بین المللی, سرتیتر

تعهد مورالس به مبارزه برای جهان بدون متجاوز

رییس‌جمهور بولیوی روز یک‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل گفت که کشور او صدای مردم خواهد بود و برای کره زمین عاری از «متجاوز» یا مردم «مورد تجاوز قرارگرفته» مبارزه خواهد کرد. او هم‌چنین در توئیتر پیام امید بولیواری را منتشر کرد و نوشت که «جهان باید برای تضمین حقوق مردم به توسعه، و به مارزه با سرمایه‌داری که می‌خواهد همه چیز را کالایی کند، مشترکاً کار کند.» دنیس راسیکت کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر روز چهارشنبه به تلاش‌های دولت بولیوی برای رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه اذعان نمود و ادعاهای مکرر ایالات متحده را علیه کشور سوسیالیستی رد کرد. راسیکت گفت بولیوی از معدود کشورهایی است که همه ابزارهای بین‌المللی نظام جهانی حقوق بشر و پروتکل‌های داوطلبانه آن‌را تصویب کرده است.
 evo_morales_yello

 
منبع: تله‌سور
تارنگاشت عدالت
اوو مورالس رییس‌جمهور بولیوی نخستین سخنرانی خود را پس از آن‌که کشور عضو غیردايم شورای امنیت سازمان ملل شد، ایراد کرد.

رییس‌جمهور بولیوی روز یک‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل گفت که کشور او صدای مردم خواهد بود و برای کره زمین عاری از «متجاوز» یا مردم «مورد تجاوز قرارگرفته» مبارزه خواهد کرد.
بولیوی برای سومین بار عضو غیردايم شورای امنیت سازمان ملل شد، بولیوی در گذشته از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵ و از ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ عضو شورای امنیت سازمان ملل بود.
او هم‌چنین در توئیتر پیام امید بولیواری را منتشر کرد و نوشت که «جهان باید برای تضمین حقوق مردم به توسعه، و به مارزه با سرمایه‌داری که می‌خواهد همه چیز را کالایی کند، مشترکاً کار کند.»

بولیوی در کنار اتیوپی، ایتالیا، قزاقستان و سوئد برای دو سال عضو  غیردايم شورای امنیت شد.

*****
سازمان ملل عملکرد بولیوی و اوو مورالس را در عرصه حقوق بشر ستود
تله‌سور
۷ دسامبر ۲۰۱۶
سازمان ملل دولت اوو مورالس را به خاطر گشودن تحقیقات درباره جرايم مرتکب شده در سال‌های دیکتاتوری ستود.

دنیس راسیکت کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر روز چهارشنبه به تلاش‌های دولت بولیوی برای رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه اذعان نمود و ادعاهای مکرر ایالات متحده را علیه کشور سوسیالیستی رد کرد.

راسیکت گفت بولیوی از معدود کشورهایی است که همه ابزارهای بین‌المللی نظام جهانی حقوق بشر و پروتکل‌های داوطلبانه آن‌را تصویب کرده است.

به گفته کمیسر عالی، پیش از شروع ریاست‌جمهوری اوو مورالس در سال ۲۰۰۶، کشور عملکرد بدی در عرصه حقوق بشر داشت.

وی هم‌چنین نتیجه کار گروه متشکل از وزیر دادگستری، دفتر دادستان کل  و وزیر امور خارجه را برای ایجاد یک نظام کثیرالملله جهت نظارت آمار و توصیه‌ درباره حقوق بشر ستود.

وی گفت: «این تعهد بزرگ دولت را به حفاظت و ارتقای حقوق بشر، و جایگاه بین‌المللی دولت را در این عرصه نشان می‌دهد.»

دیوید چاکهوانکا وزير امور خارجه گفت که همه مردم به نظام کثیرالملله نظارت، و آمار و توصیه دسترسی دارند.

وی افزود ما به طور منظم توصیه دریافت کرده ایم و همه این موضوعات باید شفاف و برای جمعیت قابل دسترس باشند. شهروندان اغلب نمی‌دانند چگونه از حقوق خود دفاع کنند و این یک ابزار مناسب است.