پرش به محتوا

در بعضی از کشورها انسان بهتر است گاو بدنیا بیاید تا زن!ـ احمد پوری

zanan_daesh

در قرن بیست و یکم هنوز در بعضی از کشورها گاو را می پرستند ولی به زنان بطور دسته جمعی در ملاء عام تجاوز می کنند!

در بعضی از کشورهای متمدن زنان را در چنان در فقر و فلاکت قرار می دهند که برای تداوم حیات چاره ای جز تن دادن به برده گی جنسی و جسمی ندارد! زمانیکه سربازان کشورهای متمدن برای تزریق اجباری دمکراسی جنگ با کشورهای دیگر را شروع می کنند، تجاوز به زنان وAhmad_Pouri_Kکودکان این کشورها یک استراتژی جنگی شناخته و بسیار مهم است!…

«… بنا به گزارش سازمان ملل نزدیک به ۵۰ درصد تجاوزهای جنسی علیه دختران زیر ۱۶ سال رخ می‌دهد. نزدیک به ۸۰ درصد قاچاق انسان در جهان به منظور بهره‌کشی جنسی از زنان انجام می‌شود. » (1)

واقعیات شرم آور حاکم بر جهان در قرن بیست و یکم نشان می دهد که هنوز بشریت با توسل به تئوریها و باورهای خردستیز و منافع شخصی چقدر از انسانیت دور و از خود و همنوعش بیگانه مانده است! نخبه گان یک درصدی حاکم بر جهان به خاطر استثمار 99%ها از رشد غیرقابل تصور علم و تکنولوژی نه در جهت رشد آگاهی اجتماعی بلکه در جهت تحمیق و کنترل توده ها استفاده می کنند! هزینه کمتر حاکمیت و استثمار توده ها با میزان ناآگاهی و باورهای خردستیز توده ها نسبت مستقیم دارد.

در بعضی از کشورهای اسلامی بخاطر جرمی که بردار مرتکب شده، قاضی شرع حکم تجاوز گروهی به خواهرش را در ملا عام می دهد! «دادگاه پاکستان در دهستان «میروالا» به یک دختر ‹١٨ ساله» حکم تجاوز گروهی در منظر عمومی و جلو دیدگان خانواده اش را برای یک دختر صادر کرد. تجاوز گروهی به این دختر جلو چشم پدر و مادر و خانواده این دختر و جلو چشم هزاران نفر از مردم صورت گرفته است . ‹چهار نفر» از عشیره ‹غوجار» دختر ١٨ ساله را روی میزی پهن خوابانده و به او بصورت گروهی تجاوز کردند.» (2)

«براساس گزارش خبرگزاری جمهور در افغانستان، ۸ نفر از اعضای این خانواده از جمله پدر، برادر، عمو و پسر عموی او متهم هستند که ابتدا به این دختر تجاوز گروهی کرده و سپس او را کشته‌اند.

گفته می‌شود این دختر پس از اینکه در یک محکمه صحرایی که به ریاست مولوی اختر، عموی او راه‌اندازی شده بود به اتهام فرار از منزل محکوم شده است.

برخی مقامات محلی در ولایت بادغیس می گویند، حکم تجاوز گروهی و سپس مجازات مرگ از سوی عموی این دختر صادر شده است.

زرغونه شیرزاد، رئیس امور زنان ولایت بادغیس نیز با تائید این خبر گفته که پدر و هفت نفر دیگر از اعضای خانواده این دختر به او تجاوز گروهی کرده‌اند و سپس، او را کشته، بدن او را تکه‌تکه کرده و در داخل یک کیسه پلاستیک در خانه عموی او دفن کرده‌اند.» (3)

آیا چنین جنایاتی را با واژه هایی مانند حیوان پست و مرتجع می توان توضیح داد؟ باید در یافتن واژه هایی جدید و مناسب برای این درجه از پستی و بربریت انسانها انقلابی در تولید واژه و مفهوم سازی بوجود آورد!

