پرش به محتوا

میراث فیدل کاسترو برای همیشه زنده می ماند- میچل چوسودوفسکی 

fidel-castro-y-michel-chossudovsky-2-580x435 
 
میراث فیدل کاسترو برای همیشه زنده می ماند
نوشته: پروفسور میچل چوسودوفسکی
برگردن: آمادور نویدی
فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ درگذشت. میراث او برای همیشه زنده خواهد ماند.
انقلاب کوبا به منزله یک واقعه برجسته اساسی در تاریخ بشریت ست، که مشروعیت سرمایه داری جهانی را به چالش کشیده است.
انقلاب کوبا در تمام مناطق عمده جهان، سرچمشه  الهامبخشی در مبارزه بی امان علیه سلطه استعار و امپریالیسم آمریکا بوده است.
فیدل کاسترو تجسم این مبارزات ضد سرمایه داری جهانی، متعهد به جهانی مملو از صلح، و از حقیقت بود، که در آن مردم متحد و همدست یکدیگر باشند، جهانی که در آن تفاهم، بردباری و احترام باشد.
«فیدل کاسترو انسانی فوق العاده درست، تیزهوش و شوخ طبع، که متعهد بود به جزئیات سخنان خود برای پیشرفت اجتماعی و پیشروی نوع بشر، آگاه از خطرات ناشی از جنگ به رهبری آمریکا و بحران جهانی، با مهارت استثنایی برای تجزیه و تحلیل و درک همنوعان خود، با یک روحیه واقعی انترناسیونالیستی و دانش فوق العاده از تاریخ، اقتصاد و جغرافیای سیاسی.» (به نقل از معرفی فیدل در دیدار و گفتگوی میشل چوسودوفسکی با فیدل کاسترو در سال ۲۰۱۰)
درگذشت فیدل در زمان بحران و تحولات سیستم سرمایه داری جهانی اتفاق افتاد.
جهان در چها راه یک بحران قرار گرفته است. در این برهه از تاریخ ما، اغلب جنبشهای مترقی بسوی سوسیالیسم از طریق جنگهای به رهبری آمریکا، مداخلات نظامی، کمپین  های بی ثبات سازی، و کودتاها نابود گشته و شکست خورده اند.
علیرغم محاصره اقتصادی کوبا، عملیات اطلاعاتی سازمان سیا و سیاست های کثیف، پروژه سوسیالیست در کوبا غالب ست.
بگذار تحت هیچ توهمی نباشیم. نیت واشنگتن نه تنها تابودی و تضعیف انقلاب کوبا، بلکه همچنین پاک کردن تاریخ سوسیالیسم است.
فیدل زنده است.
پیکار علیه جنگ و نئولیبرالیسم با این وجود غالب است.
برای نابودی همزمان نئولیبرالیسم و نظامیگری که جان انسانها را می گیرد،
برای افشای جنایات جنگهای امپریالیستی آمریکا،
برای جهانی با عدالت اجتماعی و «مسئولیت برای حمایت» واقعی از همنوعانمان،
زنده باد فیدل کاسترو
فیدل کاسترو در مجمع عموی سازمان ملل در سال ۱۹۶۰
گفتگوی من با فیدل کاسترو درباره جنگ جهانی سوم و خطرات جنگ هسته ایی در ادامه می آید.
برای خواندن همه گفتگو به انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید:
 che_fidel_18_000
گفتگوی میچل چوسودوفسکی با فیدل کاسترو درباره خطرات جنگ هسته ایی
برگردان: آمادور نویدی
این گفتگو برای اولین بار در نوامبر  سال ۲۰۱۰ در سایت گلوبال ریسرچ منتشر شد
در اکتبر ۲۰۱۰، این شانس نصیبم شد که چندین روز در خانه فیدل کاسترو در حومه هاوانا میهمان او باشم. گفتگو و تبادل نظر ما که پس از آن منتشر شد، بر خطرات جنگ هسته ایی متمرکز بود.
