مراسم و یادبودها

 اطلاعیه قدردانی دررابطه با اندوه از دست دادن شهرام یوسفی

 

قبلا خبر ناگوار از دست دادن عزیزمان شهرام یوسفی  که در روز جمعه 25 نوامبردرکانادا چشم از جهان فروبست را به اطلاع عموم رساندیم . مراسم آخرین وداع و خاکسپاری شهرام در روز شنبه 3 دسامبر با حضور دهها نفر ازبستگان و رفقا و دوستانش درشهر لندن کانادا برگزار شد. طی این مدت  تعداد زیادی از دور و نزدیک با ما اظهارهمدردی کردند . بدینوسیله از تمامی کسانی که در داخل و خارج از کشوربا ما ارتباط گرفتند و به اشکال مختلف شریک غم ما شدند وما را درتحمل این ضایعه سنگین همراه بودند کمال تشکر و قدرانی می کنیم. همسر ، فرزند و بستگان شهرام یوسفی 18 دسامبر