پرش به محتوا

ماه: ژانویه 2017

کادتها و دمکراتها

کادتها و دمکراتها در سرمقالۀ رچ نوشته شده «ما عادت کرده­ایم اینطور بیاندیشیم که مارکسیستها معترفند کادتها حزبی دمکرات هستند، اگر چه برچسب توهین آمیز «بورژوا» را به آن اضافه […]