گوناگون

راه پیمائی از برلین تا حلب! موفقیت این راه پیمائی به کدام فاکتورها بستگی دارد؟

2-format1012

Foto DPA

در درجه اول تشکر از سازماندهندگان و تمامی انسانهای خوبی که در این شرایط در این آکسیون بسیار جدی و پر از مشکلات سر راه به امید ساختن جهانی دیگر و انسانی تر شرکت کرده اند. در جهانی که باسرعت باورنکردنی به میل و اراده طبقه حاکم بر جهان می چرخد، جنگهای بی پایان از یک سو به رشد شکاف بین فقیر و غنی می انجامد و از سوی دیگر به رشد تروریسم دولتی و غیر دولتی و رشد قارچ وار راسیسم و فاشیسم در اقصا نقاط جهان دامن می زند… حرکت انسانی و غرور انگیز شما نشان میدهد خوشبختانه انسانیت هنوز نمرده است!… از این بعد هرچقدر با این حرکت همبستگی داشته باشیم کم است…
نگرانی من این است که این حرکت بخاطر عدم تناسب قوا و امکانات غیرقابل تصور نخبه گان حاکم بر جهان و رسانه های گوش بفرمان و نفوذی های آنها و تولیدات فکری به اصطلاح دانشمندانی که مغز خود را برای مدت معینی به این سرمایه داران کرایه داده اند… با شکست روبرو شود یا اینکه درست به ضد خودش تبدیل شود!…

در 23 سال گذشته در هزاران آکسیون در سطح هلند یا اروپا و آمریکا شرکت کرده ام یا در سازماندهی برخی از آنها نقش داشتم… همواره داوطلبانه و بطور متوسط روزانه بیش از 16 ساعت کار کرده ام، به همین دلیل سعی می کنم از طریق ارائه نظرات و تجربیات خودم در حد بسیار کوچک دین خودم را نسبت به این حرکت ادا کنم…
بطور مختصر به دو تجربه اشاره می کنم. به زبان ترکی مثلی هست که می گوید برای انسان فهمیده و عارف یک اشاره هم کافی است! یا بفارسی می گویند: در خانه اگر کس است، یک حرف بس است!

تجربه اول:
زمانیکه جنبش اشغال شهرها در جهان شروع شد، ما هم جزء فعالانی بودیم که در جنبش اشغال شهر دنهاخ (لاهه) شرکت داشتیم. معروفترین شعار جهانی جنبش اشغال، قیام 99%ها علیه 1%ها بود! عده ای در سازماندهی این تظاهرات نفوذ کردند که می گفتند ما علیه هیچکس نیستیم. ما تنها عشق به بشریت را منتشر می کنیم، اهل مخالفت و جنگ با کسی نیستیم… اصلا کی گفته که ما 99% هستیم؟ ما خود صد در صد هستیم!…
پرواضح است که این نفوذیها با این گونه شعارهای بظاهر منتشر کننده عشق و محبت بیکران، مبارزه علیه کسانیکه جهان را برای 99%ها تبدیل به جهنم کرده اند غیر ممکن می کردند!… سرانجام بدلایل بسیار زیادی ازجمله این گونه مشکلات آن جنبش های مترقی کم کم ذوب شد و در منجلاب بی تفاوتی و بی عملی غرق شد!…