در دوران دبیرستانم درباره فیدل کاسترو و چه گوارا در ژنو، سوئیس و بعدها در دانشگاه در بریتانیا و آمریکا خوانده بودم. زمانی که شخصا با او روبرو شدم، انسانی را کشف کردم که فوق العاده درست، تیزهوش و شوخ طبع بود، متعهد به جزئیات سخنان خود برای پیشرفت اجتماعی و پیشروی نوع بشر، آگاه از خطرات ناشی از جنگ به رهبری آمریکا و بحران جهانی، با مهارت استثنایی برای تجزیه و تحلیل و درک همنوعان خود، با یک روحیه واقعی انترناسیونالیستی و دانش فوق العاده از تاریخ، اقتصاد و جغرافیای سیاسی.
فیدل روزانه، چندین ساعت را صرف خواندن تعداد زیادی از مشروح گزارشات مطبوعات بین المللی می کند (در حالی که با لبخند به من ذکر کرد، «من اغلب مقالات وب سایت گلوبال ریسرچ را می خوانم…»).
ما بیشتر بر خطرات جنگ هسته ایی متمرکز شدیم. فیدل کاسترو با پرداختن به جزئیات سیاسی، استعداد مرتبط ساختن آنها به مفاهیم کلیدی را دارد. ما همچنین در مورد مشکلات پیجیده بین المللی زیادی بحث کردیم، که بر نقش شخصیتهای سیاسی برجسته، رهبران کشورها، نویسندگان و روشنفکران متمرکز بود. در روز اول، وقتی که با فیدل در منزلش ملاقات کردم، او در حال خواند کتاب پرفروش باب وودوارد – جنگهای اوباما بود که تازه منتشر شده بود (به عکس پائین نگاه کنید).
فیدل در این تبادل عقاید گسترده، در اظهار نظرات خود یکنواخت بود، اما در همان حال  به کسانی که او محکوم می کرد و یا از آنها انتقاد می کرد، احترام می گذاشت، به ویژه زمانی که درباره سیاستهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا بحث می شد.
فیدل در واقع از مکانیسم دروغ عمدی رسانه ها و تبلیغات جنگی و چگونگی کاربرد آنها جهت تضعیف حقوق مدنی و پیشرفت اجتماعی آگاه بود، تا چه رسد به کمپین برای لکه دارد کردن انقلاب کوبا.
در بحث ما یک مفهوم مرکزی بنام «جدال اندیشه ها» توسط فیدل کاسترو مطرح شد. رهبر انقلاب کوبا معتقدست که تنها یک «جدال اندیشه ها» ی بسیار گسترده می تواند مسیر تاریخ جهان را تغییر دهد.
در پرداختن و درک این بحران سراسری جهانی، تعهد به حقیقت و تجزیه و تحلیل دروغ ها و جعلیاتی که حافظ شرکت های بزرگ و نخبگان مالی ست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار ست.
قدرت برتر بر حقیقت می تواند، تحت شرایط مناسب، به عنوان یک ابزار نقلابی بکار برده شود، مانند یک کاتالیزور جهت برکنار کردن جنایتکاران جنگی در مقامات بالا، کسانیکه نقش و موقعیت آنها توسط تبلیغات و دروغ های رسانه ایی حفظ می شود.
در رابطه با ۹/۱۱(یازده سپتامبر ۲۰۰۱)، فیدل به نمایندگی از خلق کوبا، همبستگی خود را با قربانیان حوادث فجیع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ابزاز داشت، در حالی که بر دروغ ها و جعلیات پشت روایت ۹/۱۱ مقامات و چگونگی کاربرد ۹/۱۱ به عنوان بهانه برای استفاده در براه انداختن جنگ تأکید می کند.
تمزکز ما بر روی جنگ هسته ای بود، که پس از ملاقات اکتبر گذشته ما [ ۲۰۱۰] به من انگیزه نوشتن کتاب خطرات جنگ هسته ای را داده است.(میچل چوسودوفسکی، بسوی سناریوی جنگ جهانی سوم.  گلوبال ریسرچ، مونترال، ۲۰۱۱)
 
