دریافتی, سرتیتر

حصر یک تصمیم مِیلی است

khamenehi_05022017

طنز

راجع به کلمه ملّی یک اشتباه چاپی رخ داده است ، صحیح آن مِیلی است ، با کسر میم و حذف تشدید همه چیز درست میشود ، همه شعارها مثل وحدت مِیلی ، حکومت مِیلی و غیره قابل فهم میشوند .میل داشتن به چیزی جزو حقوق اولیه  ، انسانی و دمکراتیک همه است و نمی شود کسی را به دلیل میل داشتن به چیزی سرزنش کنیم ، شما هم اگر صبحانه نخورده باشید ساعت دو بعد از ظهر میل شدید به چلوکباب خواهید داشت ، بخورید نوش جانتان ، امری طبیعی است ، اصولا مِیل یک امر طبیعی نهادینه شده در طبیعت است ، مِیل انواع مختلف دارد ، مِیل به خوردن آبگوشت ، به زمین خواری ، کوه خواری ، جنگل خواری ، رانت خواری ، ریز گرد خواری و …. هیچ اشکالی هم ندارد . پانزده میلیون توی تهران آلوده زندگی میکنند ، هیچ کس آنها را مجبور نکرده در آنجا زندگی کنند ، میتوانند بروند در مناطق خوش آب و هوا زندگی کنند ، ولی خودشان مِیل دارند هوای آلوده تهران را استنشاق کنند ، این حق آنها است ، مردم خوزستان مِیل دارند ریز گردها را تنفس کنند ، کسی جلوی آنها را نگرفته ، اگر میخواستند میرفتند جای دیگری زندگی میکردند ، اصلا میل دارند بمیرند به من و شما چه ربطی دارد ؟ عجیب است که خیلی ها این مسائل را نمی فهمند . اصلا به من و شما چه ربطی دارد که عده ای به گور خوابی مِیل دارند یا مردم مِیل به ایجاد ترافیک دارند ؟ اگر به شما هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقعه بدهند، به آن مِیل نخواهید داشت ؟

بنابر این توجه میفرمائید که » جمهوری مِیلی اسلامی ایران » کاملا درست و مطابق میل و اشتهای همه است . دولت مِیلی است ، قوه مقننه مِیلی است ، قوه غذائیه هم سوپر مِیلی است ، از این بهتر چه میخواهید ، احزاب مِیلی است ، حصر مِیلی است ، آتش زدن سفارت عربستان مِیلی است ، وحدت هم مِیلی است ، فحاشی کیهان هم مِیلی است . اگر شما به این جمهوری مِیلی که باب میل همه است علاقه ندارید معنی اش اینست که یک اشکال ژنتیکی در شما وجود دارد ، بروید خودتان را معالجه کنید . حتی آقا رضا پهلوی هم دوزاری اش افتاده و شورای مِیلی تشکیل داده و طرفدار وحدت مِیلی شده است ! جمهوری مِیلی یعنی دمکراتیک ، یعنی همه حق دارند به هر چیزی میل و اشتها داشته باشند ، اصلا نمی فهمم شما چرا نمی فهمید که قاضی مرتضوی ، سعید طوسی ، محمد جواد ، صادق ، اژه ای ، بایک زنجانی و ….همه حق دارند میل های متنوع خودشان را داشته باشند ، شاید شما حسادت میکنید ، همانطور که اردوغان میل و اشتها دارد تا نصف قبرس ، نصف سوریه نصف عراق و تمام ارمنستان را ببلعد ، ما هم حق داریم خیلی چیزها میل کنیم ، چه عیبی دارد لاری جانی ها از عراق بیایند به ایران و برای خودشان کسی بشوند ، نکند شما هم مثل ترامپ ضد خارجی هستید ؟ اینها با عرضه و میل خودشان آمده اند و ترقی کرده اند ، چشم حسود کور باد .

مهدی عزتی

۱ دیدگاه

 1. وروجک says

  طنز شما مرا بیاد روزنامه توفیق شاهنشاهی انداخت.
  وی هم دایما طنز مینوشت، شاه کلی خرج این روزنامه میکرد.
  یک روز صبح روزنامه توفیق یک عکس به بزرگی یک صفحه چاپ کرد که شخصی از اسب در حال افتادن بود و شخصی که گردنش را تبر نمیزد با حاله ای ازنور بدور سر- اورا بروی اسب بر میگردانَد!
  نگو اعلیحضرت شب قبل خواب نماشده اند که در حین اسب سواری از اسب افتاده و حضرت عباس وی را بغل کرده و دوباره روی اسب گذاشته است. گویا قدری هم از وِرّ وِرّ های عربی سیدعلی و شیخ حسن را هم خوانده بوده است.
  توفیق هم این خواب نمای شاه را با یک بیلاخ بزرگ در صفحه مقابل چاپ کرده بود و نوشته بود:
  بیلاخ! حضرت عباس که دست نداشت!
  این بود که فردایش توفیق دوصفحه اولش خالی ماند و بجایش نوشته بود «توی قیف»!
  خرده بورژوازی کودن «رفته اداره با کراوات پاره» هم توفیق را سرراه خریده و با بقیه کارمندان آنرا مانند «تربت اعلا مال کربلا سجده میکردند»! هم خندیده بودند و هم دلشان خنک شده بود و هروز مانند یک فرزندِ خیلی خوب، بسر کارش میرفت و صدایش در نمی آمد.
  حالا داستان این طنز نویسان است.
  آقای مهدی عزتی، یا دانای ارجمند دیگری اگر میتوانید برای این حقیر توضیح دهیند چرا شاه روزنامه توفیق را داده بود تاسیس کنند؟
  در اینکه شاه عروسک احمقی بود که همیشه از حماقت های خود در حال خنده بود«شاهد از حاجی لاسی لاسی» شکی نیست ولی چرا سازمان سیا که حتی کی و کجا و چه کاری را شاه باید انجام دهد را تنظیم میکرد، روزنامه توفیق را تایید میکرد!
  و حتی هم اکنون در تمام رسانه های آلمان و آمریکا برای صدراعظم ها، رییس جمهورها لطیفه های توهین کنندهِ فراوانی در جریان است؟ آیا برای محبوبیت خانم مرکل و خنک کردن آلام ۶۰ درصد آلمانی ها نمیباشد؟

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.