اخبار ویژه, سرتیتر

گزارش تصویری تظاهرات ده هزار نفری علیه سیستم بیمه های سلامتی هلند که بدست «بازاز ازاد» و شرکتهای بیمه خصوصی سپرده شده است!

holland_collage

گزارش تصویری تظاهرات ده هزار نفری علیه سیستم بیمه های سلامتی هلند که بدست «بازاز ازاد» و شرکتهای بیمه خصوصی سپرده شده است!

10.000 mensen naar Malieveld voor door SP georganiseerde zorgmanifestatie

http://www.volkskrant.nl/…/6000-mensen-naar-malieveld-voor…/

Uit het hele land zijn zaterdagmiddag duizenden mensen naar het Malieveld getogen voor een grote zorgmanifestatie, georganiseerd door de SP met steun van andere partijen als 50Plus, Partij voor de Dieren, Omroep Max en FNV-afdelingen. Volgens de organisatie zijn 10.000 mensen aanwezig. Ze demonstreren voor een Nationaal ZorgFonds, dat een einde moet maken aan het huidige zorgstelsel met commerciële zorgverzekeraars en hun ‹jaarlijkse overstapcircus’…

Ahmad_Pouri_Kنتایج خصوصی سازی و سپردن بیمه های سلامتی بدست «بازار آزاد» موجب گرانتر شدن بیمه ها و کاهش کیفیت سلامتی شهروندان شده است!

چگونه خصوصی سازی بیمه های سلامتی، بجای ارزانتر شدن بیمه ها و بالارفتن کیفیت خدمات درست برعکس شده و سلامتی شهروندان را در خطر نابودی قرار می دهد؟!

ده هزار نفر یکدل و یک زبان فریاد می زدند: خصوصی سازی و کارکرد بازار از بیمه های سلامتی باید محو گردد!

بعد از ظهر شنبه بیش از ده هزار نفر از سراسر کشور در تظاهرات علیه سیستم بیمه های سلامتی هلند شرکت کردند.

این تظاهرات اساسا توسط حزب سوسیالیست هلند سازماندهی شده بود و از طرف حزب مدافع حیوانات، بخش های مختلف اتحادیه های کارگری هلند، شبکه خبری ماکس و حزب 50 سال به بالاها حمایت می شد.

خواست آنها متوقف کردن دست «بازار آزاد» و خصوصی سازی بیمه سلامتی هستند. هدف آنها ایجاد یک بیمه سلامتی ملی بدون پرداخت پول اضافی از جیب بیماران است. در بیمه فعلی بکه بدست بازار سپرده شده علاوه بر پرداخت پول ثابت ماهانه بیمه هر کسی که بیمار شود اول باید تا 385 اورو از جیب خودش بپردازد، بقیه را شرکت بیمه پرداخت خواهد کرد!

شعارهای مهم عبارت بودند از:

1. از گرده بیمار برای شرکتهای خصوصی نباید سود کشید!

2.

با کوتاه کردن دست غارتگران سلامتی را به بیمه های سلامتی برگردانید!

3.

در بیمه سلامتی بازار آزاد نباید کارکردی داشته باشد!

4.

هدف بیمه سلامتی باید سلامتی انسان باشد نه سود بیشتر!

5.

بیمار شدن یک حق انتخاب نیست! (هیچ انسانی نمی خواهد بیمار شود!)

6.

پرداخت پول اضافه شخصی توسط بیماران به مثابه مجازات آنهاست به این دلیل که مریض شده اند!

7.

پرداخت شخصی باید بطور کامل از قرارداد بیمه حذف شود.

8.

مریض شدن یک حق انتخاب شخصی نیست. هیچ فردی نمی خواهد مریض شود!

9.

ماخواهان بازگشت به سیستمی هستیم که بیمه سلامتی همه توسط دولت تظمین شده است و بیمه های خصوصی برای طبقه اول و دوم و سوم وجود ندارد!

10.

سلامتی کالای قابل فروش بخاطر کسب سود بیشتر نیست، و بیمار مصرف کننده کالای سلامتی نیست!

11.

بیش از یک میلیون نفر در هلند هستند که نمی توانند قرض هایشان را بپردازند، شکاف فقیر و غنی هرروز بیشتر می شود.

12.

نابرابری و شکافهای اقتصادی، اجتماع و فرهنگی هر روز در جامعه بیشتر می شود.

13.

اینکه دولتها به حرف مردم گوش نمی کنند یک توهم نیست، یک حقیقت است. راسیسم رشدیابنده هم پیامد چنین سیاستی است!

14.

قدرت را از دست آنها بگیرید.

15.

اگر میخواهید یک کشور را غارت کنید، یک شرکت بیمه باز کنید!…

16. به هراج گذاشتن سلامتی انسان ها را متوقف کنید!

17.

سلامتی چیزی نیست که بدست بازار سپرده شود!

18. زمان تغییر فرا رسیده است!

قابل توجه ایرانیانی که فکر می کنند اگر همه چیز را بدست «بازار آزاد» و ایدئولوژی نئولیبرال بسپارند معجزات رفاه و خوشبختی شروع خواهند شد!

قرار بود با سپردن بیمه های سلامتی بدست «بازار آزاد» و «رقابت آزاد» بیمه ها ارزانتر و کیفیت خدمات سلامتی بهتر شود! فاجعه سلامتی در دست بازار آزاد آنقدر عیان است که هیچ حزبی حتی احراب نئولیبرال شهامت انکار مضرات آنرا ندارد! ولی احزاب نئولیبرال طبق معمول می کوشند فاجعه بیمه های سلامتی در دست شرکتهای خصوصی را به اشتباهات تکنیکی نسبت دهند تا بار دیگر متوهمان معجزات بازار را غارت کنند!

اگر در کشورهای اروپایی خصوصی سازی و «بازار آزاد» چنین فجایعی می آفریند، می توانید تصور کنید که در کشورهای بی قانون و دولتهای فاسد جهان سوم چگونه توده های محروم را غارت خواهند کرد!

شرکتهای چند ملیتی اروپایی در رقابت با همدیگر برای غارت بازار 80 میلیونی ایران سرودست می شکنند! ایرانیان متوهم و عاشق نظام کاپیتالیستی هم در انتظار ورود هرچه سریعتر غارتگران خود ثانیه شماری می کنند!

قربانیانی که به آغوش قاتلانشان پناه می برند!

برای اطلاعات بیشتر می توانید به یادداشت تظاهرات قبلی در پیوند زیر مراجعه کنید.

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1496481567037740

با احترام

احمد پوری (هلند) 19 – 02 – 2017

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Personen, die stehen, Menschenmasse und im Freien

Bild könnte enthalten: Himmel, Baum und im Freien

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Himmel und im Freien

Bild könnte enthalten: 15 Personen, Menschenmasse und im Freien