رسانه های شرکتهای بزرگ حقایق را استتار می کنند. اثرات مخرب یک جنگ هسته ایی را یا بی اهمیت جلوه می دهند و یا ذکر نمی کنند. در این زمینه، پیام فیدل به جهان باید شنیده شود؛ مردم در سراسر کره خاکی، در سطح ملی و بین المللی، باید وخامت اوضاع کنونی را درک کنند و با قدرت در تمام سطوح  مختلف جامعه برای معکوس کردن وقوع جنگ درگیر شوند.
« جدال اندیشه ها » بخشی از یک روند انقلابی علیه رگبار دروغ های رسانه ایی ست، و تصمیم فیدل کاسترو فراتر و عمیق تر کردن گسترش آگاهی رسانی ست، تا افکار عمومی جهان مطلع شود، تا «غیرممکن را ممکن کرد»، تا ماجراجویی نظامی را که به معنای واقعی کلمه آینده بشریت را تهدید می کند، خنثی ساخت.
زمانی که جنگ هسته ایی مورد حمایت آمریکا تبدیل به «ابزار صلح» شود، از «مسئولیت برای حفاظت» چشم پوشی می شود و توسط نهادهای جهانی و بالاترین مقامات از جمله سازمان ملل پذیرفته خواهد شد، و دیگر راه برگشتی وجود ندارد: جامعه بشری برای همیشه بی پروا و خیلی سریع در مسیر خودنابودی می رود.
 
«جدال اندیشه ها»ی فیدل باید به یک جنبش جهانی تفسیر گردد. توده ها باید علیه این دستور کار نظامی اهریمنی بسیج شوند.
اگر توده ها به دولت های خود فشار بیاورند و نمایندگانی انتخاب کنند، در سطح محلی در شهرها، روستاها، و شهرداری ها سازماندهی کنند، ، درباره پیامدهای جنگ گرماهسته ایی به دیگران و شهروندان خود اطلاع رسانی کنند، در درون نیروهای مسلح بحث و گفتگو کنند، می توانند جلوی این جنگ را بگیرند.
چیزی که مورد نیاز ست یک جنبش توده ایی ست که با زور مشوعیت جنگ را به چالش بکشد، یک جنبش توده ایی جهانی که جنگ را محکوم کند.
فیدل در نطق ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ خود، درباره خطرات جنگ هسته ایی  به جهان هشدار داد:
«در حالی که رهبران سیاسی و نظامی آمریکایی همواره تأئيد کرده اند، برای توجیه مرگ افراد بی گناه «آسیب جانبی وجود دارد». در یک جنگ هسته ایی کل موجودیت بشریت «آسیب جانبی» خواهد بود.
اجازه دهید شجاعت داشته باشیم تا اعلام کنیم که تمام سلاحهای هسته ایی یا متعارف، هرچیزی که برای ایجاد جنگ مورد استفاده قرار می گیرد، باید نابود شود!»
«جدال اندیشه ها» شامل مقابله با جنایتکاران جنگی در مقامات بالا، در شکستن اجماعی ست که به رهبری آمریکا به نفع یک جنگ جهانی ست، و در تغییر طرز تفکر صدها میلیون نفر از مردم، و در نابودی سلاحهای هسته ایی ست. در اصل، «جدال اندیشه ها» شامل احیای حقیقت و ایجاد پایه های صلح جهانی ست.
«جدال اندیشه ها» باید در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک جنبش توده ایی گسترش یابد، و بوسیله مردم سراسر کره خاکی اجرا شود.
فیدل کاسترو به صورتی پایدار بر تاریخ هردو قرن بیستم و بیست و یکم تأثیر گذار بوده است.
در پائین متن و ویدئوی نطق تاریخی فیدل در ۱۵ اکتبر، ۲۰۱۰ که بر خطرات جنگ هسته ایی متمرکز شده، توسط گلوبال ریسرچ و بحث کوبا در خانه او در هاوانا در اکتبر ۲۰۱۰ ثبت و ضبط شده است.
رسانه های آمریکایی و اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۱۰ در یک ارکستر کُر تصمیم گرفتند که  نه اذعان کنند و نه حتی بر نطق ۱۵ اکتبر، ۲۰۱۰ فیدل کاسترو درباره خطرات جنگ هسته ایی کامنت کنند. استنتاج  اجماع رسانه های آن ست که نه جنگ هسته ایی و نه انرژی هسته ایی برای « محیط زیست جمعیت مدنی» تهدیدی نیست.
***
پیام ۱۵ اکتبر، ۲۰۱۰ فیدل کاسترو درباره خطرات جنگ هسته ایی
برگردان: آمادور نویدی
استفاده از سلاحهای هسته ایی در یک جنگ جدید می تواند به معنای پایان بشریت باشد. این رک و راست توسط آلبرت اینشتن دانشمندی پیش بینی شد، که قادر گشت قابلیت مخرب سلاح های هسته ایی را اندازه گیری کند، که میلیونها درجه حرارت تولید می کنند، که هرچیزی را در شعاع گسترده عمل  خود تبخیر می کنند. این محقق با استعداد توسعه این سلاح را ترفیع داد تا به دست رژیم نازی نسل کش نیفتد.
هر کسی و هر دولتی در جهان وظیفه دارد که به حق زندگی کردن هرکسی و هر ملتی و تمام مردم این سیاره احترام بگذارد.
امروز خطر قریب الوقوع جنگ با استفاده از این نوع سلاح وجود دارد و من حداقل شکی ندارم که حمله آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به ناچار  منجر به یک جنگ هسته ایی جهانی می شود.
مردم جهان موظف هستند که حق زندگی کردن خود را از رهبران خود بخواهند. زمانی که زندگی بشریت، مردم شما و جان انسان ها این چنین به خطر بیفتد، هیچ کسی نمی تواند احساس بی تفاوتی کند؛ حتی یک دقیقه را هم نباید ازدست داد. برای تحقق احترام به حقوق خود و دیگران؛ فردا خیلی دیر ست.
خود آلبرت اینیشتن بدون تردید اظهار داشت:«من نمی دانم که جنگ جهانی سوم با چه سلاح هایی جنگیده می شود، اما جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگ خواهد بود». ما بطور کامل منظور او را درک می کنیم که چه بود، و او کاملا حق داشت، که در پی یک جنگ هسته ایی، هیچ کسی وجود نخواهد داشت تا از آن چوب ها و سنگ ها استفاده کند.
«آسیب جانبی» وجود خواهد داشت، همان گونه که رهبران سیاسی و نظامی آمریکا همواره تأئيد می کنند، تا مرگ افراد بی کناه را توجیه کنند.
«آسیب جانبی» در یک جنگ هسته ایی زندگی تمام بشریت خواهد بود.
بگذارید جرأت کنیم و علنا جار بزنیم که تمام سلاح های هسته ایی و متعارف، و هرچیزی که برای ایجاد جنگ مورد استفاده قرار می گیرد، باید نابود شود!
فیدل کاسترو
۱۵ اکتبر، ۲۰۱۰
عکس های زیر پس از فیلمبرداری از نطق فیدل علیه جنگ هسته ایی، در تاریخ ۱۵ اکتبر، ۲۰۱۰ گرفته شده اند. در زیر به سلامتی صلح جهانی می نوشیم.
 
 
برگردانده شده از:
 
Fidel Castro Ruz. His Legacy Will Live Forever
 
 
 
 
 
 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: