سرتیتر

اشغال و محدودیت ارتباطات-2

africa_89

اشغال و محدودیت ارتباطات – ۱

German-Foreign-Policy.com

ترجمه توسط  حميد بهشتي

منتشر شده رد تلاکسکالا

در حالیکه خانم صدر اعظم آلمان، مرکل، روز سه شنبه در آدیس آبابا با نخست وزیر اتیوپی هایله ماریام دِسالگِن مذاکره داشت تظاهرات شدت می گرفت. دولت اتیوپی در روز یکشنبه وضعیت عادی اعلام نمود.

تظاهرات آدیس آبابا در 17 اکتبر 2016

آدیس آبابا/ برلین – گزارش ویژه: با گفتگو در باره تدافع در قبال پناهجویان خانم صدر اعظم آلمان در آدیس آبابا در روز سه شنبه به سفر آقریقای خویش پایان می دهد. حبشه که سالهاست طرف همکاری آلمان می باشد نه فقط به جهت نظامی در قبال آمریکا و آلمان در شرق آفریقا نقش معاون را بازی می کند، بلکه علاوه بر آن سه چهارم میلیون پناهنده را که آلمان قصد دارد از ادامه سفرشان به اروپا جلوگیری کند، پذیرفته است. این بار از جمله پروژه ای برای انجام «مدیریت مهاجرت» در نظر گرفته شده است که  GIZ، آژانس متعلق به دولت آلمان، در تمام آقریقای شرقی در دست اجرا دارد. تحقیقات تلویزیونی برملا ساخته اند که پروژه مزبور به ویژه در خدمت مجهز ساختن مرزهای آفریقای شرقی به مدرن ترین تکنولوژی شنود و مراقبت می باشد. همچنین به حمایت مالی اتحادیه اروپا قرار است کمپ های محصوری را که مجهز به ساختمان زندان هستند برای پناهندگان ایجاد نمایند. انجام این پروژه شامل بر اتیوپی نیز می شود، اگرچه دولت آنجا سالهاست مخالفین خود را به شدت سرکوب می نماید: نیروهای فشار حبشه فقط از پایان سال گذشته قریب به 500 تن از شرکت کنندگان تظاهرات ها را به قتل رسانده اند. در آغاز ماه جاری در اعتراضی که با شرکت انبوهی از مردم برگزار شد 700 تن کشته شدند. در حالیکه خانم صدر اعظم آلمان، مرکل، روز سه شنبه در آدیس آبابا با نخست وزیر این کشور هایله ماریام دِسالگِن مذاکره دارد تظاهرات شدت می یابد. دولت اتیوپی در روز یکشنبه وضعیت عادی اعلام نمود.

حضور آلمان

پیش از آنکه صدر اعضم آلمان، مرکل، در شب سه شنبه به آدیس آبابا برسد، روز دوشنبه با رئیس جمهور نیجر، ممدو ایزوفو توافق هایی برای گسترش همکاری های نظامی و تدافع در قبال پناهجویان صورت داده بود. بدین قرار آلمان اقدامات جانبی برای ایجاد یک پایگاه نظامی را در نیامی به موازات گسترش فرودگاه آنجا انجام خواهد داد. علاوه بر آن کامیون هایی را به ارتش نیجر داده و نقش مشاور را در آموزش سربازان این کشور ایفا خواهد کرد. برای متوقف ساختن پناهجویان، آلمان در سال آتی 40 میلیون یورو در اختیار نیجر می گذارد. با این مبلغ قرار است وسایل تردد و ارتباطی تهیه گردند که برای مبازره با معلاملات مواد مخدر، نقل و انتقال تسلیحات و پناهجویان لازم است. برای آگادِز واقع در شمال نیجر که مرکز همه گونه معامله و تردد پناهجویان می باشد خانم صدر اعظم قول 17 میلیون یورو را برای ساختن راهها و تأسیسات آموزشی داده است. بدین ترتیب دولت آلمان استقرار نظامیان خود را با تشدید محدودیت ارتباطات برای پناهجویان و نیز افزایش حضور آلمان در آنجا تلفیق می نماید. تمامی این ها در راستای شکستن موقعیت ممتاز فرانسه در مستعمرات سابق این کشور است.[1]

کشورهای حائل

در روز سه شنبه قرار است خانم صدر اعظم آلمان سیاست محدودیت پناهجویان را در آدیس آبابا نیز به پیش برد. اتیوپی سالهاست عملا در نقش معاون نظامی آمریکا و آلمان در شرق آفریقا عمل می کند. کشور مزبور در چارچوب نیروی اتحادیه آفریقا در سومالی AMISOM در خدمت کنترل کشورهای ساحل شاخ آفریقا بوده و در چارچوب عملیات سه گانه (UNAMID, UNMISS, UNISFA) * که از جانب برلین و واشنگتن حمایت می شوند، شکاف میان سودان جنوبی و سودان را به پیش می برد [2]. علاوه بر این حبشه اکنون نقش کشور حائل برای تدافع در قبال پناهجویان را نیز بر عهده می گیرد. در این کشور در حال حاضر قریب سه چهارم میلیون پناهجو به سر می برند. شاهراه محوری فرار از سومالیای متلاشی شده از سرزمین حبشه عبور می کند. برلین تا کنون 70 میلیون یورو برای نگاهداری پناهجویان در حبشه آماده ساخته است. بعلاوه اتیوپی اکنون در پروژه ی آژانس GIZ (جامعه ی آلمانی همکاری های بین المللی) نیز جذب گشته است که شامل بر تمامی کشورهای شرق آفریقا بوده و به قصد مدیریت بهین مهاجرت، سازمان یافته است. بنا بر اطلاعات داده شده از جانب GIZ پروژه مزبور که برای مدت سه سال برنامه ریزی شده و از ناحیه برلین با 6 میلیون و از جانب اتحادیه اروپا با 40 میلیون یورو حمایت می گردد، در درجه اول برای ایجاد هماهنگی در سیاست کشورهای آفریقای شرقی در قبال پناهجویان و تقویت نهادهایی است که قادرند خرید و فروش انسانها را تعقیب نمایند [3].

کمپ های پناهجویان مجهز به ساختمان زندان

این را که چگونه قرار است نهادهای دولتی برای جلوگیری از تجارت با انسان در شرق آفریقا عمل کنند تحقیقات برنامه تلویزیونی «رِپُرت ماینز» برملا ساخته است. بر اساس این تحقیقات برنامه ی کاری یکی از پروژه های اتحادیه اروپا صدور تکنولوژی کنترل مرزی مانند دوربین های فیلمبرداری و رصد کننده به کشورهای شرق آفریقا می باشد. علاوه بر این دولت سودان می کوشد بانک اطلاعاتی مجهز به اطلاعات چهره ای را تهیه نموده و قصد دارد اطلاعات بدست آمده را برای تدافع در قبال پناهجویان در اختیار اتحادیه اروپا قرار دهد. در پروژه ی فوق الذکر بنا بر اطلاعات رپرت ماینز ایجاد کمپ های پناهندگان نیز در نظر گرفته شده است که شامل بر ساختمان زندان نیز می باشند. بر اساس این تحقیقات دستکم یک هیئت آلمانی نیز در مذاکرات مربوطه حضور داشته است. از یکی از رؤسای اداره مهاجرت سودان نقل قول می شود: «یکی از اهداف بزرگی که ما با هیئت آلمانی در باره اش گفتگو کردیم بدین قرار است: پناهندگان می بایست در کمپ های محصوری نگاهداری گردند که همه گونه کمک ها در آنجا بدانان خواهد شد. آنها می توانند در پروژه هایی که برایشان ترتیب داده خواهد شد شرکت نمایند. هدف اصلی این است که پناهندگان کمپ های جدید را ترک نکنند. همه ی اینها را ما با هیئت آلمانی کاملا قرارش را گذاشتیم» [4].

دستگیر و برگردانده شده

کشورهای آفریقای شرقی که مجهز به تکنولوژی کنترل مرزی می گردند به چه عواقبی می توانند بیانجامند را می توان در یک گزارش مطبوعاتی مربوط به اوائل ژوئن یافت. بر مبنای این گزارش 442 تن از اهالی اریتره در سودان دستگیر و بلافاصله به کشورشان انتقال یافتند. بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR در میان آنان شش تن نیز که رسما با عنوان پناهنده به ثبت رسیده بودند وجود داشتند [5]. بر اساس این گزارش خرطوم از جانب اتحادیه اروپا 40 میلیون یورو دریافت می نماید تا «مدیریت جریان پناهجویان» را با جدیت بیش از پیش سامان دهد. بنا بر این گزارش وجوه داده شده برای تهیه دستگاه های رصد کننده اطلاعات چهره ای، وسائل تردد و ایجاد دو کمپ محصور پناهندگان در نظر گرفته شده اند. کمپ های پناهندگان می بایست در هر دو استان سودان، گدارف و کاسالا، واقع در مرز اریتره ایجاد گردند.

منبع – قریب 50 کشته در تظاهرات حبشه:Salzburg24/8.8.2016

فشار شدید

حمایت آلمان از اتیوپی که خانم صدر اعظم روز سه شنبه در آنجا حضور می یابد حمایت از کشوری است که سالهاست با آلمان همکاری نزدیک داشته و در عین حال به شدت با اپوزیسیون خود برخورد می کند. در سال 2005 نیرو های سرکوبگر دولتی 200 تن از تظاهر کنندگان صلحجو را که علیه تقلبات انتخاباتی معترض بودند کشته و هزاران و شاید دهها هزار تن را دستگیر و در کمپ های ویژه زندانی کردند. از آن زمان بارها سرکوب مرگبار صورت گرفته، زندانیان را شکنجه کرده و می کنند. روزنامه نگاران منتقد دائم باید در هراس دستگیری به سر برند. بر طبق گزارش روزنامه نگاران بدون مرز از زمان تصویب قانون موسوم به ضد ترور در سال 2009 روزنامه نگاران با هر گزارش در باره مخالفین با حبس های طولانی مجازات می گردند [6]. اعدام های خلاف قانون اشخاص نامطلوب نیز گزارش شده است. تا آغاز تابستان امسال کشته شدن قریب 500 تن  از تظاهر کنندگان شمرده شده است. هیجانات ناشی از دخالت نظامیان اتیوپی در جشن شکرانه نعمت وابستگان قوم ارومو Oromo در 2 اکتبر منجر به کشته شدن 700 تن گشت که دولت حبشه فزونی شمار آنان را مردود می داند.

در وضعیت فوق العاده

در روزهای گذشته اعتراضات دوباره شدت یافت. بنا بر اطلاعات اپوزیسیون حبشه، فعالان ارومو بدین روش روی آورده اند که کارخانجات متعلق به اشخاص نزدیک به دولت و نیز مؤسسات متعلق به خارجیان را که بر اراضی غصبی بنا گشته اند تخریب، یا به کلی ویران می سازند. قصد آنها از این کار اینست که با تضعیف شدید اقتصادی، دولت زیر فشار قرار گیرد [7]. دولت حبشه در روز یکشنبه (9 اکتبر) وضعیت فوق العاده اعلام نمود. در زمان گفتگوی خانم صدر اعظم آلمان، مرکل، در روز سه شنبه در آدیس آبابا با نخست وزیر حبشه، هایله ماریام دِسالگِن در باره سایر اقدامات برای تدافع در قبال پناهجویان ، این کشور در معرض خطر غیر قابل کنترل شدن می باشد. به وجود آمدن همین وضعیت را اپوزیسیون حبشه بارها به دولت اخطار داده بود. اما این ها برای برلین دلیلی برای خودداری از ادامه حمایت از دولت سرکوبگر حبشه که تا کنون نیز مورد حمایت آلمان بوده است، نیست.

پاورقی ها

[1] S. dazu Besetzen und abschotten (I).                                                                       

[2] S. dazu Massaker ohne Folgen.

[3] Verbessertes Migrationsmanagement. http://www.giz.de.

[4] Staatliche deutsche Entwicklungshilfeagentur koordiniert brisantes Grenzschutzprojekt mit Sudan und Eritrea. Pressemitteilung von «Report Mainz», 14.05.2016.

[5] Johannes Dieterich: EU-Deals mit Afrikas Diktatoren. http://www.fr-online.de 01.06.2016.

[6] Äthiopien. http://www.reporter-ohne-grenzen.de. S. auch Massaker ohne Folgen.

[7] Paul Schemm: Ethiopia imposes state of emergency as unrest intensifies.

http://www.washingtonpost.com 10.10.2016.