در اطلاعیه اول این آکسیون نوشته اند » سازمان‌دهندگان راهپیمایی خود را «آدم‌هایی معمولی» معرفی کرده‌اند که به هیچ سازمان یا حزب سیاسی تعلق ندارند.» (1)
این حرکت آنهم در این شرایطی که در اروپا راسیسم و نئوفاشیسم مثل قارچ رشد می کند، یکی از بهترین حرکتهای سیاسی است، چرا باید غیر سیاسی بودن یا عدم وابستگی سیاسی شرکت کنندگان این حرکت را بعنوان یک نکته مهم و قابل افتخار برجسته کرد؟ آیا این گونه شعارها یادآور تکرار همان تجاربی نیستند که در بالا اشاره کردم؟… می توان دست دوستی بسوی تمامی افراد و سازمانهای سیاسی که از این حرکت دفاع می کنند دراز کرد و توان سازماندهی را بالا برد… آیا در این حرکت کسانی نیستند که آگاهانه یا ناآگاهانه سعی می کنند ریشه های مشکلات پناهندگی و مهاجرت و جنگها و فقر و … پوشیده بماند و بنام انتشار عشق بی در و پیکر به قاتل و مقتول این حرکت را بضد خودش تبدیل کنند؟ پرواضح است که سازمانهای امنیت و تئوریسین ها و مسئولین دولتهای اروپایی بخواب نرفته اند تا ناظر بی اراده و مفلوک چنین حرکتهایی باشند… این گونه حرکتهای بزرگ و طولانی مدت تضادهای زیادی را در درون خود پرورش میدهند. افرادیکه از تجربه و سازماندهی لازم و امکانات دولتی برخوردارند براحتی می توانند با تقویت تضادهای درون گروهی در این گونه حرکتها انشعاب بوجود بیاورند یا اینکه بطور کامل از هم بپاشند…

به همین دلیل سازماندهندگان چنین حرکتی باید بینهایت هوشیار و آگاه از مشکلات راه باشند!
هیچ حرکتی خود بخود و بدون هماهنگی نمی تواند موفق شود، چنین حرکاتی نیازمند اهداف روشن و سازماندهندگان هشیار و مسئول است که بطور دائم و خلاق خود را با مسائل و مشکلات واقعی تنظیم کنند و در مقابل منقدین مسئولیت پذیر و جوابگو باشند. با دامن زدن به شکوفایی ابتکارات فردی و جمعی از هر پیشنهاد و تلاشی که ابتکار عمل توده ها را در گروه های کوچک و بزرگ تقویت می کند تا اندیشه های نوین راه خود را باز کند، با آغوش باز استقبال کرد… آگاهی از این امر که شرکت کنندگان در این حرکت بمدت چند ماه زندگی بشدت فشرده ای در کنار هم خواهند کرد. این امر علاوه بر مزایا، مضرات و مشکلات بسیار بغرنج و غیرمنتظره را به همراه خواهد داشت… زیرا داستان چنین جمعی داستان هر کسی از ظن خود شد یار من هست…

انشتین می گوید: اگر برای حل مسئله ای بمن یک ساعت وقت بدهند، 55 دقیقه آنرا صرف پیدا کردن طرح درست سئوال می کنم. زمانیکه طرح درست سئوال را یافتم در 5 دقیقه باقیمانده می توانم آنرا حل کنم! مارکس می گوید طرح درست سئوال نصف راه حل است!…
بنابراین سئوال تمرکز بهتر است یا عدم تمرکز سئوال کاملا ابلهانه و نادرستی است! هیچ نوع شکل سازماندهی مقدسی نیست که در همه شرایط بهترین و مناسب ترین شکل سازماندهی برای تمام مشکلات جهان باشد!… با توجه به شرایط و امکانات مشخص باید به سازماندهی حل مشکلات مشخص پرداخت…
تمرکز بیش از اندازه توده ها را پاسیو و سرانجام حرکت را نابود می کند… عدم تمرکز بیش از اندازه در عمل وحدت توده ها و اهداف حرکت را نابود می کند و اینهمه انرژی و سرمایه انسانی را برباد خواهد داد… بیاد داشته باشیم که اینگونه حرکات در تاریخ هر روز تکرار نمی شود! اصولا یکبار اتفاق می افتد و امکان تمرین و چرکنویس و پاکنویس نیست…!

