بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران برای درگذشت بابک پاکزاد – راهی که باید تکثیر شود

babak_azadi_marx

بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران برای درگذشت بابک پاکزاد

راهی که باید تکثیر شود

بابک پاکزاد، نویسنده، مترجم، فعال اجتماعی و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران روز 14 بهمن 1395 به دلیل ایست قبلی درگذشت.

بابک پاکزاد از جمله فعال ترین و دلسوزترین اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران بود که همواره نسبت به تحولات اجتماعی و حقوق صنفی روزنامه نگاران حساس بود. وی همواره انگیزه موثری برای فعالیت های این انجمن در مورد کوشش برای جهت گیری و اظهار نظر رسمی در مورد اهداف انجمن، مسائل و موضوع های صنفی روزنامه نگاران و دفاع از حقوق ستمدیدگان بود.

طی یک دهه گذشته کمتر نشریه و سایت مترقی اجتماعی را می توان سراغ گرفت که از نوشته ها و ترجمه های بابک بی بهره بوده باشد. مجله و سایت فرهنگ توسعه، روزنامه سرمایه، نشریات آدینه، چیستا، دانش و مردم و آوای کار از جمله مهمترین نشریاتی بودند که بابک پاکزاد طی 16 سال سابقه روزنامه نگاری خود با آن ها همکاری کرد.

وی روزنامه نگاری را به عنوان رسالتی روشنگرانه برای بیان آرمان های عدالت خواهانه و اجتماعی و پیگیری منافع واقعی مردم برگزیده بود و همواره منتقد جدی کسانی بود که قصد دارند با وابستگی و استفاده ابزاری از این پیشه، اهداف باندهای قدرت و ثروت را پیش برده و برای خود کیسه ای بدوزند.

این همراه همیشگی انجمن، در یک سال گذشته به بیماری سرطان مبتلا شد اما در دوران بیماری خود نیز تا آن جا که در توان داشت از فعالیت های اجتماعی خود برای حمایت از اقشار محروم جامعه و تبدیل شدن به صدایِ بی صدایان کوتاهی نکرد.

بابک، با نگاه اجتماعی خود، بیماری سرطان را به عنوان یک بحران اجتماعی همه گیر اجتماعی معرفی کرد که ریشه در ساختار و نظام اقتصادیاجتماعی جامعه دارد. نظام پزشکی و درمانی سودمحوری که به بیماران به مثابه «مشتری» نگاه می کند و راه های مقابله با آن از دغدغه های همیشکی او بود که این دغدغه در دوران بیماری اش دو چندان شد. از این رو بنیان انجمنی برای دفاع از حقوق بیماران، از جمله آخرین آرزوهایش بود و در این راه کوشش بسیار کرد اما شوربختانه کوتاهی عمر او فرصت نداد تحقق عمل آن را ببیند.

بابک پاکزاد در دوران بیماری سرطان، به رغم ضعف جسمانیِ ناشی از درمان این بیماری، ضمن جهت گیری و تحلیل بی وقفه مسائل اجتماعی، مشغول ترجمه کتاب «جنگ کثیف در روسیه» نوشته «تیم اندرسون» بود و امیدوار بود انتشار فارسی این کتاب به بسیاری از سوالات و ابهام های موجود در زمینه حوادث سوریه پاسخ دهد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران، ضمن پاسداشت تلاش های روشنگرانه وعدالتخواهانه بابک پاکزاد امیدوار است در ادامه راه خود، حساسیت های اجتماعی این همراه همیشگی انجمن را بیش از گذشته در فعالیت های خود پیش ببرد تا انگیزشی باشد برای روزنامه نگاری متعهد و قدردانی مجددی از روزنامه نگار متعهدی که جز تأمین منافع زحمتکشان آرمان دیگری نداشت.