مراسم و یادبودها

گزارشی از مارش خیابانی در آمستردام علیه سیاست‌های راسیستی ترامپ و ویلدرز

 

 

روز جمعه 20 ژانویه صدها نفر از مردم آزادیخواه، فعالین اجتماعی و احزاب و سازمان‌های سیاسی چپ و مترقی تظاهراتی اعتراضی در شهر آمستردام علیه سیاست‌های راسیستی و ضدانسانی برگزار کردند. جمعی از اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران نیز ضمن شرکت در این مارش باشکوه اعتراضی، سیاست‌های نژادپرستانه و ضدانسانی دولت‌ها، احزاب و سازمان‌های دست‌راستی و فاشیستی را محکوم و از حقوق برابر و انسانی قربانیان این سیاست‌ها پشتیبانی نمود.

شرکت کنندگان از ساعت 19.00 در «میدان دام» تجمع کردند و با حمل پوستر، پلاکارد و پرچم و با سردادن شعارهای ضدراسیستی و ضدکاپیتالیستی اعتراض گسترده خود را علیه این سیاست‌ها به نمایش گذاشتند. تظاهرکنندگان بعد از ارائه سخنرانی پیرامون مبارزه علیه راسیسم خیابان‌های اصلی شهر آمستردام را به میدان به نمایش گذاشتن مبارزه خود علیه این جریانات راست افراطی مبدل ساختند و راهپیمایی عظیم و باشکوه خود را تا جلو ساختمان کنسولگری آمریکا در  Museumplein ادامه دادند. این مارش خیابانی با سخنرانی در باب ضرورت سازماندهی و مبارزه وسیع اجتماعی علیه عروج راسیسم و فاشیسم و اجرای موزیک اعتراضی به پایان رسید.

 

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – هلند

20 ژانویه 2017

 

تصاویر بیشتر روی صفحه فیس بوک

https://www.facebook.com/hamed.saeidi1