تجربه دوم:
یکی از تجارب موفق ما در راه انداختن آکسیونهای کاروان پناهندگی در هلند و آلمان و بلژیک این بود که به مدت ده روزه ما با اتوبوس به شهرهای مختلف می رفتیم. گروههای فعال سیاسی در هر شهری به استقبال ما می آمدند و با سازماندهی شبهای اطلاعاتی در انتقال اهداف کاروان پناهندگی به جامعه نقش بسیار موثری را بازی می کردند… اینگونه جلسات اساسا در سه بخش سازماندهی میشد. یک: پناهجویان به انتقال تجربه خود می پرداختند. دو: شعرا و نویسندگان و وکلای محلی با تجربه و زبان حقوقی و ادبی به دفاع از پناهجویان و نقد سیاسیتهای دولت بر می خواستند. سه: در حضور خبرنگاران و توده های محلی به بحث و مناظره بین ما (سازماندهندگان کاروان) با سیاستمداران دامن می زدند…
تلاش می کنم بطور خلاصه بخشی از این تجارب را منتقل کنم به این امید که قدم کوچکی در هموار کردن راه این انسانهای شریف باشد که می خواهند بیش از 4000 کیلومتر در راه آرمانهای انسانی راه پیمایی کنند…

19180078-html

Foto DPA شرکت فعالانه در سازماندهی راه پیمائی برلین به حلب: هواداران شبه نظامیان و گروه های اسلامی سلفی و  وهابی در راه پیمائی برلین به حلب : مجله هفته

 

در این یادداشت از این فرض حرکت می کنم که مشکلات داخلی یا وجود ندارند یا براحتی حل خواهند شد…

موفقیت این راه پیمائی از جمله به فاکتورهای زیر بستگی دارد:

1 ارتباط و همکاری با تمامی سازمانها و افراد مترقی و مدافع صلح و پناهجویان و تمامی کسانیکه در رویای جهانی دیگر و انسانی تر هستند، در کشورها و شهر هایی که در مسیر راه پیمائی هستند. یکی از مهمترین دستاوردهای این حرکت این استکه بیشترین تعداد ممکن افراد را در این پروسه دخالت گر و فعال کند و از انرژی و توانایی های آنها در جهت رسیدن به اهداف حرکت استفاده بهینه بکند.

2 سازماندهی شبها و عصرهای اطلاعاتی برای دامن زدن به بحث با سیاستمداران محلی در حضور توده ها در این شهرها و دهات… بدون کمک و دخالت احزاب سیاسی و سازمانهای مترقی محلی و شرکت توده ها از پائین برگزاری شبهای اطلاعاتی موفق بینهایت ضعیف است… برگزاری چنین گردهمائی هایی جهت تامل و تفکر در مورد ریشه مشکلاتی که هر روز تعداد بیشتری از انسانها را از ریشه کنده و آواره و بی خانمان می کند، بسیار مفید است… چنین لحظاتی برای خیلی ها الهام بخش حرکت بسوی جهانی انسانی تر از راه های عملی تر هست. در حالیکه تمام تلاش رسانه هایی که در اختیار حاکمان جهان هستند، منحرف و گمراه کردن قربانیان و معترضین از حرکت بسوی حل ریشه ای مسائل هستند!…

3 انتشار آن لاین و همزمان برنامه های شبها یا روزها و عصرهای اطلاعاتی از طریق اینترنت…

4 جمع آوری داستانها و نکات مثبتی که در طول راه اتفاق می افتد یا از دیگران یاد می گیرند و انتشار آنها در وسیع ترین شکل ممکن بصورت مقاله و کتاب و …

5 افشاگری و ارتقاء آگاهی توده ها در باره رونق غیرقابل تصور تجارت مرگ یعنی داد و ستد سلاح در جهان و رابطه آن با جنگ های دائمی و نظم نوین جهانی… که منشاء دائمی مشکلات پناهندگی و مهاجرت و قاچاق انسان و بردگی جنسی و جسمی قربانیان جنگ است…

