گوناگون, سرتیتر

نقش مایه های ملی امنیتی – بررسی سینمای ایران در سیانور

sianour

منوچهر محمدی، تهیه کننده ی «امکان مینا»، در گفتگو با مهرنامه (شمارهی 49): «ما قسط هایمان را از فارابی گرفتیم و به آنها گزارش میدادیم، ناظر فارابی هم سر صحنه میآمد. در بخشهایی هم از کارشناسان وزارت اطلاعات استفاده کردیم، چون با بعضی چیزها آشنا نیستیم. همانطور که برای یک فیلم پزشکی باید از پزشکان استفاده کنیم، از دوستان وزارت اطلاعات هم ….

داونلود پی دی افداونلود پی دی اف