مراسم و یادبودها

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری پیرامون مرگ ده‌ها کودکی که به علت هوای بد در افغانستان جان باختند

 
منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
تارنگاشت عدالت
بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری پیرامون مرگ ده‌ها کودکی که به علت هوای بد در افغانستان جان باختند
طی دو روز گذشته حداقل ۲۷ کودک به علت هوای بد در  افغانستان جان باختند. مردم فقیر این کشور سال‌هاست که بدترین چهره بربریت سرمایه‌داری را تجربه می‌کنند. جنگ دايم، فقر و استانداردهای پایین زندگی طی چند سال گذشته بحران بشردوستانه عظیمی را به وجود آورده اند.

طی تمام این سال‌ها مردم افغانستان برای بقای خود از جنگ، گرسنگی و شرایط اقلیمی بد، بدون حتا کم‌ترین اقدامات حمایتی، مبارزه کرده است. نخستین قربانی این شرایط طبقه کارگر و فقیرترین بخش جمعیت، و البته آسیب‌پذیرترین بخش جامعه، یعنی کودکان هستند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از سوی ۹۲ میلیون کارگر در پنج قاره جنایت مضاعف سرمایه‌داری را که دو روی یک سکه است و با زور اسلحه و سیاست‌های اقتصادی تحمیل می‌شود، قاطعانه محکوم می‌کند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری طبقه کارگر افغانستان و سراسر جهان را به مبارزه برای جامعه‌ای که در آن مردم بدون دلیل نمیرند، فرا‌می‌خواند.

دبیرخانه