مراسم و یادبودها

پیام تسلیت و ابراز همدردی

پیام تسلیت و ابراز همدردی

با نهایت تاسف باخبر شدیم رفیق دکتر محمد تقی افشانی نقده، از بنیان گزاران جنبش فدائی در روز شانزده بهمن ۱۳۹۵ بعد از دوره ای طولانی در اثر بیماری بدرود حیات گفت. فقدان این رفیق صادق و آگاه و مبارز را به تمام کمونیست های انقلابی، فدائیان راستین و توده های زحمتکش، به برادر ایشان و خانواده و تمام بازماندگان و خصوصا مردم آگاه نقده (سولدوز) تسلیت می گوییم. باید یادآور شد رفیق تقی افشانی بدلیل آثار مخرب شکنجه های فجیع و خردکننده در سیاهچالهای رژیم ستم شاهی بعدها نتوانست حضوری فعال در تشکیلات داشته باشد. فقدان چنین نیروهای آگاه و انقلابی باعث شد، مشتی تبهکار و یا «احیانأ» برخی نادان و فرصت طلب و حقیر که نه جایگاهی در سازمان داشتند و نه اعتباری در میان مردم، مدعیان رهبری شوند. ره آورد این تبهکاران با خائنین اپورتونیست و پوپولیست همان شد که قیام شکوهمند ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که بساط سلطنت و دارو دسته آنرا به زباله دان تاریخ سپرده بود، در اولین بهار پیروزی اش بتوسط جمهوری جنایتکار اسلامی به وحشیانه ترین و حیوانی ترین وجه ممکن نابود گردد.

روزبه کوراغلی

بیست و چهار بهمن ۱۳۹۵

مطلب ذیل از صفحه برادر رفیق تقی افشانی برداشته شده است.

با نهایت تاسف و تاثر فراوان فوت برادر عزیزم آ قای دکتر محمد تقی افشانی نقده را به اطلاع دوستان و آشنایان می رسانم . ایشان امروز 16 بهمن 1395 ساعت دو و سی دقیقه ی بعد از ظهر به وقت ایران برابر با4 فوریه ی 2017 بعد از یک مبارزه ی طولانی مدت علیه بیماری پارکینسون در شهر تهران بدرود حیات گفت . برادرم بعد از ورود به دانشکده ی پزشکی تبریز و آشنائی با هسته های دانشجوئی مبارز ، فعالیت های سیاسی خود علیه رژیم ستم شاهی را آغاز نمود . وی و دوستان نزدیکش در گروه معروف به » احمد زاده – پویان » بتدریج و در جریان مبارزه به این نتیجه می رسند که تنها راه مبارزه با دیکتاتوری رژیم وابسته به امپریالیسم شاه مبارزه ی مسلحانه می باشد . بر این اساس و در ادامه تماس و گفتگو با گروه » جزنی – ظریفی » سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را تاسیس و آغاز مبارزه ی مسلحانه رسمی در ایران را با رستاخیز سیاهکل اعلام می نمایند . اتفاقا اولین عملیات مسلحانه ی شهری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در تبریز و با حمله به یکی از کلانتریهای شهر تبریز به وقوع پیوست که همگان از ماجرای آن مطلع می باشند . شناسائی این کلانتری به وسیله ی رفیق شهید بهروز دهقانی و برادرم صورت گرفته بود و همینها بودند که در ماشینی در جائی نزدیک محل عملیات منتظر مانده و بعد از دریافت مسلسل مصادره شده ( احتمالا )از رفیق شهید مناف فلکی تبریزی ازصحنه ی عملیات خارج می شوند . بعد از دستگیری رفیق بهروز دهقانی ، برادرم در مسئولیت شاخه ی تبریز سازمان قرار گرفت که البته طولی نکشید که خود وی نیز در همان سال 50 بر سر یک قرار تشکیلاتی دستگیر و مثل سایر همرزمانش به زیر شکنجه های طاقت فرسا برده شد . در شکنجه گاههای شاهنشاهی سر و کار برادرم بیشتر با حسینی شکنجه گر بیرحم ساواک بوده و ضربات بی امان وی به سر ، صورت و گوشهای وی ، بعدها موجد بیماری پارکینسون ایشان شد . برادرم در بیدادگاه های آریامهری حبس ابد گرفته بود و با پیروزی قیام 57 از زندان آزاد و بعد از آن برای همیشه از فعالیتهای ساسی کناره

گیری نمود . فدائیان شهید رفقا بهروز دهقانی ، اسدالله مفتاحی و یحیا امین نیا از دوستان نزدیک ایشان بودند . برادرم بعنوان یکی از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اسرار زیادی را مخصوصا از شاخه ی تبریز سچفخا با خود به زیر خاک بود.

دو عکس از رفیق محمد تقی افشانی، استقبال مردم نقده ( سولدوز ) موقع آزادی از زندان/ نقده – زمستان۱۳۵۷

*********

مجله هفته نیز به بازماندگان و رفقا و نزدیکان رفیق محمد تقی افشانی نقده تسلیت عرض مینماید با آرزوی ادامه راه ایشان