عموی این قربانی معصوم همان روحانی ارشد صادر کننده حکم الهی است! سپس پدر و برادر و عمو… تجاوزگر و مجری احکام شرع مقدس و الهی هستند! بعد از تجاوز هم او را تکه تکه کرده اند! تنها دین مقدس می تواند مغز و عقل را از کار انداخته و یک انسان را به این درجه از پستی و بربریت و تحمیق وادار کند! در این میدان هیچ ایدئولوژی جنایتکارانه ای یارای برابری با ادیان مقدس را ندارد! همانطوریکه در تمام تاریخ ادیان نشان داده اند که چگونه جنایات بیکران را بنام وظیفه الهی به امری مقدس تبدیل می کنند بدون اینکه کوچکترین عذاب وجدان و شرمی از اعمال خود داشته باشند!

هنوز هم در برخی از شهرها و روستای جنوب ایران اگر مرد جرمی را مرتکب شود، در صورتیکه توان پرداخت غرامت نداشته باشد باید یک یا چند زن و دختر را از خانواده و فامیل مرد به مدت چند سال در اختیار مردان خانواده شاکی قرار دهند! همه اینها در قرن بیست و یکم اتفاق می افتد!

بعضی وقتها بزور و بعضی وقتها به خاطر شدت فقر و حاکمیت ادیان و فرهنگ و خرافات ارتجاعی به اصطلاح با رضایت زن و خانواده اش تن به این بردگی جنسی و فحشاء شرعی و قانونی می دهند!

امام خمینی، تحریرالوسیلة، باب النکاح، مسئله 12 :

«کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست ، و اگر کرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یکى کرده باشد و یا مجراى حیض و غائط او را یکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب مى شود یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام ، و بر او واجب است مادامى که آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهرى دیگرى انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالى از قوت نیست ، و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دیه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدى نمى شود و دیه بگردنش نمى آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامى که آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند که بنا بر اقوى واجب نیست .در بعضی از کشورهای اسلامی قاضی شرع بخاطر جرمی که بردار مرتکب شده حکم می دهد به خواهرش در حضور همه اعضای خانواده و ساکنان روستا بیش از ده نفر در میدان عمومی به خواهرش تجاوز کنند! هنوز هم در برخی از شهرها و روستای جنوب ایران اگر مرد جرمی را مرتکب شود در صورتیکه توان پرداخت غرامت نداشته باشد باید یک یا چند زن و دختر را از خانواده و فامیل مرد به مدت چند سال در اختیار مردان خانواده شاکی قرار دهند! همه اینها در قرن بیست و یکم اتفاق می افتد! » (4)

آیا چنین آیت الله های مقدسی با چنین احکامی جنایت علیه بشریت را مرتکب نمی شوند؟ موءمنین و مقلدین این آیت الله ها به تجاوز و جنایت علیه زنان و بچه ها ترغیب نمی شوند؟ این گونه جنایات و ازدواج بچه 9 ساله با پیرمردی که بزرگتر از پدر بزرگ اوست توسط دین تطهیر و ترویج می شود!

کمیته امداد صیغه شو تا کمک بگیری

» رفتم برای ثبت نام آقای… گفت پُر شده است ولی اسم و شماره تلفنت را بنویس… گفت اگر با من باشی کارهایت را راه می‌اندازم و سفارشت را به بقیه همکارها می‌کنم. …

یک خانم ۳۰ ساله می گوید: «رفتم پیش رئیس که شکایت کنم. وقتی ماجرا را تعریف کردم با اخم نگاهم کرد و انگار طلبکار باشد با داد پرسید که دقیقا چی بهت گفت؟ من هم راستش را گفتم. گفتم که به من پیشنهاد داده بیا صیغه من بشو تا کمکت کنم. باز داد کشید: حالا مگه چی شد؟ یکی آدم حسابت کرده مگه بده؟»

او سپس ادامه می‌دهد: «طرف او را گرفت. تبلیغ می‌کرد که مستحب است که صیغه بشوی. گفتم نمی‌خواهم مگر زور است. آخرش گفت تو الان که مجردی در حال گناهی. برای بقیه هم خوب نیست. اگر جوانی به خاطر تو به گناه بیفتد، گناهش به گردن تو نوشته می‌شود.» (5)