6 از هر کشوری که رد می شوند از نمایندگان پارلمان از احزاب مترقی بخواهند که در پارلمان در باره اهداف این راه پیمائی و امکان گسترش صلح و متوقف کردن فوری جنگ، با دولتهای خودشان بحث کنند تا این راه پیمائی و اهداف آن در بالاترین سطح ممکن در کشورهای مختلف شناخته شود… و به جزئی از گفتمان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود…

7 بیشترین تغییرات مثبت و منفی در افرادی حاصل خواهد شد که در این تظاهرات شرکت کرده اند. بهتر است از روز اول از همه شکرت کنندگان بخواهند در باره مسائلی که روی آنها تاثیر خوب و پایدار گذاشته تامل کنند یادداشت کنند و سرانجام هر کسی تغییرات خودش را یادداشت یا مقاله ای منتشر کند…

8 راه پیمائی برای صلح سیاسی ترین حرکت است! آنهم در این شرایط بحران اقتصادی و سیاسی و نظم نوین حاکم بر جهان!
در چنین شرایطی ما نمی توانیم به غیرسیاسی بودن خود افتخار کنیم! درست برعکس ما باید از تک تک توده ها بخواهیم در سیاست های جاری در هر کشور و منطقه ای که هستند، دخالت کنند تا نگذارند سرنوشت بشریت با تعداد انگشت شماری از سیاستمدارانی تعیین شود که در عمل کارمندان شرکتهای چندملیتی و میلیاردرهای پشت پرده هستند! قدرتمندان واقعی که کسی آنها را نمی شناسد و در تاریکی عمل می کنند ولی تمامی ساکنان کره زمین قدرتشان را به موثر ترین نحو احساس می کنند و در عمل کسی نمی تواند آنها را به مسئولیت پذیری وادارد، یا مجازات کند!…

9 یکی از مهمترین فاکتورهای پیروزی به این امر بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم ریشه های واقعی جنگ و پناهندگی و مهاجرت توده ها را افشا کنیم و از فرهنگ و ایدئولوژی طبقه حاکم مشروعیت زدایی کنیم… بقول برتولت برشت توانایی و خلاقیت ما در ساختن سلاحی از حقیقت برای تغییر وضعیت غیرانسانی موجود!…

10 تقاضای کمک از تمامی هنرمندان کشورهای مختلف برای ساختن مجسمه ها، نقاشی ها، … و یادمانهایی بنام قربانیانی که به امید یافتن گوشه ای امن و ساختن جهانی انسانی تر در این راه جان خود را از دست داده اند! آشکار کردن اعتراض به وجود دیوارها و مرزهایی که هر روز در تمام کشورهای اروپایی بلندتر و طولانی تر ساخته می شود. مرزهایی که تنها در خدمت جهالت و جنایت بیشتر هستند.

یک سال پیش مادر و دختری در مرز بین ترکیه و بلغارستان در سرما یخ زدند و به مجسمه طبیعی تبدیل شدند که فورا محو شدند!… چقدر مهم است که هنرمندان تلاش کنند مجسمه های یادمانی به این گونه مناسبتها برپا کنند… نسلهای آینده باید بدانند که ریشه این جنگها، مهاجرتها، پناهندگی ها… چه بوده و با چه بهایی این مسیر را برای یافتن جهانی دیگر طی کرده اند… (2)

نکات فوق مسائلی هستند که به محض خواندن این اطلاعیه بفکرم رسید… پرواضح است که با شرکت فعالتر و خلاق تر بقیه کمبودهای این پیشنهادات برطرف می شود و کمک بزرگی به موفقیت این رهپیمائی می کند.

با آرزوی بیشترین موفقیت ها برای تمامی انسانهایی که در رویای جهانی دیگر و انسانی تر هستند.

با احترام
احمد پوری (هلند) 24 – 12 – 2016

*******************************
(1) از برلین تا حلب راهپیمایی علیه جنگ سوریه
https://www.radiozamaneh.com/315176

(2) چگونه پناهجویان در پای دیوارهای دمکراسی به مجسمه یخ تبدیل می شوند! https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/12701