان کافی به دست آورد. در بیانیه از مردم فلسطین خواسته شده متحد شوند و در مقابل این اشغال مقاومت نمایند-اشغالی که با ایجاد موانع عبور در سراسر کشور یا از طريق مقررات و قوانین نژادپرستانه‌ای که طی ۲۵ سال مذاکره وجود داشته، اعمال می‌شود.

بدون «التماس از دشمن یا از جامعه بین‌المللی، که هرگز متحد خلق‌های تحت ستم نبوده»، حزب کمونیست فلسطین خواهان پایان دادن به «تفرقه فلسطینی در مقابل فلسطینی» و اقدام به اجرای یک برنامه «مرحله‌ای با شرکت همه نیروهای شریف فلسطین، بدون استثنا» شد.

بیانیه نسبت به اتکاء بر روابط با اتحادیۀ اروپایی، ناتو و دولت‌های ایالات متحده که تنها هدفشان کنترل ثروت و استثمار خلق‌های جهان است، هشدار داد.

در بیانیه آمده: «ما باید بر توانایی خلق‌مان تکیه کنیم که در سراسر تاریخ مبارزاتی طولانی خود نشان داده توانایی خنثا کردن توطئه‌های صهیونیست‌ها و متحدین آن‌ها را دارد… هزینه مقاومت و معارضه با دشمن بسیار کم‌تر از هزینه تسلیم شدن و التماس از متحدین مرتجع محلی عرب است.»