بزبان دیگر در این دین و فرهنگ اسلامی زن تنها برای اطفاء شهوت مرد آفریده شده است! هر زنی باید هر لحظه حاضر به برآورد کردن نیازهای جنسی هر مردی بشود تا «جوانی به خاطر مجرد ماندن او به گناه نیفتد!»… این است روح آموزش دینی و احترام به زنان در جمهوری اسلامی و دینی مقدسی که زنان را به مزرعه مردان تبدیل می کند تا مردان به گناه نیفتند و همه جا مزرعه بی اختیار و مفعول را شخم کنند!…

» زنی که طلاق گرفته است… متاسفانه به عنوان یک کالای دست‌خورده به این زنان نگاه می‌شود که ارزشی ندارند… شرع و قانون این اجازه را به مرد می‌دهد. تا وقتی این قانون هست نمی‌شود به مرد گفت از این قانون استفاده نکن.»

یک مدیر میانی کمیته امداد معتقد است که پیشنهاد ازدواج موقت از طرف کارمندان این مجموعه به زنان تحت پوشش، نوعی لطف و انسان دوستی است. او می‌گوید: «زن آدم است. هر آدمی نیازهایی دارد. راه درستش این است که ازدواج کند ولی کسی سراغ این زن‌ها نمی‌رود برای ازدواج. صیغه که بشوند سایه مردی بالای سرشان است و به گناه نمی‌افتند. اگر صیغه نباشد اینها ممکن است وارد زندگی دیگران بشوند و زندگی‌های سالم از هم بپاشد. جوان مجرد اگر برود سمت این زنها دیگر ازدواج نمی‌کند. صیغه برای مرد متاهل است که عقلش می‌رسد دارد چکار می‌کند.» » (6)

با زن طلاق گرفته درست به مثابه کالای دست دوم و بی ارزش و آشغال رفتار می کنند! اگر کسی از این کالای دست دوم استفاده کرد در حق او لطف کرده است! … ثواب هم کرده است زیرا زیرا هم نیاز زن را برطرف کرده هم نیاز مرد را! بزبان دیگر زنان همواره آماده همبستر شدن با هر مردی هستند و نیاز جنسی شان با هر مردی برطرف می شود! زنان مثل مردان نیستند و حق انتخاب ندارند!…

«پومسیل ملامبو انگوکا مدیر اجرایی امور زنان در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در وب‌سایت سازمان ملل منتشر شده، می‌نویسد: «خشونت علیه زنان هم علت و هم معلول نابرابری و تبعیض جنسیتی است.» …

برآوردهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ مشخص کرده است که بیش از نیمی از زنان به قتل رسیده در سراسر جهان توسط همسر یا دوست‌پسر خود و یا یکی از بستگان‌شان کشته شده‌اند.» (7)

» بنا بر گزارش کمیسیون جهانی زنان… تجاوزات جنسى به زنان نه تنها از سوی سربازان متخاصم، بلکه از طرف نیروهای نظامی خودى، همسايگان و خویشان یا اهالی محل نیز صورت مى‌گيرد.

سال‌هاست که خشونت جنسى و تجاوز به زنان و دختران در درگیری‌های نظامی میان کشورها در سراسر جهان، به‌طور هدفمند و به عنوان يك «حربه‌ی جنگى موثر» مورد استفاده قرار مى‌گيرد. پیامدهای فاجعه‌بار این اعمال خشونت‌ها برای قربانیان، اما با خاتمه‌ی جنگ پایان نمی‌گیرد: ناهنجاری‌های روحى و روانى زنانى كه مورد تجاوز قرارگرفته‌اند، كودكانى كه در نتیجه‌ی اين تجاوزات به دنيا آمده‌اند، مادرانى كه ناخواسته مادر شده‌اند و در چهره‌ی فرزند خود، دشمن را می‌بينند، اغلب پس از پایان جنگ بروز می‌کنند یا ادامه می‌یابند.

به نظر نوردمایر… : «تجاوز به زنان در این کشورها، به عنوان سلاح جنگی شماره‌ی یک به کار گرفته می‌‌شود.» او هم‌چنین از کشور افغانستان، نیجریه (به ویژه در رابطه با عملیات تروریستی بوکو حرام در این کشور) و منطقه‌ی بالکان نام برد. فرزندان زنان مورد تجاوز قرار گرفته در این منطقه، اکنون به سن ۲۰ سالگی رسیده‌اند.

