دریافتی

ابراهیم زال زاده و نشر ابتکار

محمد امین محمدپور

 

ابراهیم زال زاده در فروردین سال 1327 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم به سربازی رفت و به عنوان سپاهی در دادگستری بجنورد گذراند و پس از آن در تهران در دادگستری استخدام و در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شد که تحصیلات خود را ادامه نداد و در دادگستری مشغول به کار شد. همزمان در روزنامه آیندگان و کیهان به روزنامه نگاری پرداخت و گوینده برنامه جوان در رادیو بود که این کار تا انقلاب ادامه داشت. او در روزنامه کار خبری می کرد و با صفحات داخلی نیز همکاری داشت و در مورد مسائل روز گزارش می نوشت و همچنین از کسانی بود که به عنوان گزارشگر در مرداد 1357 به آبادان سفر کرد.

زال زاده مدیر نشر ابتکار و بامداد و ناشر کتاب های احمد شاملو بود. بسیاری از آثار احمد شاملو را بعد از انقلاب 57 در ایران منتشر کرد. نشریه معیار به مدیر مسئولی او از اوایل سال 1375 مجوز انتشار یافت و پس از چند شماره توقیف شد. کتابی در دست چاپ به نام » واقعیت رکس آبادان » که مطالب منتشر شده و منتشر نشده ای در این مورد بود، دو ماه قبل از مرگش پس از حمله به منزل او برده شد و هیچ نسخه ای از آن باقی نماند. وی در اسفند 1375 ربوده شد و در فروردین 1376 پیکر بی جانش در حالی که با کارد آجین شده بود در بیابان های یافت آباد پیدا شد. از ابراهیم زال زاده به عنوان یکی از قربانیان قتل های سیاسی روشنفکران و نویسندگان یاد می شود.