اخبار ویژه

فيدل جاودانه شد!

fidel-castro-hasta-siempre
در روز جمعه، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۲ و ۲۹ دقيقه به وقت محلی، در هاوانا رييس‌جمهور گذشته کوبا در ساليان متمادی و فرمانده عالی انقلاب کوبا، فیدل کاسترو درگذشت. جانشین او در بالاترین مقام این جزیره سوسیالیستی، رائول کاسترو، در يک سخنرانی کوتاه که به طور هم‌زمان از همۀ شبکه‌های تلويزيونی کوبا پخش شد، اين خبر غم‌انگيز را تأييد کرد. «تارنگاشت عدالت» درگذشت انقلابی بزرگ و رهبر انقلاب کوبا را به خلق قهرمان کوبا، مبارزان راه سوسياليسم، عدالت‌جويان و آزادی‌خواهان در سراسر جهان تسليت می‌گويد. ياد و خاطرۀ رفيق فيدل در اذهان و قلب‌های مردم زحمتکش و ستم‌ديدۀ جهان برای هميشه باقی خواهد ماند.
منبع: ردگلوب

در روز جمعه، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۲ و ۲۹ دقيقه به وقت محلی، در هاوانا رييس‌جمهور گذشته کوبا در ساليان متمادی و فرمانده عالی انقلاب کوبا، فیدل کاسترو درگذشت. جانشین او در بالاترین مقام این جزیره سوسیالیستی، رائول کاسترو، در يک سخنرانی کوتاه که به طور هم‌زمان از همۀ شبکه‌های تلويزيونی کوبا پخش شد، اين خبر غم‌انگيز را تأييد کرد.

متن پیام رائول کاسترو چنين است:

مردم عزیز کوبا،

با غم و اندوه عمیق من با شما صحبت می‌کنم که به اطلاع خلق ما و خلق‌های جهان برسانم که امروز در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۲ و ۲۹ دقيقه، فرمانده کل قوای انقلاب کوبا، فیدل کاسترو، درگذشت.

در تحقق خواستۀ صریح رفیق فیدل، پيکر وی سوزانده می‌شود. در ساعات اولیه فردا، شنبه، ۲۶ نوامبر، کمیته‌ای که برای سازماندهی تشییع جنازه تشکیل شده است اطلاعات دقیق را پيرامون سازماندهی مراسم ادای احترام به بنیانگذار انقلاب کوبا به خلق ما منتقل خواهد کرد.

¡Hasta la victoria siempre!

*****

«تارنگاشت عدالت» درگذشت انقلابی بزرگ و رهبر انقلاب کوبا را به خلق قهرمان کوبا، مبارزان راه سوسياليسم، عدالت‌جويان و آزادی‌خواهان در سراسر جهان تسليت می‌گويد.

ياد و خاطرۀ رفيق فيدل در اذهان و قلب‌های مردم زحمتکش و ستم‌ديدۀ جهان برای هميشه باقی خواهد ماند.