بنا بر گزارش کمیسیون زنان سازمان ملل … «، این تجاوزات جنسى نه تنها از سوی سربازان متخاصم، بلکه از طرف نیروهای نظامی خودى، همسايگان و خویشان قربانی یا اهالی محل نیز انجام مى‌گيرد. بسيارى از زنان، از سر ترس و شرم اين مسئله را با کسی در ميان نمى‌گذارند و در انزوا با کابوس هولناک اعمال خشونت‌های جنسی تا پایان عمر زندگی مى‌كنند.

کارین نوردمایر در باره‌ی پیامدهای حقوقی این توافق‌نامه می‌گوید: «این بیانیه مانند سایر بیانیه‌های سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد. این تنها یک مصوبه برای پیش‌گیری، تغییر و بهینه کردن شرایطی است که همه از آن اطلاع دارند و در واقع موارد متعدد تجاوز جنسی به زنان و راه‌کار مقابله با آن ها را تعریف می‌کند.» » (8)

«زنان و کودکان مظلوم‌ترین قربانیان جنگ‌ها و درگیری‌های خونین در جهان هستند. برای نمونه، خشونت‌های جنسی علیه زنان در جنگ دهه‌ی ۱۹۹۰ در یوگسلاوی سابق، چنان وحشیانه‌ و گسترده بود که اعتراض نیروهای آزادی‌خواه جهان را برانگیخت. بر اساس برآورد پارلمان اروپا، در این جنگ که بیش از ۴ سال به طول انجامید، بیش از ۶۰ هزار تجاوز صورت گرفته است.

ما زنان با جنگ از اساس در تمام زمینه‌ها مخالف هستیم. جنگ‌های بی پایان و خشونت مداوم علیه زنان دو پدیده‌ی جدا از هم نیستند. این دو زاده‌ی ساختار جامعه‌ی مردسالارانه اند. نظامی‌گرایی همواره یکی از اساسی‌ترین منابع ایجاد خشونت علیه زنان بوده است. در حقیقت نظامی‌گرایی یکی از ستون‌های جامعه‌ی مردسالار است». ( سرور صاحبی ) (9)

» تجارت جنسی در جهان پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه مقام سوم را دارد که متاسفانه عاملان آن حتی به عنوان جنایتکار هم شناخته نمی شوند. بر اساس اعلام کنوانیسون مقابله با تجارت جنسی اروپا، سالانه بیش از600 هزار انسان در اروپا خرید و فروش می شوند. «

«واسیلا تامزالی»،رئیس بخش»حمایت از حقوق زنان» در»یونسکو»، اظهار داشته که»تجارت جنسی» به بازاری افسارگسیخته و گسترده تبدیل شده به طوریکه در آن فروش یک دختر 14 ساله امری معمولی قلمداد میشود. بر اساس آمار سازمان توسعه ملل، سالانه بیش از دو میلون زن و کودک درسراسر جهان در حلقه «تجارت کثیف» قرار می گیرند. (10)

علیرغم قوانین بین المللی محدود کننده، علت رونق غیرقابل تصور بازار فروش زنان این استکه نظام سرمایه داری بر محور قانون مقدس مالکیت خصوصی و کسب حداکثر سود ممکن می چرخد و در این راه هر ناکالایی را به کالای قابل فروش و سودآور تبدیل می کند! خدای واقعی این نظام پول است و ارزش هر چیزی را با کمیت پولی که برایش می پردازند تعیین می کنند! حتی شخصیت و احساس و عواطف و تمامی کیفیتهای انسانی را به کمیتی قابل شمارش تبدیل می کنند و ارزش آنرا با پولی که داده اند می شمارند. پول تمامی کیفیت ها را به کمیت قابل شمارش تبدیل می کند!

داستان سوء استفاده و تجاوز به زنان پناهجو و مهاجر هم فاجعه غیرقابل تصور است، و به معنی واقعی کلمه یکی داستان است پر آب چشم…

نقش خرافات و ادیان در تداوم خشونت علیه زنان غیرقابل انکار است.

بدون مبارزه همه جانبه و علمی علیه تئوریهایی که خشونت علیه زنان را مشروع و مقدس می شمارند، آزادی زنان غیرممکن است! مدافعان ادیان مقدس بجای اینکه منقد را با شمشیر الهی جواب دهند، بنفع خودشان و بشریت است که با منطق علمی جواب دهند. باید فرهنگی در جهان حاکم کرد که امکان بحث سالم و نقد تیز هر تئوری و باوری بدون جنگ و خونریزی میسر شود. پیروزی در این امر اساسا به مسئولیت انسانهای متدین مربوط است زیرا ادیان الهی برای ازل و ابد ثابت و لایتغر نازل شده اند و غالب موءمنین هیچ انتقادی را بر نمی تابند!

تازمانیکه زنان زنجیر اسارت و بردگی خود را می پرستند امکان رهایی آنها از خشونت غیرممکن است.

در تمام طول تاریخ زنان توسط مجریان و مفسرین دین از رفتن به مدرسه و دانشگاه منع شده اند و خون انسانهای بیگناه بی شماری در این راه جاری شده است…

«در ایران آمار دقیقی از میزان خشونت خانگی موجود نیست. تنها پژوهش رسمی در این باره «پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی» است که در دولت محمد خاتمی انجام شد و حاصل آن ۳۲ جلد کتاب بود.

شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان دولت حسن روحانی در ابتدای انتصاب به این مقام اعلام کرد که نتایج تحقیق پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی «گم» شده و هیچ نسخه‌ای از آن در دسترس نیست.» (11)

اگر شخصیت و حرمت زنان برای نظام جمهوری اسلامی مهم بود هرگز این «حادثه» گم کردن آگاهانه اتفاق نمی افتاد!

«سازمان ملل می‌گوید بیش از ۷۰ درصد زنان جهان مورد خشونت قرار گرفته‌اند.»

» …بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسب روز جهانی منع خشونت علیه زنان در نوامبر ۲۰۱۳ اعلام کرد.

میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان تحقیر می‌شوند، کتک می‌خورند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا حتی کشته می‌شوند. آنها در خیابان‌ها، در مدرسه، در محل کار و خانه یا در اجتماع، خشونت می‌بینند. بیش از ۷۰ درصد زنان جهان در زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند. یک چهارم زنان باردار در جهان با خشونت روبرو می‌شوند.»(12)

بازار برده فروشی زنان توسط داعش

» جینان چنین می‌گوید: جنگجویان داعش لابه‌لای ما می‌چرخیدند، وحشیانه می‌خندیدند… یکی از مردان می‌گفت «من دنبال یک زن ایزدی چشم‌آبی با پوست روشن هستم و حاضرم برایش هر قیمتی بپردازم.» او در این بازارهای برده‌فروشی علاوه بر مردان عراقی و سوری، مردان اهل کشورهای غربی را هم دیده … او افزود زیبا‌ترین دختران را برای مشتری‌های پولدار اهل کشورهای حاشیه خلیج فارس کنار می‌گذاشتند. پس از فروش جینان او را در خانه‌ای حبس کردند و خریداران او هر روز به سر وقتش می‌رفتند.

یک هفت تیر در ازای یک مو قهوه‌ای

او یکی از صحنه‌های این بازار را اینطور تصویر می‌کند: «مسئول بازار وضعیت زنان را مثل حیوان بررسی می‌کرد و روی هر کدام قیمت می‌گذاشت. معامله‌گری در بازار خطاب به یکی از جنگجویان گفت هفت تیرت را با این مو قهوه‌ای عوض می‌کنم. اگر می‌خواهی پول نقد بدهی قیمتش ۱۵۰ دلار است. دینار عراقی هم قبول می‌کنم.»

هر دو مردی که صاحبان جینان بودند مطمئن بودند او عربی بلد نیست و با خیال راحت جلوی او صحبت می‌کردند. یک شب او مکالمه‌ای را شنید که نشان می‌داد تجارت برده‌های جنسی تا چه حد شبیه هر کار اقتصادی دیگری با نظم و مقررات پیش می‌رود.

یکی از دو نفر به نام ابوعمار می‌گفت: «هیچکس نمی‌تواند بیشتر از سه برده بخرد مگر اهل ترکیه، سوریه و کشورهای خلیج فارس باشد.» » (13)

خالدبن ولیدها و سایر فرماندهان اسلام در زمان پیغمبر اسلام و بعد از آن دست کمی از داعش و خلیفه الغدادی نداشتند! تقسیم زنان بعنوان غنایم جنگی یکی از مهمترین انگیزه های اعراب بدوی برای جنگ و راه انداختن جوی خون در شهرها و کشورهای دیگر بوده است… حتی خود حضرت محمد هم از این غنایم جنگی و زنان زیبای اسیر بی نصیب نمانده است! توضیح مفصل این مسائل مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد… ولی کسانیکه جامعه ای انسانی بدون برده داری می خواهند چاره ای جز این ندارند که در فضایی سالم به این بحث ها بپردازند!

» زمانیکه فرد در وضعیت حقارت آمیزی گذاشته شود، واقعیت این است که به فرد حقیری تبدیل می شود! » (14)

براساس آموزشهای تمام ادیان زنان باید در موقعیت حقیر نگهداشته شوند تا به حقارت خود ایمان بیاورند و عمل کنند!

در اسلام اول می گویند خدا گفته است که زنان باید نصف مردان ارث ببرند! زمانیکه در مورد علت عدم برابری زنان و مردان می پرسند، مومنین جواب می دهند: عقل زنان نصف عقل مردان است زیرا زنان نصف ارث مردان را دریافت می کنند! چه شعبده بازی جالبی…!

اول قانونی ارتجاعی، تبعیض آمیز و غیرمنطقی را بزور شمشیر تحمیل می کنند، سپس همان قانون و ادعایی را که اثبات نشده است، سند و مدرک بی عقلی و بی لیاقتی زن می شمارند!

مسیحیت و یهودیت هم در زن ستیزی و تحقیر زنان هیچ فرقی با اسلام ندارد!

» زن حیوانی است که نه استوار است نه ثابت قدم. بکله کینه توز است و زیانکار… و منبع همه مجادلات و نزاعها و بی عدالتیها وحق کشی ها.»

«مرد به شکل خدا آفریده شده نه زن، زن بدون مرد کامل نیست، مرد بدون زن کامل است!» (15)

» ای زنان! خود را در اختیار شوهرانتان بگذارید، همانطوریکه در اختیار خدا می گذارید…» (16)

«زن توانایی آمیزش با شیطان را دارد…» (17)

تا جائیکه من بیاد دارم خدا جنسیت شیطان را روشن نکرده و نگفته که شیطان مرد بوده یا زن ولی توماس آکیناس قدیس از این اصل حرکت می کند که حتما شیطان مرد بوده که می تواند با زن آمیزش کند! اینجا سئوالی پیش می آید: چرا خدا شیطان منفور را به شکل مرد آفرید، نه زنی که مورد تحقیر شماست؟

» زنان باید در خانه بمانند، ساکت به نشینند، خانه داری کنند، بچه بزایند و او را بزرگ کنند.»

» پائین تر بودن مقام زن نسبت به مرد امری طبیعی است. مردان باید بر زنان چیره باشند. مرد آقا و فرمانروای خانه است…» (18)

مارتین لوتر یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در تاریخ آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصلاحات پروتستانی به‌شمار می‌رود. قرنهای 16 و 17 میلادی می زیسته! مارتین لوتر در اواخر عمر به‌شدت یهودستیز شد و در نوشته‌های خود توصیه کرد که خانه‌های یهودیان نابود شده، کنیسه های آنان سوزانده شده، اموال آنان ضبط شده و آزادیشان سلب گردد… (19)

» آدم فریب نخورد، اما زن که فریب خورده بود خطا کار بود.

– همه گناهکاریها در برابر گناهکاری زن چیزی نیست.

– روح خود را به زن مسپارید.

– بگذار زن در سکوت بیاموزد و زیر سرپرستی. اما زن نباید آموزش بدهد و یا تسلط بر مرد را غصب کند، سکوت اختیار کند.

– اگر می خواهند چیزی یاد بگیرند، بگذار در خانه از شوهرانشان بپرسند. زیرا برای زن شرم آور است که در کلیسا سخن بگوید. » (20)

اصل اساسی در این درسها یا فرامین الهی این است که هر مردی حتی احمق ترین آنها از با هوشترین زنان باهوشتر است به همین دلیل به زنان می گویند بروید در خانه هایتان از شوهرانتان بپرسید! یعنی هر مردی اتوماتیک از زنش عاقلتر است! اینجا هم اول ادعاهایی را بیان می کنند که اثبات نشده است. سپس همین ادعاها را دلیل بر تحقیر زنان می شمارند!

» ستایش می کنم تو را ای پروردگار! خدای ما، پادشاه عالم، کسی که مرا زن نیافرید!» (21)

یکی از مهمترین ادعاهای مسلمانان این است که پیغمبر اسلام ارزش و مقام و منزلت زنان را بگونه ای غیرقابل تصور بالا برده و از مردم خواسته اند: در صوریتکه بچه آنها دختر بود، دخترانشان را زنده بگور نکنند. مسلمانان معتقدند که این امر در رابطه با فضای فرهنگی و باورهای ارتجاعی آن زمان یک انقلاب عظیم و مترقی بوده …

رد این ادعای نادرست بینهایت ساده است.

یک: خوشبختانه همه ما تمامی شخصیت های مهم اسلامی و غیر اسلامی در زمان حضرت محمد را می شناسیم. در کتابهای معتبر تاریخی به اندازه کافی در باره این شخصیتها نوشته اند. مثلا ابوبکر، عمر، عثمان، ابوسفیان، … هیچکدام از اشخاص سرشناسی که ما شناسیم قبل از مسلمان شدن حتی یکی از دختران خود را نکشته اند و زنده بگور هم نکرده بودند! اتفاقا حضرت محمد بعدها یکی از دختران این اشخاص را بعقد خود در آورد!…

پس رسم کشتن دختران در زمان حضرت محمد اتفاق نمی افتاد و رسم مطرودی بوده، همه در عمل آنرا نفی کرده بودند حضرت محمد هم چیزی را نفی می کند که قبلا توسط جامعه نفی شده بود!…

دو: در زمان حضرت محمد در همان عربستان زنانی بودند که نقش برجسته و پیش روی را در مسائل اجتماعی بازی می کردند… حتی برخی از آنها می توانست ادعای تقدس و پیغمبری بکند! مردم تنها چنین زنی را نمی کشتند، بلکه باور داشتند که یک زن می تواند پیغمبر مقدس و رهبر دینی و سیاسی و اجتماعی و نظامی هزاران مرد باشد! تعداد زیادی از مردم به پیغمبری یک زن باور داشتند و از او پیروی می کردند! مانند بنت حارث بن سوید بن عقفان معروف به سجاح از قبیله بنی تمیم… (22)

در حالیکه در اسلام زنان هرگز نمی توانند آنقدر مقدس باشند که ادعای پیغمبری کنند! حتی نابغه ترین و با تقواترین زنان نمی توانند قاضی باشند! بدتر از همه اینکه زنان هرچقدر هم که دانا و باهوش و عادل و متدین باشند حتی نمی توانند پیش نماز باشند! زنان در اسلام نصف مرد ارث می برند! در جنگ اگر کشوری از مسلمانان شکست بخورد زنانش برده جنسی مسلمانان می شوند! حتی زنان آزاد مسلمان، کشتزار مردان هستند!

زنان تحت هر شرایطی باید از درخواستهای جنسی مردان اطاعت کنند در غیر اینصورت آنها به بهانه های متنوعی حق دارند زنان را با درجات مختلفی از خشونت روحی و فیزیکی باتوسل به کلام مقدس خداوند عادل و دانا تحقیر و سرکوب کنند!

پس اسلام حتی نسبت به زمان خود دینی مترقی نبوده و ارزش زنان را حتی نسبت به عقاید مترقی زمان خود بطرز باورنکردنی پائین آورده است…

دو سال پیش خانم شیرین عبادی در دانشگاه بین المللی جامعه شناسی لاهه برای شخصیتهای سیاسی و آکادمیک اروپا و ناتو… سخنرانیی مهمی در باره نقش اسلام در جهان حاضر و خاورمیانه داشتند، ازجمله در باره بالا بردن ارزش و مقام زن در اسلام بطور مفصل سخنرانی کردند. در این جلسه من منطق فوق را ذکر کردم و از ایشان خواستم حتی اگر اسم یکی از دخترانی را بگوید که توسط پدرانشان کشته یا زنده بگور شده اند، دیدگاه من درباره تحقیر، خشونت و سرکوب زنان در اسلام و مترقی نبودن اسلام در عصری که حضرت محمد زندگی می کرد، باطل می شود.

ایشان در جواب گفتند: شما جمهوری اسلامی را با اسلام عوضی گرفته اید! چه جواب دقیق و هدفمند و قانع کننده ای!

فکر می کنم به نفع همه است که مسلمان در رد منطق فوق، منطق خود را بیان کنند تا توده ها قضاوت کنند…

بی تفاوتی، بی عملی توده ها در برابر ترویج ایده های خردستیز و بی عدالتی، بنیاد نظام سرکوب را استوارتر می کند. سکوت در مقابل چنین جنایاتی علیه بشریت، در حقیقت همکاری برای تداوم بربریت است! جهت شروع رنسانس خاورمیانه در برابر لشگر سیاهی باید مشعل آگاهی را برافروخت و در تاریکترین دوران تاریخ از تکرار حقیقت خسته و ناامید نشد. حقیقت مهم ترین سلاح قربانیان سیستمهای جنایتکار حاکم است…

احمد پوری ( هلند ) 25 – 11 – 2016

**************************************

منابع:

(1) روز جهانی منع خشونت علیه زنان و خشونت‌های ناشی از نابرابری

http://www.dw.com/…/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9…/a-17246059

(2) » حکم تجاوز گروهی در ملا عام به یک دختر از سوی دادگاهی در پاکستان»

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱, دوشنبه

http://saeedkarimizadeh90.blogspot.nl/…/…/blog-post_23.html…

(3 ) خانواده دختر ۱۲ساله افغان به او تجاوز گروهی کرده و تکه‌تکه‌اش کردند + گفتگو در رادیو فرانسه

منتشر شده در 08-05-2015 روزآمد شده در 08-05-2015 ساعت 18:28

http://fa.rfi.fr/…/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%…

(4) http://sunniquest.parsiblog.com/Posts/85/

(5) تارنگار تخصصی حقوق بشر در ایران http://humanrightsiniran.org/1395/22137/

(6) http://humanrightsiniran.org/1395/22137/

(7) در مخالفت با خشونت علیه زنان٬ جهان نارنجی می‌شود

http://www.dw.com/…/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8…/a-18874432

(8) تجاوز جنسی به زنان، حربه‌ جنگی شماره‌ یک در درگیری‌ها»

http://www.dw.com/…/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%…/a-17706840

(9) جنبش زنان علیه جنگ؛ تجاوز جنسی در جنگ، جنایت علیه بشریت است

http://www.dw.com/…/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8…/a-17109194

(10) http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=36845

(11) خشونت علیه زنان در ایران و آمارهایی که «گم» می‌شوند

http://www.dw.com/…/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8…/a-36471961…

(12) روز جهانی منع خشونت علیه زنان و خشونت‌های ناشی از نابرابری

http://www.dw.com/…/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9…/a-17246059

(13) رده جنسی داعش: قیمت من هشت دلار بود/ یک هفت تیر در ازای یک مو قهوه‌ای

ارسال شده توسط hamed تاریخ:بهمن ۰۷, ۱۳۹۴

http://rytsas.com/…/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D…

(14) سیمون دبوار

(15) آگوستین قدیس

(16) پال قدیس

(17) توماس آکیناس قدیس

(18) مارتین لوتر

(19) ویکی پدیا

https://fa.wikipedia.org/…/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D…

(20) آموزشهای تورات و انجیل

(21) از دعاهای روزانه مردان متدین یهودی، دعای الوهانشاما

(22) https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AD

http://www.ghadeer.org/Book/654/103864

http://www.pajoohe.com/fa/index.php…

داستان زن دروغگویی که هوس پیامبری بر سرش زده بود

https://rasekhoon.net/…/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%…/

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: